UWAGA: Strona zawiera materiały archiwalne. Większość artykułów dotyczy Joomla! 1.0
Start arrow Programowanie arrow Boty arrow Bot onPrepareContent
Bot onPrepareContent Drukuj Email
Redaktor: Stefan Wajda   
19.06.2007.
Poniżej znajduje się przykład dodatku wykonywanego przy zdarzeniu onPrepareContent (innymi słowy tradycyjny dodatek).
<?php
/**
* @version $Id $
* @package Joomla! 1.0
* @Copyright © 2000-2005 Open Source Matters, All Rights Reserved
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU/GPL
* Joomla! is Free Software
*/
 
/** ensure this file is being included by a parent file */
defined('_VALID_MOS') 
    or die('Direct Access to this location is not allowed.');
 
$_PLUGINS->registerFunction( 'onPrepareContent', 'botMosLink' );
 
/**
* Link bot
*
* Usage:
* <code>{moslink id="the_id"}</code>
*/
function botMosLink( $published, &$row, $mask=0, $page=0 ) {
 global $mosConfig_absolute_path;
 
 if (!$published) {
  return true;
 }
 
 require_once( $mosConfig_absolute_path . 
    '/includes/domit/xml_saxy_lite_parser.php' );
 
 // define the regular expression for the bot
 $regex = "#{moslinks*(.*?)}#s";
 
 // perform the replacement
 $row->text = preg_replace_callback($regex,'botMosLink_replacer',$row->text);
 
 return true;
}
/**
* Replaces the matched tags an image
* @param array An array of matches (see preg_match_all)
* @return string
*/
function botMosLink_replacer(&$matches) {
 $attribs = @SAXY_Lite_Parser::parseAttributes( $matches[1]);
 
 $id = @$attribs['id'];
 
 return '<a href="https://www.pomoc.joomla.pl/'
  .sefRelToAbs('index.php?option=com_content&task=view&id='
  . $id) .'">Link</a>';
}
?>

Funkcje wywoływane przez onPrepareContent mają następującą listę agrumentów:

function function_name( int $published, object &$row, int $mask=0, int $page=0 )
 • published
  1 - kiedy bot jest opublikowany, 0 - jeśli nie jest
 • row
  A variable reference to the content object
 • mask
  Aktualna maska, domyślnie: 0
 • page
  Aktualny numer strony, domyślnie: 0

Wyzwalacz onPrepareContent pozwala wykonywać swoje zadania botom nieopublikowanym.

Wykorzystanie wbudowanej funkcji preg_replace_callback pozwala na bardzo proste zamienianie tagów odnośników. Kiedy stworzysz swoje wyrażenie regularne, wybrana funkcja callback jest wykonywana. Wtedy do wybranej funkcji przekazany zostanie tylko wynik wyrażenia regularnego, na którym możesz pracować.

Możesz się dziwić, po co przekazywany jest argument published. Niektóre dodatki powinny wykonać jakąś operację, nawet kiedy nie są opublikowane. Na przykład, mosImage w takiej sytuacji usuwa z treści wszystkie wystąpienia znacznika {mosimage}.

Zmieniony ( 19.06.2007. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »