UWAGA: Strona zawiera materiały archiwalne. Większość artykułów dotyczy Joomla! 1.0
Start arrow Pomocnik tłumacza
Joomla! - komunikaty błędów
W tej kategorii zamieszczamy komunikaty błędów, np. o braku plików, braku praw dostępu, niemożności zapisania ustawień, itp.
A
Zaznacz metodę wyszukiwania

Na początku Dowolnie Ściśle
Przejdź do kategorii
Zaproponuj nowy wpis

Wszystkie | A | C | D | E | F | I | N | O | U | X | Y


Razem wpisów w tej kategorii: 61
Stron: 1 2 «
Tekst angielski Tekst polski
A editor instance must be focused before using this command.Musisz zaznaczyć cokolwiek przed użyciem tego polecenia.
 
already existsjuż istnieje
 
An error has occurredWystąpił błąd
 
An Error Has Occurred! Unable to open config file to write!Błąd! Nie można otworzyć pliku configuration.php do zapisu!
 
cannot be deleted they can only be un-installed as they are Joomla! modules.jest kluczowym składnikiem i nie możesz go odinstalować. Jeśli nie chcesz go używać, nadaj mu status Nieopublikowany.
 
cannot be removed as they contain categoriesnie można usunąć, ponieważ są do niej przypisane kategorie
 
cannot be removed as they contain recordsnie można usunąć, ponieważ są do niej przypisane artykuły
 
Cannot delete client at this time as they have a banner still runningNie możesz usunąć zamawiającego - jego banery są jeszcze publikowane
 
Cannot Publish an Empty SectionNie możesz opublikować sekcji bez kategorii i artykułów!
 
does not exist.nie istnieje.
 
Error! Make sure that configuration.php is writeable.Błąd! Zmień prawa do zapisu dla pliku configuration.php na CHMOD 707!
 
ERROR. Could not find a Joomla! XML setup file in the packageBłąd W pakiecie instalacyjnym - brak pliku Joomla! XML.
 
ERROR. Could not find an XML setup file in the packageBłąd W pakiecie instalacyjnym - brak pliku XML.
 
FailedNiepowodzenie
 
Failed to change the permissions of the uploaded file.Wczytanie pliku NIEUDANE Nie można zmienić uprawnień do zapisywania plików.
 
Failed to copy $filesource to $filedestNie powiodło się skopiowanie pliku %s do %s
 
Failed to create directoryNie można utworzyć katalogu
 
Failed to move uploaded file to /media directory.Nie można przenieść wczytanego pliku do katalogu /media.
 
Incorrect Username and Password, please try againNiepoprawny login lub hasło. Zmień i spróbuj ponownie.
 
Incorrect Username, Password, or Access Level. Please try againNiepoprawny login, hasło lub nie masz uprawnień, by zobaczyć tę część witryny. Spróbuj ponownie lub zrezygnuj.
 
Installation file not foundNie znaleziono pliku instalacyjnego
 
Installer - ErrorBłąd instalatora
 
Installer not available for elementInstalator nie obsługuje następującego elementu
 
Installer not found for elementInstalator nie znalazł następującego elementu
 
Invalid object idNiepoprawne ID obiektu
 
is a core module, and can not be uninstalled. You need to unpublish it if you don t want to use itjest kluczowym składnikiem i nie możesz go odinstalować. Jeśli nie chcesz go używać, nadaj mu status Niepublikowany.
 
is currently being edited by another administratorjest aktualnie w edycji innej osoby
Komentarze: jest zarezerwowany do edycji przez innego użytkownika [RB]
 
is not a valid Joomla! installation filenie jest poprawnym plikiem instalacyjnym Joomla!
 
is not writable.jest niezapisywalny
 
No file is marked as mambot fileNie ma pliku oznaczonego jako plik dodatku
Komentarze: Nie oznaczono pliku dodatku [RB]
 
No file is marked as module fileNie ma pliku oznaczonego jako plik modułu
Komentarze: Nie oznaczono pliku modułu
 
No file selectedNie wybrano pliku!
 
No filename specifiedNie wybrano pliku!
Komentarze: Nie wpisano nazwy pliku [RB]
 
No Images FoundNie znaleziono obrazu
Komentarze: Nie znaleziono grafiki [RB]
 
Operation failedOperacja nieudana
Komentarze: Nieudana operacja /jak niżej/[RB]
 
Operation Failed. Content empty.Nieudana operacja. Brak zawartości.
 
Operation Failed. Could not openNieudana operacja. Nie można otworzyć
 
Operation Failed. Failed to open file for writing.Nieudana operacja. Nie można zapisać pliku. Zmień prawa do zapisu na CHMOD 707!
 
Operation Failed. No language specified.Nieudana operacja. Nie określono języka.
 
Operation Failed. No template specified.Nieudana operacja. Nie wybrano szablonu.
 
Operation Failed. The file is not writable.Nieudana operacja. Zapisywanie w pliku jest niemożliwe. Zmień prawa do zapisu na CHMOD 707!
Komentarze: Nieudana operacja. Zapisanie pliku nie jest możliwe. Zmień prawa do zapisu na CHMOD 707! [RB]
 
Option field empty, cannot remove filesNie można usunąć plików, ponieważ pole opcji jest niewypełnione
Komentarze: Nie można usunąć plików, ponieważ pole opcji jest puste [RB] /lub/ Nie można usunąć plików, ponieważ nie wypełniono pola opcji [RB]
 
Unable to delete: not empty!Nie można usunąć - nie jest pusty!
 
Uninstall - errorOdinstalowanie - błąd
Komentarze: Błąd deinstalacji [RB]
 
Unknown client typeNieznany typ klienta (strona startowa lub panel administracyjny)
Komentarze: Nie określono przynależności (witryna lub panel administracyjny) /tak jak mamy szaty witryny i szaty administratora, dodałem 'panelu' by uniknąć dwuznaczności, zastąpiłem 'klienta' by zarezerwować je tylko dla tych, którzy płacą ;) / [RB] Cenne [zwiastun]
 
Unrecoverable errorBłąd nieodwracalny
Komentarze: Nieodwracalny błąd [RB]
 
Upload ErrorBłąd: wczytanie pliku NIEUDANE
Komentarze: Błąd wczytywania [RB]
 
Upload FAILEDWczytanie pliku NIEUDANE
Komentarze: Nieudane wczytywanie pliku [RB]
 
Upload failed as /media directory does not exist.Wczytanie pliku NIEUDANE: nie istnieje katalog /media.
Komentarze: Nieudane wczytanie pliku: katalog /media nie istnieje [RB]
 
Upload failed as /media directory is not writable.Wczytanie pliku NIEUDANE: zapisywanie do katalogu /media jest niemożliwe.
Komentarze: Nieudane wczytanie pliku: zapisywanie w katalogu /media jest niemożliwe [RB]
 


Wszystkie | A | C | D | E | F | I | N | O | U | X | Y


V2.0 Pomocnik tłumacza 2.0.0 © Copyright 2007 Stefan Wajda - APW Zwiastun