UWAGA: Strona zawiera materiały archiwalne. Większość artykułów dotyczy Joomla! 1.0
Start arrow Słownik terminów
Joomla!
Słownik terminów dotyczących Joomla!
Zaznacz metodę wyszukiwania

Na początku Dowolnie Ściśle
Przejdź do kategorii
Zaproponuj nowy termin

Wszystkie | A | B | C | D | E | F | G | J | K | L | M | N | O | P | S | T | U | W | Z


Wszystkie
Tutaj jest 39 pozycji w glosariuszu.
Stron: »1 2
Termin Definicja
Opublikowany[ang. Publish(ed)]. Określa status różnych elementów Joomla!, zarówno zainstalowanych składników, jak i pozycji zawartości. Aby element był dostępny w serwisie, musi być opublikowany. W przypadku artykułów możliwe jest określenie terminu rozpoczecia i zakończenia publikacji.
 
Panel administracyjny[ang. Joomla! Administrator]. Joomla! Administrator jest graficznym interfejsem użytkownika (GUI) służącym do zarządzania Twoją wityryną.
W panelu administracyjnym znajdziesz wszystkie konieczne narzędzia do dodawania zawartości, takiej jak teksty i obrazy, a także do zarządzania konfiguracją oraz wszystkimi składnikami Joomla! Do panelu administracyjnego odnoszą się także inne podobne terminy: sekcja administracyjna, zaplecze, panel kontrolny, centrum administracyjne, centrum redakcyjne.
 
Podgląd[ang. Preview]. Możliwość sprawdzenia przez administratora (redaktora, autora) wyglądu tworzonego lub edytowanego elementu zawartości, zanim zostanie opublikowany.
 
Pozycja zawartości[ang. Content item]. Pozycja, nazywana też elementem, to wyodrębniony fragment zawartości w hierarchii Joomla! Pozycją może być: artykuł, wiadomość lub odnośnik (link). W węższym znaczeniu w Joomla! nazywa się tym określeniem artykuły przypisane do kategorii w sekcji: Aktualności [ang. News], FAQ.
 
Sekcja[ang. Section]. Kolekcja kategorii artykułów, dział tematyczny. Sekcja grupuje materiały dotyczące jednego tematu. Typową sekcją są na przykład Aktualności (w wer. ang. News). Sekcja jest kolekcją (zestawem) powiązanych ze sobą kategorii. Np. sekcja Aktualności może składać się z kategorii: Najnowsze aktualności, Ze świata, Z Polski. Obok sekcji działy witryny są tworzone za pomocą komponentów, zarówno włączonych do podstawowej dystrybucji Joomla!, jak i instalowanych dodatkowo.
 
Składniki[ang. Elements]. Dodatkowe składniki rozszerzające standardową instalację Joomla!: komponenty, moduły, szablony, dodatki, pliki komunikatów językowych. Elementy mogą należeć do rdzenia Joomla! oraz być dodatkowo instalowane.
 
Strona frontowa[ang. Frontend]. Ta część witryny, którą widzą odwiedzający. Zawiera całą zawartość, dodawaną w Administratorze. Termin używa się często także na oznaczenie strony startowej [ang. FrontPage]. Najprościej Frontend to wszystko, co widzi odwiedzający serwis, a więc i strona startowa [ang. FrontPage] i pozostałe podstrony wywoływane z menu, wykazów lub pojedynczych odnośników.
 
Strona startowa[ang. Frontpage]. Strona, którą trafia odwiedzający witrynę po wywołaniu w przeglądarce jej adresu. Nie myl tego terminu ze stroną główną [ang. Frontend]. Strona startowa to jedna, jedyna strona w Twojej witrynie, a terminu Strona główna używamy na oznaczenie wszystkich stron w Twojej witrynie, przeznaczonych dla użytkowników w odróżnieniu od zaplecza [ang. Backend], przeznaczonego tylko dla administratorów.
Strona startowa jest generowana przez komponent FrontPage, który wyświetla - zgodnie z ustawieniami - artykuły oznaczone flagą ’Na stronę startową’ w zakładce ’Publikacja’ podczas redagowania artykułu. Ustawienia strony startowej określane są w pozycji menu pwiązanej z komponentem FrontPage, zwykle ’Start’ [ang. Home], często w języku polskim zwaną ’stroną główną’.
 
Szablony[ang. Templates]. Wzorce rozmieszczenia zawartości na stronach witryny. Kontrolują wygląd i estetykę witryny. Można je łatwo instalować i modyfikować.Podobnie jak w przypadku komponentów i modułów są opracowywane i upowszechniane przez wspólnotę Joomla!, a ich zbiór stale się powiększa. Można je zmieniać, a każda umieszczona w witrynie pozycja zawartości będzie widoczna.
Szablony w Joomla!, w przeciwieństwie do większości pozostałych CMS-ów, można tworzyć wg własnej fantazji i potrzeb, nie ma narzuconych żadnych szablonów i struktur. Plik templatki jest zwykłym plikiem HTML w który wklejamy tylko pozycje (left, right, top, user1 itd.) gdzie mają się wyświetlać wybrane przez nas komponenty moduły.
 
Szablony administratora[ang. Admin Templates]. Szaty graficzne panelu administracyjnego. Możliwość zastąpienia standardowej szaty graficznej panelu administracyjnego wprowadzono w Mambo 4.5.1.
 
Tekst główny[ang. Main Text]. Część artykułu zawierająca główny tekst, wyświetlany po kliknięciu na odnośnik ’Czytaj więcej’. Może to być pełny tekst bądź kontynuacja tekstu poprzedzonego wprowadzeniem wpisanym w polu ’Tekst wstępu’ [ang. Intro Text]. Zależnie od przyjętej albo w całej witrynie albo w niektóych działach konwencji.
 
Tekst wprowadzający[ang. Intro Text]. Skrót, zapowiedź treści, wprowadzenie, prolog, wstęp do artykułu. Skróty te są publikowane w witrynie w blogach (na stronie startowej, w blogach sekcji artykułów, blogach kategorii artykułów, blogach archiwum). Do całego tekstu artykułu prowadzi odnośnik ’Czytaj więcej’. Rolę odnośnika może też spełniać przekształcony w odnośnik tytuł artykułu. W parametrach pozycji menu można zdecydować o pominięciu wstępu na stronach zawierających pełny tekst artykułu.
 
Tytuł[ang. Title]. Wyświetlana przez Joomla! nazwa pozycji (sekcji, kategorii, artykułu, komponentu, modułu).
 
Użytkownicy[ang. Users]. To wszyscy, którzy w jakikolwiek sposób korzystają z witryny i/lub tworzą witrynę. Wszyscy użytkownicy, każdy na swój sposób, zgodnie z posiadanymi prawami, współtworzy witrynę.
W świeżej instalacji Joomla! posiada zainstalowanego jednego użytkownika. Jest nim główny administrator - superadministrator.
 
Użytkownik Joomla![ang. Joomla! User (lub/i User Group)]. Joomla! Users can be arranged in several groups with different levels of access control. User groups with access to the Frontend include Anonymous, Registered, Author, Editor and Publisher. There are also three groups with access to the Backend: Mamager, Administrator and Super Administrator.
 
Wykaz[ang. List]. Element dokumentu internetowego, składający się z kolejnych wierszy (punktów wykazu). Stosowane są wykazy uporządkowane (numerowane) i nieuporządkowane (opatrzone znakiem graficznym - kółeczkiem, kwadratem).
 
Zablokowana pozycja[ang. Check Out]. Kiedy użytkownik edytuje jakiś element zawartości witryny, element ten jest blokowany, aby inny użytkownik nie mógł dokonywać w nim w tym samym czasie zmian. Po zakończeniu edycji następuje odblokowanie chronionego elementu.
 
Zaplecze[ang. Backend]. W węższym znaczeniu to inaczej panel administracyjny. W szerszym, to wszystkie elementy niezbędne do zainstalowania i zarządzania Joomla!, a także ich ustawienia.
 
Zawartość[ang. Content]. Wszystkie publikowane elementy treści. To ogólne określenie dla każdego rodzaju informacji publikowanego za pomocą Joomla! Oznacza zarówno sekcje, kategorie, jak i konkretne artykuły, obrazy, odnośniki. Inaczej można by powiedzieć, że zawartością jest wszystko, co jest wywoływane z różnych menu w witrynie.
Pojęcia Zawartość [ang. Content] używa się w Joomla! również w węższym znaczeniu - na oznaczenie tej części witryny, której treści są generowane przez podstawowy komponent Joomla! - com_content. Treści te organizowane są w sekcje, a w tych z kolei wyodrębniasz kategorie, którym podporządkowujesz konkretne pozycje zawartości (artykuły, wiadomości).
 


Wszystkie | A | B | C | D | E | F | G | J | K | L | M | N | O | P | S | T | U | W | Z


V2.0 Glossary 2.02 © Copyright 2004 Martin Brampton
Polska adaptacja: Polish Joomla! Translation Team - Łukasz Rylik i Stefan Wajda