UWAGA: Strona zawiera materiały archiwalne. Większość artykułów dotyczy Joomla! 1.0
Start arrow Pomocnik tłumacza
Joomla! - pozostałe komunikaty

A
Zaznacz metodę wyszukiwania

Na początku Dowolnie Ściśle
Przejdź do kategorii
Zaproponuj nowy wpis

Wszystkie | A | C | D | E | F | I | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | X | Y


Razem wpisów w tej kategorii: 298
Stron: 1 2 3 4 5 6 «
Tekst angielski Tekst polski
A menu already exists with that name - you must enter a unique Menu NameMenu o tej nazwie już istnieje - musisz podać inną unikalną nazwę
Komentarze: Menu o tej nazwie już istnieje - podaj unikalną nazwę [RB]
 
A message that displays if Joomla! could not connect to the databaseTreść komunikatu wyświetlanego, gdy Joomla! nie może połączyć się z bazą danych
 
A message that displays if your site is offlineTreść komunikatu wyświetlanego, gdy Twoja strona jest w trybie konserwacji
 
A mod_mainmenu module, with the same name will automatically be created when you save this menu.Gdy zapiszesz, automatycznie zostanie utworzona kopia modułu mod_mainmenu z tą samą nazwą.
 
A new mod_mainmenu module, with the Title you have entered above will automatically be created when you save this menu. Parameters for the module created are to be edited through the Modules Manager [site] Modules -> Site ModulesGdy zapiszesz, automatycznie zostanie utworzona kopia modułu mod_mainmenu. Parametry nowego modułu możesz edytować w opcjach Moduły [witryny] Moduły -> Moduły witryny
 
A short name to appear in menusKrótka nazwa pojawiająca się w menu
 
All caches cleanedCała zawartość pamięci podręcznej (cache) została usunięta); a. Wszystkie schowki zostały opróżnione; a. Wszystkie katalogi pamięci podręcznej /cache zostały opróżnione
Komentarze: schowki... [RB]
 
and all its Categories and Items have been copied asi wszystkie należące do niej kategorie oraz wszystkie artykuły zostaną skopiowane do
 
and all the items within the category (also listed)i wszystkie pozycje w zaznaczonej kategorii
 
Another component is already using directoryInstalacja nie powiodła się. Ten składnik już był instalowany. Usuń najpierw pozostałe po poprzedniej instalacji katalogi
 
Apache only! Rename htaccess.txt to .htaccess before activatingTylko w przypadku serwera Apache! Przed uruchamieniem witryny zmień nazwę pliku htaccess.txt na .htaccess
 
Are you sure you want to create a menu link to this Static Content item? Any unsaved changes to this content will be lost.Czy na pewno chcesz teraz utworzyć w menu łącze do tego artykułu statycznego. Wszystkie niezapisane zmiany w artykule będą utracone. Najpierw zapisz zmiany!
 
Are you sure you want to create a menu link? Any unsaved changes to this content will be lost.Czy na pewno chcesz teraz utworzyć łącze w menu? Wszystkie niezapisane zmiany będą utracone. Najpierw zapisz zmiany!
 
Are you sure you want to delete selected items?Czy na pewno chcesz usunąć wybrane elementy?
 
Are you sure you want to Deleted the listed items? This will Permanently Delete them from the database.Czy na pewno chcesz usunąć wybrane elementy? Ta opcja usunie je NIEODWRACALNIE z bazy danych.
 
Are you sure you want to Deleted this menu? This will Delete the Menu, its Items and the Module.Czy na pewno chcesz usunąć wybrane menu? Menu, przypisana do niego kopia modułu main_menu oraz wszystkie pozycje menu zostaną usunięte nieodwracalnie.
 
Are you sure you want to reset the Hits to Zero? Any unsaved changes to this content will be lost.Czy na pewno chcesz wyzerować licznik odsłon do zera? Niezapisane zmiany w tym artykule zostaną utracone. Najpierw zapisz zmiany!
 
Are you sure you want to Restore the listed items?Czy na pewno chcesz przywrócić wskazane pozycje?
 
Are you sure you want to Trash the selected items? This will not permanently delete the items.Czy na pewno chcesz przenieść do kosza wybrane elementy? Zastosowanie tej opcji nie usunie ich trwale z bazy danych. Możliwe będzie ich przywrócenie na poprzednie miejsce.
 
Are you sure?Czy na pewno chcesz?
 
Auto logout after this time of inactivityPo uływie tego czasu nastąpi automatyczne wylogowanie z panelu administracyjnego
 
Categories copied tokategorii skopiowano do
 
Categories moved tokategorii przeniesiono do
 
Category Manager [ %s ]Menedżer kategorii [ %s ]
 
Category must have a nameWpisz nazwę kategorii!
 
Category savedKategoria została zapisana.
 
Changes to Category savedZmiany właściwości kategorii zostały zapisane
 
Changes to Section savedZmiany w sekcji zostały zapisane
 
Changes to Typed Content Item savedZmiany w artykule statycznym zostały zapisane
 
Check-in all checked-out itemsOdblokuj wszystkie zablokowane elementy
 
Checked out items have now been all checked inWybierz ponownie z menu "Odblokuj wszystkie", aby odblokować elementy zablokowane
 
Checking here will apply the permission flags to all existing directories of the site. INAPPROPRIATE USAGE OF THIS OPTION MAY RENDER THE SITE INOPERATIVE!Zaznaczenie tej opcji spowoduje zmianę praw do wszystkich istniejących katalogów serwisu
NIEODPOWIEDNIE UŻYCIE TEJ OPCJI MOŻE SPRAWIĆ, ŻE TWOJA WITRYNA PRZESTANIE FUNKCJONOWAĆ!
 
Checking here will apply the permission flags to all existing files of the site. INAPPROPRIATE USAGE OF THIS OPTION MAY RENDER THE SITE INOPERATIVE!Zaznaczenie tej opcji spowoduje zmianę praw do wszystkich istniejących plików serwisu
NIEODPOWIEDNIE UŻYCIE TEJ OPCJI MOŻE SPRAWIĆ, ŻE TWOJA WITRYNA PRZESTANIE FUNKCJONOWAĆ!
 
Clean the content items cacheUsuń zawartość przechowywaną w pamięci podręcznej - cache; a. Usuń artykuły przechowywane w schowku
 
Component ManagementZarządzaj komponentami
 
Components -> Contact -> Manage ContactsKomponenty -> Kontakt -> Zarządzaj kontaktami
 
Compress buffered output if supportedJeśli serwer WWW dekoduje skompresowane pliki
 
Configuration ProblemProblem z konfiguracją
 
Configuration succesfully updated!Ustawienia zostały pomyślnie zmienione
 
Content caches cleanedZawartość pamięci podręcznej (cache) została usunięta
 
Content item must have a nameWpisz nazwę artykułu
 
Content item must have a titleWpisz tytuł artykułu
 
Content ManagementZarządzaj artykułami, kategoriami i sekcjami artykułów
 
Could not copy PHP install fileNie można skopiować pliku instalacyjnego PHP.
 
Could not copy PHP uninstall fileNie można skopiować pliku odinstalowującego PHP.
 
created, consisting ofzostała utworzona, składa się z
 
Current cache is directory isBieżącym folderem schowka (pamięci podręcznej - cache) jest
 
Current cache is directory is WriteableZapisywanie w aktualnym folderze pamięci podręcznej cache jest możliwe
 
Current date/time configured to displayData|czas wg aktualnego ustawienia
 
Directory creation not allowed while running in SAFE MODE as this can cause problems.Nie można utworzyć kategorii, ponieważ włączony jest tryb SAFE MODE.
 


Wszystkie | A | C | D | E | F | I | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | X | Y


V2.0 Pomocnik tłumacza 2.0.0 © Copyright 2007 Stefan Wajda - APW Zwiastun