UWAGA: Strona zawiera materiały archiwalne. Większość artykułów dotyczy Joomla! 1.0
Start arrow Administracja arrow Podręcznik administratora arrow R. 3. Konfiguracja globalna
R. 3. Konfiguracja globalna Drukuj Email
Edytor Konfiguracja globalna [Global Configuration] jest centrum decydowania o domyślnych ustawieniach podstawowych parametrów Joomla, zarówno strony frontowej, jak i zaplecza administracyjnego.

O konfiguracji

Konfiguracja to ustalenie sposobu pracy - podstawowych reguł zachowania się całego programu lub reguł zachowania się konkretnego elementu.

Ustawienia domyślne

Tuż po instalacji Joomla! jest skonfigurowany. Główne, specyficzne dla ustawienia dla witryny zostały określone podczas instalacji. Dla zdecydowanej większości parametrów instalator ustalił jednak ustawienia domyślne.

Wiele ustawień domyślnych zapewne zadowoli użytkowników, ale nie wszystkie. Niektóre na pewno trzeba będzie zmodyfikować.

Konfiguracja globalna i lokalna

Joomla! jest programem rozbudowanym. Ustawianie wszystkich możliwych parametrów każdego elementu byłoby i czasochłonne i nieefektywne. Toteż w pliku configuration.php zapisywane są tylko najważniejsze ustawienia. Wśród nich również domyślne ustawienia parametrów powtarzających się w wielu elementach.

Ustawienia domyślne nie tylko zapewniają poprawne funkcjonowanie strony frontowej i zaplecza oraz jednolite, czytelne dla użytkowników, a więc łatwe do nauczenia się zasady działania witryny, zrozumiały interfejs.

Globalne domyślne ustawienia usprawniają pracę administratorów i operatorów. Dzięki nim nie trzeba każdorazowo określać właściwości dla nowych pozycji - menu, artykułów, kategorii, sekcji, innych elementów. Można natomiast, w razie potrzeby, zmodyfikować je - niektóre bądź wszystkie.

Lokalne ustawienia parametrów pozycji menu i poszczególnych elementów treści mają zawsze wyższy priorytet, niż ustawienia globalne.

Edytor konfiguracji globalnej

Modyfikację ustawień umożliwia edytor konfiguracji, obsługiwany przez komponent com_config. Edytor zapisuje domyślne globalne ustawienia w pliku konfiguracyjnym: configuration.php, umieszczonym w głównym katalogu Joomla!.

Dostęp i uprawnienia

Dostęp do edytora konfiguracji globalnej mają administratorzy. Operatorzy nie mogą modyfikować ustawień globalnych witryny.

Dostęp do edytora konfiguracji globalnej

Do edytora prowadzą dwie drogi:

 • pierwsza: w menu administratora wybierz opcję Witryna ⇒ Konfiguracja globalna [Site ⇒ Global configuration],
 • druga: na stronie startowej panelu administracyjnego kliknij ikonę skrótu Konfiguracja [Global configuration].
Karty parametrów

Wszystkie globalne ustawienia podzielono na 10 grup, umieszczonych na kolejnych kartach edytora konfiguracji.

Aby odsłonić kartę, wystarczy kliknąć jej zakładkę.

Zakładki kart w edytorze konfiguracji

Na kolejnych kartach dokonujesz ustawień:

 • Witryna [Site]: ogólne ustawienia witryny i zaplecza,
 • Lokalizacja [Locale]: wybór języka witryny, ustawienie czasu, kodu kraju
 • Treść [Content]: parametry prezentacji artykułów i materiałów statycznych,
 • Baza danych [Database]: parametry połączenia z bazą danych,
 • Serwer [Server]: modyfikacje parametrów serwera, adres serwera pomocy
 • Metadane [Metadata]: dane dla wyszukiwarek i przeglądarek,
 • Poczta [Mail]: wybór programu pocztowego i ustawienie parametrów SMPT,
 • Schowek [Cache]: parametry pamięci podręcznej,
 • Statystyki [Statistics]: ustalenie rodzaju i zakresu gromadzonych statystyk,
 • Wyszukiwarki [SEO]: optymalizacja serwisu pod kątem wyszukiwarek internetowych.

Odpowiednich ustawień dokonujmy w sposób dostosowany do parametru. Niekiedy trzeba wprowadzić tekst w przeznaczonym nań polu, niekiedy zaznaczyć przycisk opcji, czasem pole wyboru.

Zapoznaj się z artykułem:

Prawa do zapisu w pliku konfiguracyjnym

Po instalacji Joomla! plik konfiguracyjny powinien być chroniony przed zapisem. Edytor konfiguracji umożliwia tymczasową zmianę praw do zapisu w pliku konfiguracyjnym. Nie trzeba w tym celu korzystać z klienta FTP:

Image

Przed rozpoczęciem edycji ustawień, zaznacz opcję Zmień prawa dostępu do pliku/katalogu na czas zapisywania zmian. Jeśli zdarzy się, że zapisywanie w pliku, configuration.php było możliwe, np. w wyniku modyfikacji dokonywanych przez administratora serwera bezpośrednio z powłoki systemu, spotkasz się z opcją Po zapisaniu zmień prawa do pliku aby uniemożliwić jego modyfikację. Oczywiście, trzeba tę opcję koniecznie zaznaczyć.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o prawach dostępu do plików i katalogów, zapoznaj się z artykułami:

Pomoc podręczna

Nazwy parametrów są zwykle czytelne, zrozumiałe. Wszystkie, które mogłyby rodzić wątpliwości, zaopatrzono w pomoc kontekstową, oznaczoną niebieską ikoną Ikona: Porada. Niekiedy spotkasz ikonę ostrzegawczą - Ikona: Ostrzeżenie, kryjącą komunikat z informację o skutkach ustawienia innego niż domyślne albo zmiany ustawienia dokonanego wcześniej. Warto je sobie przypomnieć.

Pomoc kontekstowa w edytorze konfiguracji

Ekran pomocy

Przycisk: PomocJeśli potrzebujesz dokładnych objaśnień, możesz wyświetlić w dodatkowym oknie wspomniany przed chwilą artykuł z systemu pomocy: Konfiguracja globalna: edytor. Kliknij w tym celu przycisk Pomoc w pasku narzędzi.

Emulacja rejestrowania zmiennych globalnych

Bezpieczeństwo aplikacji sieciowych, zwłaszcza udostępnianych w internecie, niesie za sobą szereg zagrożeń. Wśród nich możliwość przechwycenia i wykorzystania w niecnych celach tzw. zmiennych globalnych. Stąd zaleca się, aby w konfiguracji PHP na serwerze rejestracja zmiennych globalnych była wyłączona. Niestety, nie zawsze jest to możliwe. Aby ograniczyć zagrożenia, Joomla! został wyposażony w specjalne funkcje - unregisterGlobals () oraz registerGlobals() - emulujące pożądany tryb pracy PHP.

Standardowo instalator ustawia włącza emulację zmiennych globalnych. Informuje o tym komunikat podczas instalacji, a potem w panelu kontrolnym. Komunikat sugeruje jednak, by emulację zmiennych globalnych wyłączyć. Bo chociaż zastosowanie emulatora jest nieco bezpieczniejszym rozwiązaniem, to niesie ono za sobą podobne zagrożenia, jak ustawienie parametru register_globals na ON na serwerze.

Image
Komunikat o niezgodności ustawień RG_Emulation

Aby wyłączyć emulację rejestrowania zmiennych globalnych:

Wyedytuj plik register.php w dowolnym edytorze tekstu i dokonaj zmiany w linii 24:

Image

Zmień w tej linii wartość 1 na 0:

define( 'RG_EMULATION', 0 );

Zmiana ta może jednak spowodować problemy w działaniu niektórych starszych komponentów, a nawet i nowszych, jeśli nie zostały dostosowane do pracy w środowisku, w którym zgodnie z aktualnymi standardami ustawiono register_globals na OFF. Najlepszym rozwiązaniem byłaby wymiana tych komponentów na nowsze wersje lub inne, alternatywne rozwiązania. Nie zawsze będzie to jednak możliwe. Pozostają wóczas dwa wyjścia:

 • łatwiejsze, ale gorsze - włączenie emulatora,
 • trudniejsze, ale bezpieczne - modyfikacja skryptów tych komponentów, które powodują problemy.

Drugie rozwiązanie wymaga jednak znajomości PHP. A może warto napisać do autorów?

Jeśli PHP ma ustawione rejestrowanie zmiennych globalnych na ON,

Tematy pokrewne

Tematyka konfiguracji poruszana jest ponadto w następujących pozycjach:


Uwagi, źródła

Jeżeli masz sugestie odnośnie treści lub chcesz zgłosić poprawki do tego rozdziału, skomentuj go albo umieść wiadomość na forum: Dokumentacja - Propozycje, zmiany, poprawki

Dziękujemy!

Stefan Wajda, Zespół Dokumentacji PCJ

Na podstawie: help.joomla.org - Chapter 3: Global Configuration

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »