UWAGA: Strona zawiera materiały archiwalne. Większość artykułów dotyczy Joomla! 1.0
Start arrow Programowanie arrow Standardy kodowania arrow Standardy komentowania kodu
Standardy komentowania kodu Drukuj Email
Redaktor: Stefan Wajda   
19.06.2007.

Początek dokumentu

 
/**
 * Joomla Coding Documentation Quickstart
 *
 * This file demonstrates the rich information
 * that can be included in-code and subsequently
 * used to generate documentation for Joomla!
 * components using phpDocumentor
 *
 * This is a copy of sample2.php by Greg Beaver of
 * php.net and is provided with phpDocumentor package.
 *
 * @author copy/pasted by Predator
 * @package sample
 */

Dodawanie opisu o dołączonych plikach

 
/**
 * Provide a description of 'include' or 'required'
 * and its purpose
 */
include_once 'sample3.php';

Stosowanie specjalnych deklaracji dla zmiennych globalnych

 
/**
 * Special global variable declaration DocBlock
 * @global integer $GLOBALS['_myvar']
 * @name $_myvar
 */
$GLOBALS['_myvar'] = 6;

Use special declaration for Constants.

 
/**#@+
 * Constants
 */
/**
 * first constant
 */
define('testing', 6);
/**
 * second constant
 */
define('anotherconstant', strlen('hello'));
 
/**#@-*/

Functions or Methods have lots of valuable information you can declare

 
/**
 * A sample function docblock
 * @global string document that this function uses $_myvar
 * @staticvar integer $staticvar this is what is returned
 * @param string $param1 name to declare
 * @param string $param2 value of the name
 * @return integer
 */
function firstFunc($param1, $param2 = 'optional')
{
  static $staticvar = 7;
  global $_myvar;
  return $staticvar;
}
 

Kilka specjalnych deklaracji dla klas.

 
/**
 * The first example class, this is in the same
 * package as declared at the start of file but
 * this example has a defined subpackage
 * @package sample
 * @subpackage classes
 */
class myclass {
  /**
   * A sample private variable, this can be hidden with the --parseprivate
   * option
   * @access private
   * @var integer|string
   */
  var $firstvar = 6;
  /**
   * @link http://www.example.com Example link
   * @see myclass()
   * @uses testing, anotherconstant
   * @var array
   */
  var $secondvar =
    array
      'stuff' =>
        array(
          6,
          17,
          'armadillo'
        ),
      testing => anotherconstant
    );
 
  /**
   * Constructor sets up {@link $firstvar}
   */
  function myclass()
  {
    $this->firstvar = 7;
  }
 
  /**
   * Return a thingie based on $paramie
   * @param boolean $paramie
   * @return integer|babyclass
   */
  function parentfunc($paramie)
  {
    if ($paramie) {
      return 6;
    } else {
      return new babyclass;
    }
  }
}

Poniżej jest klasa potomna dla poprzedniego przykładu

 
/**
 * @package sample1
 */
class babyclass extends myclass {
  /**
   * The answer to Life, the Universe and Everything
   * @var integer
   */
  var $secondvar = 42;
  /**
   * Configuration values
   * @var array
   */
  var $thirdvar;
 
  /**
   * Calls parent constructor, then increments {@link $firstvar}
   */
  function babyclass()
  {
    parent::myclass();
    $this->firstvar++;
  }
 
  /**
   * This always returns a myclass
   * @param ignored $paramie
   * @return myclass
   */
  function parentfunc($paramie)
  {
    return new myclass;
  }
} <!--</body-->
 
« poprzedni artykuł