UWAGA: Strona zawiera materiały archiwalne. Większość artykułów dotyczy Joomla! 1.0
Start arrow Słownik terminów
Joomla!
Słownik terminów dotyczących Joomla!
Zaznacz metodę wyszukiwania

Na początku Dowolnie Ściśle
Przejdź do kategorii
Zaproponuj nowy termin

Wszystkie | A | B | C | D | E | F | G | J | K | L | M | N | O | P | S | T | U | W | Z


Bot[ang. Mambot]. Składnik Joomla! rozszerzający o nowe funkcje niektóre elementy Joomla!
Kilka dodatków wchodzi w skład podstawowej dystrybucji Joomla!: [ang. MOS Image], [ang. Legacy Mambot Includer], [ang. Code support], SEF, [ang. MOS Rating], [ang. MOS Pagination], [ang. No WYSIWYG editor], [ang. TinyMCE WYSIWYG Editor], [ang. MOS Image Editor Button], [ang. MOS Pagebreak Editor Button], [ang. Search Content] (umożliwia przeszukiwanie wszystkich artykułów), [ang. Search Weblinks] (umożliwia przeszukiwanie katalogu WWW), [ang. Search Contacts] (służy do przeszukiwanie informacji komponentu Kontakty). Ten zestaw można rozszerzać, korzystając z dodatków tworzonych przez społeczność programistów Joomla!
 


Wszystkie | A | B | C | D | E | F | G | J | K | L | M | N | O | P | S | T | U | W | Z


V2.0 Glossary 2.02 © Copyright 2004 Martin Brampton
Polska adaptacja: Polish Joomla! Translation Team - Łukasz Rylik i Stefan Wajda