UWAGA: Strona zawiera materiały archiwalne. Większość artykułów dotyczy Joomla! 1.0
Metryczka Drukuj Email

Joomla 1.0 - Podstawy programowania

Celem tego podręcznika jest przedstawienie podstaw programowania dla Joomla! w wersji 1.0

Licencje, prawa własności

Copyright © 2000-2005 Open Source Matters, All Rights Reserved

Dokument powstał na podstawie oficjalnego podręcznika publikowanego pod redakcją Andrew Eddie przez Joomla Documentation Team na witrynie http://help.joomla.org.

Autorzy oryginału

Andrew Eddie, Główny Programista Joomla!
Alex Kempkens, Programista Joomla!
Dieter Schornböck, Korektor tekstu

Polska redakcja projektu

Tłumaczenie i interpretacja na język polski, przypisy, linki:
Stefan Wajda (zwiastun), koordynator Polskiego Centrum Joomla
Łukasz Rylik (rybik)
Krzysztof Szatanik (Diabl0)

Copyright 2005-2007, APW Zwiastun, Polskie Centrum Joomla

Dokument publikowany jest na licencji Licencji Wolnego Dokumentu FDL, www.gnu.org/copyleft/fdl.html

Joomla! jest programem ogólnodostępnym, upowszechnianym na licencji GNU/GPL
i dostępnym pod adresem: www.Joomla.org

Zastrzeżenia

Zawarte w tej publikacji materiały są przeznaczone tylko do celów informacyjnych i nie powinny być interpretowane zobowiązująco w stosunku do Projektu Joomla.

Autor i Wydawca dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym podręczniku informacje były aktualne, kompletne i rzetelne. Ale publikacja jest w trakcie tworzenia, może zawierać nieścisłości lub błędy. żaden materiał nie powinien więc być interpretowany jako ostateczny, każdy może ulec zmianie bez uprzedzenia.

Autor i Wydawca zastrzegają sobie prawo aktualizowania i modyfikowania zawartości tego podręcznika.

Autor i Wydawca nie biorą na siebie żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie zawartych tu informacji, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor i Wydawca nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w podręczniku

Wszelkie odniesienia do nazw firm w załączonych ilustracjach zostały użyte jako przykłady i nie odnoszą się do jakichkolwiek istniejących organizacji.

 
następny artykuł »