UWAGA: Strona zawiera materiały archiwalne. Większość artykułów dotyczy Joomla! 1.0
Wystrój zaplecza Drukuj Email
Redaktor: Polish Joomla Team   
18.06.2007.
W chwili obecnej model szablonów zaplecza administracyjnego, jest jeszcze tworzony. W planach jest, aby zarówno szablony witryny, jak i jej administracyjnego zaplecza połączyły sie w jeden wspólny i spójny interfejs API, w przyszłych wersjach Joomla! Niemniej jednak wspomnimy tutaj o kilku sprawach.
Moduły

Moduły można wstawiać do szablonu administracyjnego bezpośrednio instrukcją mosLoadAdminModule, lub blokowo - jak w przypadku szablonu strony frontowej, za pomocą mosLoadAdminModules. Na przykład:

<table width="100%" class="menubar" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
 <tr>
  <td class="menubackgr"><?php mosLoadAdminModule( 'fullmenu' );?></td>
  <td class="menubackgr" align="right">
    <div id="wrapper1">
     <?php mosLoadAdminModules( 'header', 2 );?>
    </div>
  </td>
  <td class="menubackgr" align="right">
   <a href="index2.php?option=logout" style="font-weight: bold">Logout</a>
   <strong><?php echo $my->username;?>&nbsp;
  </td>
 </tr>
</table>

Funkcja mosLoadAdminModule wymaga jednego argumentu - nazwy modułu uszczuplonej o przedrostek mod_. Pierwsza komórka naszego przykładu ładuje moduł Full Menu (czyli mod_fullmenu.

W kolejnej komórce ładowane są wszystkie moduły przypisane do pozycji header. Funkcja mosLoadAdminModules wymaga dwóch argumentów - nazwy pozycji grupy modułów (tu "header") oraz drugiego parametru określającego styl wyświetlania.

 • 0 = wyświetlanie po kolei tego, co narzuca moduł
 • 1 = wyświetlanie każdego modułu w tabeli
 • 2 = wyświetlanie każdego modułu wewnątrz znaczników <div>

Formatowanie nagłówków modułów odbywa się już całkowicie przez CSS. Dla przykładu, styl "wrapper1" jest zdefiniowany jako:

#wrapper1 div {
  border: 0px;
  margin: 0px;
  margin-left: auto;
  margin-right: auto;
  padding: 0px 5px 0px 5px;
  display: inline;
}

Moduły są zawarte wewnątrz czystych tagów <div>. Aby wyświetlać moduły w kolumnie, możesz ustalić odpowiednią szerokość i dostosować metodę wyświetlania. W pakiecie dystrybucyjnym Joomla znajdziecie następujące moduły:

 • mod_fullmenu
  Wyświetla tradycyjne DHTML-owe menu administracyjne. Pomimo statycznej definicji menu, sekcje zawartości i komponenty są dodawane dynamicznie.
 • mod_components
  Wyświetla pełną listę komponentów i ich własne sub-menu. To bardzo użyteczne, gdy mamy zainstalowane wiele komponentów, ze względu na pojemność naszego DHTML-owego menu.
 • mod_latest
  Ten moduł wyświetla chronologicznie ostatnio dodane elementy.
 • mod_mosmsg
  Moduł odpowiedzialny za wyświetlanie wiadomości przekazywanej przez URL.
 • mod_online
  Wyświetla ilość zalogowanych aktualnie użytkowników.
 • mod_pathway
  Pokazuje ścieżkę zagnieżdzenia aktualnie wykonywanej czynności administracyjnej.
 • mod_popular
  Wyświetla listę najczęściej odwiedzanych elementów.
 • mod_stats
  Podaje skróconą statystykę odwiedzin poszczególnych elementów menu.
 • mod_toolbar
  Wyświetla pasek narzędziowy.
 • mod_unread
  Wyświetla ilość nieprzeczytanych prywatnych wiadomości w poczcie systemowej.
 • mod_logged
  Wyświetla listę zalogowanych użytkowników.
 • mod_quickicon
  Wyświetla ikony skrótów.
Panel kontolny

Panel kontrolny administratora to osobny plik: cpanel.php, który jest włączany do pliku szablonu szaty graficznej (inkludowany do index.php). Plik ten został oddzielony aby umożliwić maksymalne dostosowanie panelu do potrzeb różnych witryn i administratorów i umożliwić maksymalne wykorzystanie cennego miejsca.

Włączanie pliku cpanel.php nie jest konieczne, ale jeśli plik jest włączony, to wyświetlane są wszystkie moduły opublikowane w obszarze pozycji cpanel. Plik cpanel.php może być tak prosty, jak pokazuje poniższy przykład:

<?php
/**
* @version $ Id: cpanel.php,v 1.3 2004/08/12 08:29:21 rcastley Exp $
* @package Joomla
* @copyright Copyright (C) 2005 Open Source Matters. All rights reserved.
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU/GPL, see LICENSE.php
* Joomla! is free software and parts of it may contain or be derived from the
* GNU General Public License or other free or open source software licenses.
* See COPYRIGHT.php for copyright notices and details.
*/
 
/** ensure this file is being included by a parent file */
defined( '_VALID_MOS' ) or die( 'Direct Access to this location is not allowed.' );
?>
<table class="adminform">
 <tr>
  <td width="100%" valign="top">
   <?php mosLoadAdminModules( 'cpanel', 1 ); ?>
  </td>
 </tr>
</table>
Zmieniony ( 18.06.2007. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »