UWAGA: Strona zawiera materiały archiwalne. Większość artykułów dotyczy Joomla! 1.0
HTML w szablonie Drukuj Email
Redaktor: Stefan Wajda   
20.06.2007.
Szablony Joomla i Mambo korzystają z języka HTML w wersji 4.01 lub jego nowszej wersji, języka xHTML. Poniżej zestawiamy listę poprawnych elementów HTML 4.01 Strict

Elementy HTML

Elementy HTML 4.01 Strict
Znaczenie Elementy - znaczniki
definicja dokumentu DOCTYPE, HTML, HEAD, TITLE, BODY, ADDRESS
dane o dokumencie META
elementy ogólne DIV, SPAN
nagłówki H1, H2, H3, H4, H5, H6
tekst dokumentu EM, STRONG, DFN, CODE, SAMP, KBD, VAR, CITE, ABBR, ACRONYM, Q, BLOCKQUOTE, SUB, SUP, P, BR, PRE, INS, DEL
listy UL, OL, LI, DL, DT, DD
tabele TABLE, TR, TD, TH, CAPTION, THEAD, TFOOT, TBODY, COL, COLGROUP
hiperłącza A, LINK, BASE
obrazy i obiekty IMG, OBJECT, PARAM, MAP, AREA
style STYLE
formularze FORM, INPUT, BUTTON, SELECT, OPTION, OPTGROUP, TEXTAREA, LABEL, FIELDSET, LEGEND
skrypty SCRIPT, NOSCRIPT

Uwagi, źródła

Jeżeli masz sugestie odnośnie treści lub chcesz zgłosić poprawki do tego rozdziału, skomentuj go albo umieść wiadomość na forum: Dokumentacja - Propozycje, zmiany, poprawki

Dziękujemy!

Stefan Wajda - Zespół Dokumentacji PCJ

Na podstawie: http://help.joomla.org/content/view/18/125/

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »