UWAGA: Strona zawiera materiały archiwalne. Większość artykułów dotyczy Joomla! 1.0
Start arrow Słownik terminów
Joomla!
Słownik terminów dotyczących Joomla!
Zaznacz metodę wyszukiwania

Na początku Dowolnie Ściśle
Przejdź do kategorii
Zaproponuj nowy termin

Wszystkie | A | B | C | D | E | F | G | J | K | L | M | N | O | P | S | T | U | W | Z


BlogBlog to forma dziennika internetowego, ale w Joomla! termin blog oznacza specyficzną organizację głównej części strony - publikowane są na niej zwięzłe zapowiedzi dostępnych w witrynie artykułów wraz z odnośnikami ’Czytaj więcej’ do całych ich tekstów w przypadku dłuższych materiałów bądź krótkie, kilkuzdaniowe informacje. Mogą one być uporządkowane w dowolny, określany przez webmastera sposób - w jednej lub kilku szpaltach, z jednym artykułem głównym, umieszczonym na całej szerokości kolumny, jeśli strona składa się z kilku szpalt, albo bez artykułu głównego. Na blog składać się mogą: zwięzłe notki informacyjne, wstępy, wprowadzenia lub streszczenia artykułów, do których prowadzą odnośniki ’Czytaj więcej’, wykazy odnośników do innych artykułów bądź zestawów artykułów (sekcji, kategorii).
 


Wszystkie | A | B | C | D | E | F | G | J | K | L | M | N | O | P | S | T | U | W | Z


V2.0 Glossary 2.02 © Copyright 2004 Martin Brampton
Polska adaptacja: Polish Joomla! Translation Team - Łukasz Rylik i Stefan Wajda