UWAGA: Strona zawiera materiały archiwalne. Większość artykułów dotyczy Joomla! 1.0
Start arrow Słownik terminów
Joomla!
Słownik terminów dotyczących Joomla!
Zaznacz metodę wyszukiwania

Na początku Dowolnie Ściśle
Przejdź do kategorii
Zaproponuj nowy termin

Wszystkie | A | B | C | D | E | F | G | J | K | L | M | N | O | P | S | T | U | W | Z


Wszystkie
Tutaj jest 39 pozycji w glosariuszu.
Stron: 1 2 «
Termin Definicja
Alt[ang. Alt Tag]. Atrybut ’ALT’ do znacznika HTML umieszczającego na stronie obraz. Dodaje tekst opisujący obraz. Tekst ten jest wyświetlany, gdy internauta ustawi nad obrazem wskaźnik myszki oraz - w miejscu obrazu w przypadku, gdy przeglądarka nie wyświetla obrazów albo obraz nie zostanie odnaleziony.
 
Archiwum[ang. Archive]. Zbiór nieaktualnych artykułów. Artykuły przenoszone są do Archiwum automatycznie, gdy upłynie termin ich publikacji, albo przez administratorów. Archiwum może być udostępniane na witrynie w postaci bloga - archiwum sekcji artykułów albo bloga - archiwum kategorii artykułów oraz za pośrednictwem modułu Archiwum
 
Baza danych[ang. Database] Uporządkowany zbiór danych, złożony z rekordów, dający się łatwo przeszukiwać, porządkować i analizować. W szczególności w internecie bazą danych może być zbiór artykułów list dyskusyjnych, spis użytkowników danej sieci, interaktywne bazy danych dostępne przez WWW itp.
 
BlogBlog to forma dziennika internetowego, ale w Joomla! termin blog oznacza specyficzną organizację głównej części strony - publikowane są na niej zwięzłe zapowiedzi dostępnych w witrynie artykułów wraz z odnośnikami ’Czytaj więcej’ do całych ich tekstów w przypadku dłuższych materiałów bądź krótkie, kilkuzdaniowe informacje. Mogą one być uporządkowane w dowolny, określany przez webmastera sposób - w jednej lub kilku szpaltach, z jednym artykułem głównym, umieszczonym na całej szerokości kolumny, jeśli strona składa się z kilku szpalt, albo bez artykułu głównego. Na blog składać się mogą: zwięzłe notki informacyjne, wstępy, wprowadzenia lub streszczenia artykułów, do których prowadzą odnośniki ’Czytaj więcej’, wykazy odnośników do innych artykułów bądź zestawów artykułów (sekcji, kategorii).
 
Bot[ang. Mambot]. Składnik Joomla! rozszerzający o nowe funkcje niektóre elementy Joomla!
Kilka dodatków wchodzi w skład podstawowej dystrybucji Joomla!: [ang. MOS Image], [ang. Legacy Mambot Includer], [ang. Code support], SEF, [ang. MOS Rating], [ang. MOS Pagination], [ang. No WYSIWYG editor], [ang. TinyMCE WYSIWYG Editor], [ang. MOS Image Editor Button], [ang. MOS Pagebreak Editor Button], [ang. Search Content] (umożliwia przeszukiwanie wszystkich artykułów), [ang. Search Weblinks] (umożliwia przeszukiwanie katalogu WWW), [ang. Search Contacts] (służy do przeszukiwanie informacji komponentu Kontakty). Ten zestaw można rozszerzać, korzystając z dodatków tworzonych przez społeczność programistów Joomla!
 
CMTAkronim stosowany na oznaczenie komponentów [ang. Components], modułów [ang. Modules] i szablonów [ang. Templates].
 
CMTMAkronim stosowany na oznaczenie komponentów [ang. Components], modułów [ang. Modules], szablonów [ang. Templates] i dodatków [ang. Mambots].
 
Dystrybucja[ang. Core]. Oficjalny pakiet dystrybucyjny zawierajacy wszystkie pliki niezbędne do zainstalaowania Joomla! Pakiet jest dostępny w witrynie JoomlaForge -developer.joomla.org oraz innych, upowszechniających Joomla! Standardowa instalacja Joomla! może być wzbogacana CMTM tworzonymi przez innych programistów. Inaczej: jądro, ’serce’
 
Edycja[ang. Edit]. Tryb pracy, w którym możliwe jest modyfikoanie danych. Edycja jest każda modyfikacja informacji, zmiana nazwy pliku, katalogu, kasowanie i dodawanie danych.
 
Element[ang. Item]. Pozycja, nazywana też elementem, to wyodrębniony fragment zawartości w hierarchii Joomla! Pozycją może być: artykuł, wiadomość lub odnośnik (link). W węższym znaczeniu w Joomla! nazywa się tym określeniem artykuły przypisane do kategorii w sekcji: Aktualności [ang. News], FAQ.
 
FolderKontener zawierający zbiór plików i innych folderów (podkatalogów).
 
Globalne odblokowanie[ang. Global Checkin]. Zablokowane podczas edycji elementy Joomla! są zwykle odblokowywane po zakóńczeniu edycji i zapisniu ich. Błędy w transmisji danych, przypadkowe zerwanie połączenia z serwerm mogą spowodować, że nie nastąpi odblokowanie w zwykły sposób. Administrator witryny może wówczas dokonać odblokowania wszystkich zablokowanych pozycji. Operacja ta winna być wykonywana rozważnie, aby przypadkiem nie przerwać pracy redakcyjnej, realizowanej w czasie tej operacji.
 
Joomla!Najbardziej przyjazny, zaawansowany systemem zarządzania treścią witryny internetowej (CMS, Content Management Systems) upowszechnianym na licencji GNU GPL (zob. Powszechnej Licencji Publicznej). Przy pomocy Joomla! każdy może z łatwością stworzyć i prowadzić witrynę internetową - zarówno niewielką stronę domową, jak i potężny portal, witrynę prywtną i witrynę komercyjną. Do wersji 4.5.0(1.9) oficjalna nazwa brzmiała Mambo Open Source, bądź w skrócie MOS albo Mambo. Od wersji 4.5.1 nastąpiła drobna, ale istotna zmiana. Po negocjacjach z Miro International Pty przyjęto jako oficjalną nazwę MAMBO. 15 sierpnia 2005 roku, w związku z utworzeniem Mambo Foundation, opanowanej przez Miro Ltd i zagrożeniem swobodnego rozwoju projektu, jego liderzy zdecydowali o odłączeniu się od Fundacji i Miro i kontynuowaniu rozwoju pod nową marką. 31 sierpnia 2005 roku została przyjęta nowa nazwa - Joomla!
 
KatalogKontener zawierający zbiór plików i innych folderów (podkatalogów).
 
Kategoria[ang. Category]. Nazwa kolekcji artykułów. Kategorie - podobnie jak sekcje - pomagają grupować pozycje zawartości w jakiś sposób (np. tematyczny) ze sobą powiązane. Na przykład: kategoria "Ryby" może zawierać w sobie pozycje: "karp", "ciernik", "szczupak". Na kategorie dzielimy pozycje w sekcjach. Kategoria nie może istnieć bez sekcji, a w sekcji musi być przynajmniej jedna kategoria!
 
Komponenty[ang. Components]. Komponent to składnik Joomla! umożliwiający tworzenie i publikowanie w witrynie określonych treści, a przede wszystkim dostosowanie witryny do potrzeb i oczekiwań adresatów i, oczywiście, koncepcji wydawcy. Kilka komponentów wchodzi w skład podstawowej dystrybucji Joomla!, np. Banery [ang. Banners], Kontakty [ang. Contact], Strona startowa [ang. Frontpage], Biblioteka mediów [ang. Media Manager], Spinacz (czytnik) wieści RSS [ang. Newsfeeds], Sondy [ang. Polls] i Katalog WWW [ang. Weblinks]. Ten umyślnie niewielki zestaw można dowolnie rozszerzać, korzystając z komponentów tworzonych przez społeczność programistów Joomla! Komponent zawiera wszystkie zestawy funkcji potrzebne do zarządzanie zawartością, o którą rozszerza treści witryny (konfigurację, podział na kategorie, dodawanie, edycję i usuwanie pozycji, itd.)
 
Krótka nazwa[ang. Title Alias]. Alternatywny tytuł dla pozycji zawartości (sekcji, kategorii, artykułów). Wprowadzona do tego pola treść nie jest w Joomla! nigdzie wyświetlana. Korzysta z niej natomiast silnik SEF (generujący przyjazne adresy URL) . Są także wykorzystywane w znacznikach META, gdy włączona jest opcja ’dynamiczne tytuły’. Być może w przyszłości zostaną jeszcze inaczej wykorzystane.
 
Logowanie[ang. login, logon]. Wejście do sieciowego systemu operacyjnego. Logowanie zazwyczaj polega na podaniu nazwy użytkownika i hasła celem identyfikacji. Hasło powinno być tajne, natomiast nazwa użytkownika może być powszechnie znana.
 
MenedżerProgram, narzędzie, którego zadaniem jest ułatwienie pracy z danymi, plikami, katalogami.
 
Nazwa użytkownika[ang. username]. Nazwa użytkownika na serwerze. Nazwa użytkownika jest unikatowa w skali serwera i niezbędna do założenia konta.
 


Wszystkie | A | B | C | D | E | F | G | J | K | L | M | N | O | P | S | T | U | W | Z


V2.0 Glossary 2.02 © Copyright 2004 Martin Brampton
Polska adaptacja: Polish Joomla! Translation Team - Łukasz Rylik i Stefan Wajda