Parametry
Programowanie w Joomla! - Programowanie: Jak to zrobić?
Redaktor: Stefan Wajda   
11.10.2005.
Użytkownicy wcześniejszych wersji Mambo miewają problemy z ... parametrami. Menu, komponenty i moduły wymagają czasem ustawienia kilku parametrów w polu tekstowym. Nie zawsze wiadomo, co tam wpisać. Zestawiłem ich trochę na podstawie oficjalnego manuala dla Mambo 4.5.0x.

Zarządzanie menu

Pozycje menu: archiwum blogów i sekcje blogów

 • count: ustala maksymalną liczbę pozycji pokazywanych na witrynie.
 • intro: ustala liczbę pozycji ze wstępem pokazywanych na witrynie.
 • image: ma dwie opcje: 0-ustalającą, ze materiały są wyświetlane bez obrazów oraz: 1- ustalającą, że materiały są ilustrowane obrazami.
 • header: to tekst zapowiedzi na witrynie wszystkich pozycji z danego menu:
 • empty: to tekst informujący, że aktualnie w tej pozycji menu nie ma żadnych pozycji materiałów.

Komponent FrontPage w menu:

Uwaga: Tu parametry ustawia się także, w menu Komponety > FrontPage > Ustawienia i to łatwiej, ale gdyby ktoś chciał zmienić standardowe ustawienia w menedżerze menu

 • [count]: ilość pozycji, które będa wyświetlone na pierwszej stronie
 • [intro]: ilość pozycji wystawionych na stronie i poprzedzonych wstępem informacyjnym (nagłówkiem)
 • [image]: ustawienie decydujące o wyświetlaniu ilustracji. 0 - ilustracje nie będą wyświetlane, 1 - ilustracje będą wyświetlane
 • [header]: tekst jaki zostanie wyświetlony przed wykazem wszystkich pozycji.
 • [empty]: tekst, jaki zostanie wyświetlony, jeżeli w sekcji nie będzie żadnej pozycji.
 • [order by] - określa sposób uporządkowania publikowanych na stronie startowej materiałów. Dostępne są tutaj dwie opcje : wg daty rosnąco [date asc] - starsze na początku, oraz wg daty malejąco [date desc] - najnowsze na początku

MODUłY

Archiwum [Archive]

 • Count: ilość wyświetlanych pozycji (standardowo 10).

Ostatnie wiadomości [Latest News]

 • count: ilość pozycji, które będą wyświetlane w wykazie (standardowo 5)
 • catid: wybiera tylko wiadomości z określonej kategorii; parametr catid można podejrzeć w pasku adresu, wybierając którąkolwiek wiadomość z kategorii, z jakiej chcesz wyświetlać informacje

Logowanie [Login Module]

 • pretext: To tekst (może być opisany znacznikami HTML), który zostanie wyświetlony przed (powyżej) formularzem rejestracyjnym.
 • posttext: To tekst (może być opisany znacznikami HTML), który zostanie wyświetlony poniżej formularza rejestracyjnego.

Menu główne [Main Menu] i Menu użytkownika [UserMenu]

 • menutype: określa `typ` lub aktualne menu, które ma być wyświetlone (standardowo mainmenu lub usermenu)
 • class_sfx: sufiks stosowany do wyboru określonej w arkuszu stylów CSS klasy stylu wyświetlania menu (nie ma standardowego)
 • menu_style: określa styl wyświetlania menu (standardowo jest to tradycyjny styl w układzie pionowym z wcięciami, możliwe ustawienie: horiz_flat, czyli w układzie poziomym)

Często czytane [Most Read]

 • count: ilość pozycji, które będą wyświetlane (standardowo 5)

Sekcje [Sections]

 • count: ilość pozycji do wyświetlenia (standardowo 5)

Zmień wygląd [Template Chooser]

 • title_length: określa maksymalną ilość znaków wyświetlanych w nazwie szablonu (standardowo 20)
 • show_preview: ustaw 1, jeżeli podgląd szablonu ma być dostępny, w przeciwnym przypadku ustaw 0 (standardowo 0)
 • preview_width: określa maksymalną szerokość miniatury ilustrującej szablon (standardowo 140 - w pikselach)
 • preview_height: określa maksymalną wysokość miniatury ilustrującej szablon (standardowo 90 - w pikselach)

Menu użytkownika [User Menu]

 • menutype: określa `typ` lub aktualne menu, które ma być wyświetlone (standardowo usermenu)
 • class_sfx: sufiks stosowany do wyboru określonej w arkuszu stylów CSS klasy stylu wyświetlania menu (nie ma standardowego)
 • menu_style: określa styl wyświetlania menu (standardowo jest to tradycyjny styl w układzie pionowym z wcięciami, możliwe ustawienie: horiz_flat, czyli w układzie poziomym)

KOMPONENTY

Czytajcie pliki Readme!

Zmieniony ( 14.10.2005. )