Struktura treści a menu
Niekiedy potrzebny jest na witrynie wielopoziomowy dział tematyczny. Podobnie jak w książce. Kolejne artykuły składają się na odpowiednik podrozdziałów w książce, podrozdziały tworzą rozdziały, rozdziały części. Jak stworzyć taki dział?

Struktura treści

Dobra struktura to struktura stabilna, elastyczna i użyteczna.

Stabilną jest struktura oparta na solidnych podstawach - podziale i uporządkowaniu materiałów wedle racjonalnego kryterium.

Elastyczną jest struktura, którą w razie potrzeby będzie można łatwo zmodyfikować.

Użyteczną jest struktura ukierunkowana na potrzeby i oczekiwania użytkowników.

Stajemy tutaj przed pewną sprzecznością jak pogodzić stabilność z niezbędną elastycznością wynikającą ze zmiennych przecież potrzeb i oczekiwań użytkowników?

Na zapleczu i na witrynie

W Joomla! ten problem został rozwiązany prosto. Struktura treści strony frontowej została oddzielona od struktury materiałów na zapleczu.

Struktura materiałów na zapleczu

Strukturę zaplecza wyznaczają funkcje magazynu: Artykuły gromadzone są w kategoriach, kategorie w większych kolekcjach - sekcjach artykułów. Artykuły nieaktualne przenoszone są do archiwum. Obok nich istnieje jeszcze niewielki zbiór materiałów luźnych, nieprzystających do żadnej kategorii - materiałów statycznych.

Dobrym porównaniem są zbiory biblioteczne. Nawet jeśli wymienić jednego dnia wszystkich bibliotekarzy, to w mig zorientują się, co i gdzie się znajduje. Bo w bibliotece każda książka ma wyraźnie określone miejsce zgodnie z przyjętą z góry klasyfikacją.

Podobnie z gromadzeniem artykułów i inne materiałów na zapleczu. Tworzymy kategorie - kolekcje artykułów powiązanych tematycznie, a te porządkujemy w sekcjach. W razie potrzeby możliwe jest przemieszczenie czy to pojedynczych artykułów czy całej kategorii do innej sekcji.

Struktura na stronie frontowej

Strukturę treści na stronie frontowej mogą wyznaczać funkcje wystawy, kiosku, salonu, czytelni, biurka… Jej organizację wyznacza menu witryny - z natury elastyczne, dostosowane do potrzeb i oczekiwań odbiorców.

Ten sam materiał można umieścić w wielu menu, pod różnymi pozycjami Z kategorii i sekcji można budować działy tematyczne, stałe czy pojawiające się okresowo.

Artykuły na stronach witryny można udostępniać na 5 sposobów:

 • w postaci bloga artykułów z sekcji
 • w postaci bloga artykułów z kategorii
 • w postaci tabeli artykułów z kategorii
 • w postaci listy zawartości sekcji
 • bezpośrednio, tworząc pozycję łącze do artykułu.

Dział tematyczny

Jak stworzyć dział tematyczny z artykułów?

Menu plus sekcje i kategorie

Rozwiązanie problemu tkwi w wykorzystaniu dwóch cech Joomla!

 • struktury sekcji i kategorii.
 • wielopoziomowego menu.

Sekcja i kategorie

Rozważmy przykład. Chcemy umieścić w naszej witrynie materiały informacyjne na temat swojej miejscowości, uporządkowane w dwóch działach. całość nazwiemy Nasza miejscowość, część pierwszą, zawierającą np. trzy artykuły, będzie nosiła tytuł Historia, a część druga, również z trzema artykułami Nasza miejscowość. Nasz plan można by ująć więc tak:

 1. Nasza miejscowość
  1. Historia
   • Narodziny - oprac. J. Kowalski
   • Od średniowiecza do czasów nowożytnych - oprac. A. Kowalski
   • Wiek XX - oprac. Z Kowalski
  2. Współczesność
   • życie społeczno-polityczne - oprac. A. Kowalski
   • Ekonomia i gospodarka - oprac. B. Kowalski
   • Kultura, sport, rozrywka - oprac. J. Kowalski

W Joomla! tej strukturze odpowiadać będzie następujący układ sekcji, kategorii i artykułów:

 1. Sekcja: Nasza miejscowość
  1. Kategoria 1: Historia
   • Artykuł 1
   • Artykuł 2
   • Artykuł 3
  2. Kategoria 2: Współczesność
   • Artykuł 1
   • Artykuł 2
   • Artykuł 3

Całość (Nasza miejscowość) zostanie umieszczona w Sekcji, część Historia jako Kategoria 1, a część Współczesność jako Kategoria 2. W każdej z kategorii będą umieszczane kolejne artykuły.

Wielopoziomowe menu

W Joomla można stworzyć wielopoziomowe menu, hierarchiczne menu z dowolną ilością poziomów podmenu. Zwykle jednak wystarczą 2-3 poziomy. Nasz przykład jest stosunkowo prosty, wystarczą nam 2 poziomy, a nawet moglibyśmy pozostać przy jednym. Ale - by skrócić drogę użytkownika do tekstów, zastosujemy dwupoziomowe rozwiązanie.

Tworzymy nową pozycję menu. Wybierajmy typ lista-zawartość sekcji. Nazywamy ją Nasza miejscowość. łączymy ją z sekcją artykułów Nasza miejscowość.

Następnie tworzymy dwie kolejne pozycje podrzędne do pozycji nasza miejscowość. Wybieramy typ tabela - artykuły z kategorii. Pierwszą pozycję łączymy z kategorią Historia, drugą z kategorią Współczesność.

Gdy użytkownik kliknie łącze Nasza miejscowość, otworzy się strona z nazwą sekcji i łączami do umieszczonych w niej kategorii. Po kliknięciu łącza do kategorii otworzy się strona z łączami do artykułów.

Jeśli wybierze któreś z podmenu, od razu wyświetli się lista artykułów w kategorii.

Oczywiście, to nie jedyne możliwe rozwiązanie. Można by np. zamiast do sekcji stworzyć na pierwszym poziomie w menu łącze do artykułu wprowadzającego. A w podmenu umieścić, jak to uczyniliśmy, łącza do artykułów z kategorii. Można by do wszystkich artykułów umieszczać łącza w menu. Można by wreszcie stworzyć pozycję typu blog - artykuły z sekcji.

Wszystko zależy od przyjętych założeń, ilości artykułów w kategoriach, ilości kategorii.

Tematy pokrewne

Zapoznaj się z artykułami:


Uwagi, źródła

Jeżeli masz sugestie odnośnie treści lub chcesz zgłosić poprawki do tego rozdziału, skomentuj go albo umieść wiadomość na forum: Dokumentacja - Propozycje, zmiany, poprawki

Dziękujemy!

Stefan Wajda, Zespół Dokumentacji PCJ

Zmieniony ( 23.02.2007. )