R. 9. Kosz
W codziennej pracy administracyjnej i redakcyjnej nieraz trzeba usunąć przygotowane elementy, artykuły, materiały. I nieraz po namyśle okazuje się, że usunęliśmy je zbyt pochopnie. Przed skutkami takich nieopatrznych decyzji chroni nas niekiedy Kosz.

Rola kosza

Kosz [Trash] w Joomla! spełnia podobną rolę, jak w systemach operacyjnych - Windows, Linux czy Mac OS. Pozwala przechować usunięte elementy przez pewien czas i odzyskać je w razie potrzeby.

Kosz Joomla! przechowuje jednak tylko dwa typy usuniętych elementów:

 • artykuły i materiały statyczne,
 • pozycje menu.

Kiedy w menedżerze artykułów albo pozycji menu usuwasz jakąś pozycję, trafia ona najpierw do kosza. Nie jest usuwana z bazy danych, a jedynie oznaczana, że aktualnie znajduje się w koszu. Sygnalizuje to zresztą etykieta przycisku - Kosz [Trash], a nie Usuń [Delete]

Usuniętego elementu nie ma w wykazie pozycji, nie da się go więc np. przypadkowo opublikować. W razie potrzeby można go jednak odzyskać, uratować, a tym samym zaoszczędzić sporo pracy włożonej w jego przygotowanie.

Niestety, możliwość ta odnosi się jedynie do artykułów, materiałów i pozycji menu.
W przypadku wszystkich innych elementów Joomla! operacja usuwania elementu, wywołana przyciskiem Usuń [Remove or Delete] jest nieodwracalna. Usuniętego elementu nie można przywrócić. Stąd, zanim zdecydujesz się cokolwiek usunąć, rozważ możliwość oznaczenia elementu jako Nieopublikowany.

Zarządzanie koszem

Dostęp do śmietnikaZarządzanie koszem obejmuje:

 • odzyskiwanie usuniętych elementów,
 • opróżnianie kosza.

Dostęp do menedżera kosza

Dostęp do menedżera kosza mają wszyscy użytkownicy zaplecza.

Do menedżera kosza prowadzą dwie drogi:

 • pierwsza: w menu administratora wybierz opcję Witryna ⇒ Kosz [Site ⇒ Trash],
 • druga: na stronie startowej panelu administracyjnego kliknij ikonę skrótu Kosz [Trash Manager].

Menedżer kosza

Na stronie menedżera wyświetlany jest wykaz umieszczonych w koszu pozycji. Jeżeli lista jest długa, można określić ilość wyświetlanych elementów, wprowadzając odpowiednią liczbę w polu Pokaż # [Display #].

Umieszczone w koszu pozycje wyszczególnione są na dwu kartach:

 • karcie Artykuły [Content Items],
 • karcie Pozycje menu [Menu Items].

Każdy z elementów można przywrócić do poprzedniej lokalizacji bądź nieodwracalnie usunąć z bazy danych.

Zapoznaj się z artykułem

Odzyskiwanie z kosza

Każdą z pozycji umieszczonych w koszu można przywrócić do poprzedniej lokalizacji.

Aby przywrócić jedną lub więcej pozycji:

 1. Zaznacz w polu wyboru pozycje, które chcesz przywrócić,
 2. Kliknij w pasku narzędzi przycisk Odzyskaj [Restore],
 3. Potwierdź decyzję w kolejnym oknie dialogowym lub kliknij przycisk Anuluj [Cancel], aby zrezygnować z odzyskiwania elementów.

Odzyskiwanie ze śmietnika

Elementom odzyskanym z kosza Joomla nadaje status: Nieopublikowany, a w przypadku artykułów umieszczonych poprzednio w blogu Strony startowa [FrontPage], nie zachowuje parametru Na stronę startową. Jeśli więc zechcesz odzyskane artykuły będą przywrócone pozycje menu udostępnić odwiedzającym witrynę, musisz jeszcze zmienić ich status. Jeśli chcesz umieścić na stronie startowej przywrócone artykuły, przejdź do menedżera artykułów i kliknij ikonę czerwonego krzyżyka w kolumnie Strona startowa przy odzyskanych pozycjach.

Opróżnianie kosza

Z kosza można usunąć nieodwracalnie jedną lub więcej pozycji. Aby usunąć z kosza zbędne artykuły lub pozycje menu:

 1. Zaznacz w polu wyboru pozycje, które chcesz usunąć,
 2. Kliknij w pasku narzędzi przycisk Usuń [Delete],
 3. Potwierdź decyzję w kolejnym oknie dialogowym lub kliknij przycisk Anuluj [Cancel] w pasku narzędzi, aby zrezygnować z usuwania wytypowanych elementów.
  Opróżnianie śmietnika
 4. Potwierdź decyzję w oknie wyskakującym lub zrezygnuj z operacji
  Potwierdzanie decyzji

Pomyślne bądź niepomyślne usuwanie elementów zakończy się komunikatem o ilości usuniętych pozycji bądź niepowodzeniu.


Uwagi, źródła

Jeżeli masz sugestie odnośnie treści lub chcesz zgłosić poprawki do tego rozdziału, skomentuj go albo umieść wiadomość na forum: Dokumentacja - Propozycje, zmiany, poprawki

Dziękujemy!

Stefan Wajda, Zespół Dokumentacji PCJ

Na podstawie: help.joomla.org - Chapter 9: Trash Manager