UWAGA: Strona zawiera materiały archiwalne. Większość artykułów dotyczy Joomla! 1.0
O parametrach Drukuj Email
Sekcje parametrów w ustawieniach globalnych oraz obszarach roboczych to ważny aspekt konfiguracji i zarządzania witrynę Joomla!. Dzięki parametrom zaprzęgamy potężne możliwości Joomla! do działania i możemy w pełni korzystać z jego walorów.

Przegląd:

Parametry to funkcje, które umożliwiają administratorowi modyfikację zmiennych umieszczanych w kodzie Joomla! bez potrzeby otwierania i edytowania skryptów lub plików konfiguracyjnych.

Takie podejście jest prostą i efektywną drogą modyfikacji wartości zmiennych umieszczonych w modułach, dodatkach lub w plikach konfiguracyjnych. Stosując parametry, oszczędzasz czas, wysiłek i eliminujesz całą procedurę pobierania pliku z serwera, otwierania, edytowania, zapisywania i ponownego przesyłania ich na serwer.

Zastosowanie parametrów eliminuje również możliwość popełnienia podczas edycji plików błędów i pomyłek. A przede wszystkim jest doskonałym rozwiązaniem dla osób, które nie potrafią edytować skryptów zapisanych kodem PHP.

Karty Parametry

Kartę Parametry znajdziesz w różnych miejscach panelu administracyjnego, przede wszystkim - choć nie tylko - w następujących:

 • Dodatki [Mambot]
 • Moduły witryny [Site Module]
 • Moduły Administratora [Administrator Module]
 • Komponenty [Components]
 • Kreator menu [Menu Managers]
 • Inne menedżery [Other Managers]

Poniżej zamieszczamy dwa przykłady. Przykład A - zastosowanie parametrów w artykułach i przykład B - zastosowanie parametrów w komponencie.

A: Przykład parametrów artykułów

Podczas edycji artykułów w zakładce Parametry spotkasz się z możliwościami następujących ustawień:

 • Przyrostek klasy stylu strony [Page Class Suffix]: Umożliwia nadanie konkretnym stronom witryny indywidualnych właściwości wyglądu.
 • Przycisk Wróć [Back Button]: Umożliwia włączenie bądź wyłączenie przycisku Wróć. Przycisk ten umieszczony jest zwykle na dole strony. Wygląd, dokładne położenie zależy od deklaracji wpisanych do arkusza stylu. Joomla! umieszcza go w obszarze templatki (szablonu), w którym prezentowana jest główna treść strony, wywoływana w szablonie instrukcją LoadMainBody().
 • Tytuł strony [Page Title]: Umożliwia pokazanie bądź ukrycie tytułu strony. Tytuł umieszczany jest w nagłówku obszaru, do którego główna treść strony wprowadzana jest instrukcją LoadMainBody(). W arkuszu stylów CSS wygląd nagłówka określają deklaracje w klasie .contenpanenheading.
 • Tytuły łączami [Linked Titles]: Opcje: Tak lub Nie. Umożliwia przekształcenie tytułu artykułu na stronach w formie bloga w łącze do pełnego tekstu artykułu. Tytuł spełnia wówczs taką samą rolę, co odnośnik Czytaj całość. Zwykle stosujesz jedno z tych dwu rozwiązań.
 • Wprowadzenie [Intro Text] :
  Opcje: Pokaż lub Ukryj. Pozwala ukryć lub wyświetlić na stronie wyświetlającej cały artykuł tekst wprowadzający do artykułu (skrót, zapowiedź).
 • Nazwa sekcji [Section Name]: Opcje: Pokaż lub Ukryj. Pozwala ukrywać lub wyświetlać nazwę sekcji na stronach z tekstem artykułu.
 • Nazwy sekcji łączami [Section Name Linkable]: Opcje: Tak lub Nie. Umożliwia przekształcenie nazwy sekcji, jeśli jest wyświetlana, w łącze do wykazu zawartości sekcji artykułów.
 • Nazwa kategorii [Category Name]: Opcje: Pokaż lub Ukryj. Pozwala - na stronach z tekstem artykułu - ukrywać lub wyświetlać nazwę kategorii, do której należy artykuł.
 • Nazwa kategorii łączem [Category Name Linkable]: Opcje: Tak lub Nie. Umożliwia przekształcenie nazwy kategorii, jeśli jest wyświetlana, w łącze do strony zawierającej tabelę z wykazem artykułów w kategorii.
 • Czytaj całość [Read More]: Opcje: Globalnie, Pokaż lub Ukryj. Pozwala ukrywać lub wyświetlać łącze Czytaj całość umieszczany pod tekstem wprawdzenia (zapowiedzi) artykułu na stronach blogów. Jeśli pozostawisz zaznaczoną opcję Globalnie wyświetlanie łącza będzie zależeć od ustawień dokonanych w konfiguracji witryny. Jeśli chcesz zmienić to ustawienie dla konkretnego artykułu, wybierz Pokaż lub Ukryj.
 • Ocenianie [Item Rating]: Opcje: Globalnie, Pokaż lub Ukryj. Pozwala ukrywać lub wyświetlać pod tekstem tytułu artykułu oceną odwiedzających witrynę i formularz do głosowania. Jeśli pozostawisz zaznaczoną opcję Globalnie ich wyświetlanie będzie zależeć od ustawień dokonanych w konfiguracji witryny. Jeśli chcesz zmienić to ustawienie dla konkretnego artykułu, wybierz Pokaż lub Ukryj.
 • Nazwa autora [Author Names]: Opcje: Globalnie, Pokaż lub Ukryj. Pozwala ukrywać lub wyświetlać pod tytułem artykułu nazwą (imię, nazwisko) jego autora. Jeśli pozostawisz zaznaczoną opcję Globalnie wyświetlanie nazwy autora będzie zależeć od ustawień dokonanych w konfiguracji witryny. Jeśli chcesz zmienić to ustawienie dla konkretnego artykułu, wybierz Pokaż lub Ukryj. Jeśli zamieszczasz na witrynie teksty autorstwa osób, które nie są zarejestrowanymi użytkownikami witryny i zdecydujesz o wyświetlaniu nazw autorów, pamiętaj, by wpisać nazwę faktycznego autora w zakładce Publikacja.
 • Data i czas utworzenia [Created Date and Time]: Opcje: Globalnie, Pokaż lub Ukryj. Pozwala ukrywać lub wyświetlać pod tekstem tytułu artykułu datę i czas jego utworzenia. Jeśli pozostawisz zaznaczoną opcję Globalnie wyświetlanie daty i czasu będzie zależeć od ustawień dokonanych w konfiguracji witryny. Jeśli chcesz zmienić to ustawienie dla konkretnego artykułu, wybierz Pokaż lub Ukryj.
 • Data i czas modyfikacji [Modified Date and Time]: Opcje: Globalnie, Pokaż lub Ukryj. Pozwala ukrywać lub wyświetlać pod tekstem artykułu datę i czas ostatniej zmiany jego zawartości. Jeśli pozostawisz zaznaczoną opcję Globalnie wyświetlanie daty i czasu będzie zależeć od ustawień dokonanych w konfiguracji witryny. Jeśli chcesz zmienić to ustawienie dla konkretnego artykułu, wybierz Pokaż lub Ukryj.
 • Ikona PDF [PDF Icon]: Opcje: Globalnie, Pokaż lub Ukryj. Parametr pozwala ukrywać lub wyświetlać ikonę umożliwiającą odwiedzającym witrynę stworzenie na podstawie artykułu pliku w formacie PDF, wydrukowanie go bądź zapisanie na dysku lokalnym. Jeśli pozostawisz zaznaczoną opcję Globalnie wyświetlanie tej ikony zależeć od ustawień dokonanych w konfiguracji witryny. Jeśli chcesz zmienić to ustawienie dla konkretnego artykułu, wybierz Pokaż lub Ukryj.
 • Ikona Drukuj [Print Icon]: Opcje: Globalnie, Pokaż lub Ukryj. Pozwala ukrywać lub wyświetlać ikonę umożliwiającą odwiedzającym wydrukowanie artykułu. Po kliknięciu tej ikony tekst artykułu wyświetlany jest w nowym oknie, które nie zawiera innych elementów strony. Jeśli pozostawisz zaznaczoną opcję Globalnie wyświetlanie tej ikony zależeć od ustawień dokonanych w konfiguracji witryny. Jeśli chcesz zmienić to ustawienie dla konkretnego artykułu, wybierz Pokaż lub Ukryj.
 • Ikona e-mail [e-mail Icon]: Opcje: Globalnie, Pokaż lub Ukryj. Parametr pozwala ukrywać lub wyświetlać ikonę umożliwiającą odwiedzającym wysłanie do znajomego e-maila z propozycją zapoznania się z artykułem i łączem do artykułu. Jeśli pozostawisz zaznaczoną opcję Globalnie wyświetlanie tej ikony zależeć od ustawień dokonanych w konfiguracji witryny. Jeśli chcesz zmienić to ustawienie dla konkretnego artykułu, wybierz Pokaż lub Ukryj.
B: Przykład parametrów komponentu

Podczas określania właściwości syndykatora spotkasz się z następującymi parametrami:

 • Schowek [Cache]: Umożliwia zapisywanie pliku wieści RSS w katalogu schowka i przechowywanie go przez określony poniżej czas.
 • Czas przechowywania [Cache Time]: Określa w sekundach lub minutach czasu przechowywania pliku .xml w katalogu pamięci podręcznej. Po upływie podanego czasu następuje odświeżanie treści pliku. Określ czas stosowanie do częstotliwości zmian wprowadzanych w treściach witryny.
 • # pozycji: [# Items]: Umożliwia określenie ilości wiadomości przeznaczonych do syndykacji (kolportowania, udostępniania). Ilość wiadomości wyświetlanych u pobierających wieści RSS z Twojej witryny zależy od ustawień ich czytników RSS, ale jest nie większa, niż określona przez Ciebie w tym parametrze.
 • Tytuł: [Title]: Umożliwia nadanie wieściom RSS tytułu. Pod tym tytułem udostępniane przez Ciebie wieści będą wyświetlane w przeglądarkach odwiedzających Twoją witrynę. Tytuł będzie łączem do Twojej witryny.
 • Opis: [Description]: Umożliwia umieszczenie w nagłówku wieści RSS krótkiego tekstu informacyjnego, opisującego Twoje wieści RSS. Jeśli pozostawisz to pole niewypełnione, zostanie użyty tekst domyślny: Joomla! site syndication.
 • Grafika: [Image]: Umożliwia zilustrowanie nagłówka wieści RSS obrazem.
 • Tekst zastępczy [Image Alt]: Umożliwia wstawienie do kodu wyświetlającego obrazek alternatywnego tekstu, wyświetlanego, gdy użytkownik ustawi wskaźnik myszki nad obrazkiem oraz gdy z jakich powodów przeglądarka nie wyświetla obrazka.
 • Skracanie tekstu: [Limit Text]: Umożliwia Ci określenie ilości znaków wyświetlanych w tekście nagłówka wiadomości RSS zgodnie z poniższymi ustawieniami.
 • Długość tekstu: [Text Length]: Umożliwia określenie ilość znaków, które ma zawierać skrócony tekst wiadomości RSS (domyślnie 20). Jeśli wpiszesz 0, do nagłówka nie będą dołączane teksty (pierwsze słowa) wiadomomości.
 • Wsparcie zakładek [Live Bookmarks]: Umożliwia skorzystanie z wtyczki przeglądarek Firefox przetwarzającej format RSS.
 • Plik zakładek [Bookmark File]: Umożliwia wskazanie pliku zawierającego kod instrukcji przetwarzających pliki XML. Jeśli pozostawisz to pole niewypełnione, zostanie zastosowany plik domyślnie używany przez przeglądarkę Firefox.

Powyższe przykłady pokazują, jak możesz modyfikować zmienne decydujące o wyświetlaniu treści na witrynie bez konieczności ingerowania w skrypty.

Modyfikacja parametrów

Szczegóły ustawień parametrów objaśniane są w Poradach Joomla!, które możesz odczytać, ustawiając wskaźnik myszki nad niebieską ikoną sygnalizującą informacje.

W większości z parametrów dysponujesz dwoma lub więcej opcjami. Niekiedy tylko polem tekstowym, do którego należy wprowadzić jakąś wartość. W poradach Joomla! często znajdziesz wówczas podpowiedź.

W przypadku dodatkowyo instalowanych komponentów, modułów, dodatków informacje o parametrach i sposobie ich ustawiania znajdują się w plikach typu: readme.txt.


Uwagi, źródła

Jeżeli masz sugestie odnośnie treści lub chcesz zgłosić poprawki do tego rozdziału, skomentuj go albo umieść wiadomość na forum: Dokumentacja - Propozycje, zmiany, poprawki

Dziękujemy!

Stefan Wajda, Zespół Dokumentacji PCJ

Na podstawie: Chapter 21: All about Parameters

 
« poprzedni artykuł