Metryka
Redaktor: Stefan Wajda   
17.07.2007.

Szablon dla Joomla i Mambo

Celem tego podręcznika projektanta jest objaśnienie wszystkich aspektów projektowania szablonów dla Joomla i Mambo oraz prezentacja przykładowych rozwiązań.

Autor

Stefan Wajda (zwiastun), koordynator Polskiego Centrum Joomla

 
 
 
 
 
 

Licencje, prawa własności

Copyright 2005-2007, APW Zwiastun, Polskie Centrum Joomla

 
 
 
 
 
 

Dokument publikowany jest na licencji
Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 2.5 Polska.

Creative Commons License

 

Joomla! jest programem ogólnodostępnym, upowszechnianym na licencji GNU/GPL
i dostępnym pod adresem: www.Joomla.org

Zastrzeżenia

Zawarte w tej publikacji materiały są przeznaczone tylko do celów informacyjnych.

Autor i Wydawca dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym podręczniku informacje były aktualne, kompletne i rzetelne. Ale publikacja jest w trakcie tworzenia, może zawierać nieścisłości lub błędy. żaden materiał nie powinien więc być interpretowany jako ostateczny, każdy może ulec zmianie bez uprzedzenia.

Autor i Wydawca zastrzegają sobie prawo aktualizowania i modyfikowania zawartości tego podręcznika.

Autor i Wydawca nie biorą na siebie żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie zawartych tu informacji, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor i Wydawca nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w podręczniku

Wszelkie odniesienia do nazw firm w załączonych ilustracjach zostały użyte jako przykłady i nie odnoszą się do jakichkolwiek istniejących organizacji.

Zmieniony ( 17.08.2007. )