UWAGA: Strona zawiera materiały archiwalne. Większość artykułów dotyczy Joomla! 1.0
Start arrow Programowanie arrow CSS w Joomla arrow Znakowanie treści w Joomla!
Znakowanie treści w Joomla! Drukuj Email
Znakowanie treści w Joomla! oparte jest na finalnej specyfikacji HTML 4.01. Z kodu Joomla! usunięto niemal wszystkie znaczniki prezentacyjne (poza tabelami), pozostawiając określanie wyglądu projektantom i twórcom witryn w kaskadowych arkuszach stylu, stanowiących jeden ze składników szablonu.

Szablony Joomla!

Szablon to niewielka aplikacja, , która zawiera zbiór instrukcji definiujących miejsca przeznaczone na treści stron oraz określających sposób formatowania treści.

Szablon tworzą co najmniej trzy podstawowe skrypty:

 • templateDetails.xml - zawiera kod integrujący szablon z Joomla!,
 • index.php - zawiera kod generujący wynikowe dokumenty HTML,
 • template_css.css - czyli arkusz stylów, określający układ i formatowanie materiałów.

W skład szablonu mogą wchodzić ponadto inne skrypty i pliki, niezbędne do uzyskania zamierzonych efektów użytkowych i estetycznych.

Zgodność ze standardami

Dzięki zastosowaniu szablonów Joomla! spełnia podstawowy warunek zgodności ze standardami projektowania dla sieci internetowej - oddzielenie warstwy prezentacyjnej kodu od jego warstwy logicznej.

Pamiętać wszakże trzeba, że początki projektu sięgają czasów, gdy idea oddzielenia treści od jej wizualizacji zaczynała dopiero zyskiwać zrozumienie i szersze grono zwolenników, a przede wszystkim odpowiednie narzędzia. Toteż Joomla 1.0 nie zapewnia pełnej zgodności z najnowszymi standardami. Pozostałością po początkowym stadium rozwoju Joomla! jest formatowanie struktury treści za pomocą tabel. Ograniczenie to ma być przezwyciężone w kolejnej wersji rozwojowej projektu. Tymczasem z istnieniem tabel prezentacyjnych w Joomla! trzeba się pogodzić albo… skorzystać z rozwiązań nieoficjalnych - łatek eliminujących z kodu Joomla zbędne tabele:

Oficjalne wydanie Joomla 1.0 spełnia standardy zdefiniowane w finalnej wersji języka HTML a dokładniej jej wersji przejściowej [transitional, loose], dopuszczającej wszelkie możliwe elementy i atrybuty HTML 4.0, łącznie z wycofywanymi z użycia. Ale nowoczesny swego czasu standard HTML 4.01, nie jest już zalecany. Jego miejsce zajął standard XHTML.

Standard xHTML

XHTML nie jest nowym językiem, a jedynie rozszerzeniem, zapewniającym zgodność HTML z XML. W3C zaleca stosowanie standardu XHTML 1.1. Szablony Joomla! opieramy jednak najczęściej na standardzie XHTML 1.0, który - podobnie jak HTML 4.01 może być stosowany w odmianie przejściowej [transitional], dopuszczającej stosowanie wycofywanych z użycia znaczników i atrybutów. Takie rozwiązanie gwarantuje poprawność kodu, a tym samym pozytywne wyniki testów sprawdzających.

Struktura treści na stronach Joomla!

Strony generowane przez Joomla!, podobnie jak w przypadku wielu innych CMS-ów, charakteryzują się złożoną strukturą treści.

Treść główna i moduły

Klasyczne strony internetowe zawierają jeden materiał. Każda strona w Joomla! zbudowana jest z wielu bloków treści: głównej treści strony oraz treści towarzyszących - modułów. Wyobraź sobie po prostu, że na jednej stronie Joomla! prezentowanych jest… wiele stron: jedna to treść główna, pozostałe to treści w modułach. Każdy moduł to jakby odrębna, dodatkowa mini strona.

Główny skrypt szablonu

Spoiwem integrującym w jeden dokument HTML treść główną i treści towarzyszące jest główny skrypt szablonu, w którym wykorzystywane są specjalne funkcje Joomla! w szablonach, umieszczające elementy treści na stronach witryny, wśród nich:

 • mosMainBody () - funkcja umieszczająca w wynikowym dokumencie HTML główną treść strony,
 • mosLoadModule ($nazwa_pozycji [,$styl] ) - funkcja umieszczająca pozycję modułów.

Sposobom rozmieszczania treści głównej i modułów na stronach Joomla! poświęciliśmy odrębne opracowanie. W tym poradniku skupiamy się na formatowaniu treści.

Znakowanie treści w Joomla!

Projektanci Joomla! zastosowali do oznakowania treści materiałów kanoniczny zestaw elementów HTML oraz niewielki zestaw stylów.

Znakowanie treści głównej i treści towarzyszących

Jedną grupę stanowią style przeznaczone do:

 • oznaczania głównej treści stron,
 • oznaczania treści modułów
 • oznaczania elementów menu.

Oznaczanie funkcji elementów w treści

Kilkanaście stylów precyzuje funkcje elementów w treści głównej i w treści modułów. Projektanci dysponują specjalnymi klasami stylów służących do:

 • oznaczania nagłówków stron i materiałów,
 • oznaczania dodatkowych danych o materiałach: nazwy autora, daty utworzenia, daty modyfikacji czy opisu pozycji,
 • oznaczania elementów nawigacyjnych,
 • oznaczania innych elementów treści, np. etykiet w formularzach oceniających.

Style z przyrostkiem - rozszerzenie możliwości

Ponadto zapewniono projektantom możliwość różnicowania wyglądu dowolnych obszarów witryny, opatrując znaczniki obejmujące główną treść stron, moduły i pozycje menu specjalnymi parametrami, generującymi nazwy stylów rozszerzone o przyrostki, pozwalające dowolnie zwiększać paletę stylów.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »