UWAGA: Strona zawiera materiały archiwalne. Większość artykułów dotyczy Joomla! 1.0
Start arrow Słownik terminów
Joomla!
Słownik terminów dotyczących Joomla!
Zaznacz metodę wyszukiwania

Na początku Dowolnie Ściśle
Przejdź do kategorii
Zaproponuj nowy termin

Wszystkie | A | B | C | D | E | F | G | J | K | L | M | N | O | P | S | T | U | W | Z


B
Tutaj jest 3 pozycji w glosariuszu.
Stron: 1
Termin Definicja
Baza danych[ang. Database] Uporządkowany zbiór danych, złożony z rekordów, dający się łatwo przeszukiwać, porządkować i analizować. W szczególności w internecie bazą danych może być zbiór artykułów list dyskusyjnych, spis użytkowników danej sieci, interaktywne bazy danych dostępne przez WWW itp.
 
BlogBlog to forma dziennika internetowego, ale w Joomla! termin blog oznacza specyficzną organizację głównej części strony - publikowane są na niej zwięzłe zapowiedzi dostępnych w witrynie artykułów wraz z odnośnikami ’Czytaj więcej’ do całych ich tekstów w przypadku dłuższych materiałów bądź krótkie, kilkuzdaniowe informacje. Mogą one być uporządkowane w dowolny, określany przez webmastera sposób - w jednej lub kilku szpaltach, z jednym artykułem głównym, umieszczonym na całej szerokości kolumny, jeśli strona składa się z kilku szpalt, albo bez artykułu głównego. Na blog składać się mogą: zwięzłe notki informacyjne, wstępy, wprowadzenia lub streszczenia artykułów, do których prowadzą odnośniki ’Czytaj więcej’, wykazy odnośników do innych artykułów bądź zestawów artykułów (sekcji, kategorii).
 
Bot[ang. Mambot]. Składnik Joomla! rozszerzający o nowe funkcje niektóre elementy Joomla!
Kilka dodatków wchodzi w skład podstawowej dystrybucji Joomla!: [ang. MOS Image], [ang. Legacy Mambot Includer], [ang. Code support], SEF, [ang. MOS Rating], [ang. MOS Pagination], [ang. No WYSIWYG editor], [ang. TinyMCE WYSIWYG Editor], [ang. MOS Image Editor Button], [ang. MOS Pagebreak Editor Button], [ang. Search Content] (umożliwia przeszukiwanie wszystkich artykułów), [ang. Search Weblinks] (umożliwia przeszukiwanie katalogu WWW), [ang. Search Contacts] (służy do przeszukiwanie informacji komponentu Kontakty). Ten zestaw można rozszerzać, korzystając z dodatków tworzonych przez społeczność programistów Joomla!
 


Wszystkie | A | B | C | D | E | F | G | J | K | L | M | N | O | P | S | T | U | W | Z


V2.0 Glossary 2.02 © Copyright 2004 Martin Brampton
Polska adaptacja: Polish Joomla! Translation Team - Łukasz Rylik i Stefan Wajda