mosHTML::integerSelectList
mosHTML::integerSelectList

Ta metoda buduje listę numeryczną od $start do $end [z inkrementacją o $inc]. Opcjonalny argument $format pozwala zapewnić styl printf dla numerów.

Składnia

string integerSelectList ( int $start, int $end, int $inc, string $tag_name, string $tag_attribs, mixed $selected [, string $format] )

$start jest pierwszą liczbą z listy.
$end
jest ostatnią liczbą z listy.
$inc
jest liczbą określającą krok inkrementacji
$tag_name
jest nazwą atrybutu HTML dla taga <select>.
$tag_attribs
jest stringiem zawierającym jakiekolwiek dodatkowe atrybuty, które chcesz wyznaczyć dla taga <select>
$selected
jest albo wartościa stringu dla pojedynczej wartości z listy albo tablicą wielu wartości.
$format jest stylem printf dla stringu każdej liczby na liście.

Przykłady

Przykład:

 
$html = mosHTML::integerSelectList( -12, 12, 1, 'tzoffset', 
'size="1" class="inputbox"', 0, "%02d" );
echo $html;

co wyprodukuje kod:

 
<select name="tzoffset" size="1" class="inputbox">
 <option value="-12">-12</option>
 <option value="-11">-11</option>
 <option value="-10">-10</option>
 
 <option value="-9">-9</option>
 <option value="-8">-8</option>
 <option value="-7">-7</option>
 <option value="-6">-6</option>
 <option value="-5">-5</option>
 <option value="-4">-4</option>
 
 <option value="-3">-3</option>
 <option value="-2">-2</option>
 <option value="-1">-1</option>
 <option value="00" selected="selected">00</option>
 <option value="01">01</option>
 <option value="02">02</option>
 
 <option value="03">03</option>
 <option value="04">04</option>
 <option value="05">05</option>
 <option value="06">06</option>
 <option value="07">07</option>
 <option value="08">08</option>
 
 <option value="09">09</option>
 <option value="10">10</option>
 <option value="11">11</option>
 <option value="12">12</option>
</select>

który wyświetli listę wyboru, jak poniżej:

Tłum. vj & zwiastun
Źródło: help.joomla.org - mosHTML::integerSelectList

Zmieniony ( 28.06.2006. )