UWAGA: Strona zawiera materiały archiwalne. Większość artykułów dotyczy Joomla! 1.0
Start arrow Administracja arrow Podręcznik administratora arrow R. 2. Zaplecze administracyjne - przegląd
R. 2. Zaplecze administracyjne - przegląd Drukuj Email
Centrum zarządzania Joomla! mieści się w chronionym obszarze zasobów – na zapleczu [Back-end]. Tu znajdują się wszystkie narzędzia potrzebne w codziennej pracy.

Zaplecze administracyjne

Zaplecze jest jest różnie nazywane: panelem administracyjnym albo krótko administratorem, konsolą, pulpitem, a także redakcją, centrum redakcyjnym.

Korzystanie z narzędzi zaplecza - mimo ogromnej ilości opcji - po krótkim okresie praktyki nie sprawi nikomu żadnych problemów. Interfejs zaplecza został zbudowany ze standardowych elementów, znanych z innych programów komputerowych, ma przejrzystą strukturę oraz bogaty system pomocy kontekstowej i podręcznej.

Środowisko

Drzewo katalogu administrator

Działanie dostępnych w panelu administracyjnym narzędzi możliwe jest dzięki sporej ilości komponentów i modułów zaplecza. Wszystkie skrypty obsługujące zaplecze przechowywane są w katalogu /administrator.

Za obsługę panelu administratora odpowiada komponent Administrator [Admin]. Jego skrypty znajdują się w katalogu com_admin.

Szablon zaplecza

Rozmieszczenie i formatowanie elementów zaplecza administracyjnego zależą od szablonu zaplecza. Jego skrypty znajdują się w katalogu administrator/templates/. W oficjalnej dystrybucji Joomla! zamieszczono tylko jeden szablon zaplecza - Joomla Admin. Domyślny szablon można zastąpić własnym lub pobranym ze stron wspierających użytkowników Joomla!.

Dostęp do zaplecza i uprawnienia

Prawo wstępu na zaplecze mają tylko osoby należące do grup zarządzających - główny administrator, administratorzy i operatorzy. Ich uprawnienia są zróżnicowane. Dlatego przed wpuszczeniem kogokolwiek na zaplecze Joomla! sprawdza, czy osoba zabiegająca o wstęp ma do tego prawo i jakie zadania może wykonywać.

Procedura uwierzytelnienia i autoryzacji osób ubiegających się o wstęp na zaplecze nazywa się logowaniem administratorów, a czas przebywania na zapleczu sesją administratora.

Zapoznaj się z artykułami:

Pulpit administracyjny

Pulpit podzielony jest na kilka obszarów. Można tu wyodrębnić:

 • pasek menu administratora [Menubar],
 • pasek narzędzi [Toolbar],
 • paski informacyjne [Infobars],
 • przestrzeń roboczą [Workspace].

Elementy pulpitu rozmieszczone są zawsze w podobny sposób:

 • u góry znajduje się zestaw pasków nawigacyjnych, narzędziowych i informacyjnych.
 • środek wypełnia przestrzeń robocza.
 • na dole umieszczane są dodatkowe paski nawigacyjne i informacyjne.

Typy stron

Wygląd pulpitu zmienia się zależnie od zadania. Spotkasz tutaj kilka typów stron:

 • panele kontrolne: strony startowe z narzędziami szybkiego dostępu do różnych opcji,
 • menedżery: strony umożliwiające równoczesne zarządzanie wieloma pozycjami,
 • edytory pozycji: strony z narzędziami do ich edycji i konfiguracji.
 • strony informacyjne o różnej treści: z pomocą podręczną, tekstami licencji, itp.

Szczegółowe objaśnienia znajdziesz w artykułach:

Menu administratora i paski narzędzi

Centrum nawigacyjnym jest menu administracyjne [FullMenu, AdminMenu]. Natomiast do wydawania poleceń służy pasek narzędzi [Toolbar].

Menu ma strukturę hierarchiczną. Taka budowa zapewnia administratorom łatwą orientację w zadaniach i służących im narzędziach.

Główny administrator widzi wszystkie pozycje menu, administratorzy i operatorzy tylko te opcje, z których mają prawo korzystać.

W widoku głównego administratora pasek menu zawiera 11 głównych pozycji: Start [Home], Witryna [Site], Menu [Menu], Treści [Content], Komponenty [Components], Moduły [Modules], Boty [Mambots], Instalatory [Installers], Poczta [Messages], System [System], Pomoc [Help].

Pasek menu administratora

W paskach narzędzi dostępne są zawsze wszystkie możliwe opcje menedżera lub edytora pozycji, np.:

Pasek narzędzi

Aby wywołać jakąś operację:

 • w edytorach - wystarczy kliknąć przycisk,
 • w menedżerach - trzeba zwykle zaznaczyć pozycje, a potem kliknąć odpowiedni przycisk.

Zapoznaj się z artykułami:

Zadania administracyjne

Menedżery i edytory panelu administracyjnego umożliwiają wykonanie na zapleczu wszystkich zadań administracyjnych. Poniżej znajduje się ich krótki przegląd.

Konfiguracja Joomla!

Każdą witrynę trzeba skonfigurować - określić reguły zachowania się całego programu i jego składników. Konfiguracja Joomla! obejmuje cztery typy działań administracyjnych:

 • konfigurację globalną - ustawienia globalne mogą być zmieniane w odniesieniu do każdej pozycji,
 • ustawienie języka etykiet i komunikatów ekranowych,
 • dobór szaty graficznej,
 • konfigurację składników i pozycji witryny.

Wszystkie opcje globalnych ustawień zostały zgromadzone w menu Witryna [Site]. Natomiast konfiguracja składników witryny i pozycji treści odbywa się w edytorach pozycji.

Zapoznaj się z artykułami:

Zarządzanie elementami treści

Zarządzanie elementami treści obejmuje ich tworzenie, gromadzenie, usuwanie, czasem archiwizowanie. Wszyscy operatorzy mogą w tym celu korzystać z opcji dostępnych w menu Treści [Content].

Główny administrator i administratorzy mają ponadto do dyspozycji komponenty, moduły i inne rozszerzenia. Wzbogacają one możliwości Joomla! o różne specjalne funkcje i dlatego zostały wydzielone w odrębnych pozycjach menu, niedostępnych dla zwykłych operatorów.

Zapoznaj się z artykułami:

Biblioteka mediów

Gromadzenie obrazów, zdjęć oraz innych mediów - dokumentów tekstowych, dźwięków, animacji i filmów umożliwia komponent Biblioteka mediów [Media Manager], dostępny w jednej z pozycji menu Witryna.

Zapoznaj się z artykułem:

Instalowanie rozszerzeń

Standardową dystrybucję Joomla! można dostosować do przeróżnych wymagań i potrzeb, dodając odpowiednie rozszerzenia - pakiety językowe, komponenty, moduły, boty, szablony.

Prawo instalowania rozszerzeń mają tylko administratorzy.

Wszystkie rozszerzenia można dodawać za pomocą instalatora Joomla! z poziomu przeglądarki internetowej. Jedynie w przypadku niezgodnych z wymaganiami Joomla! ustawień serwera, trzeba stosować metody instalacji ręcznej.

Zapoznaj się z artykułami:

Zarządzanie strukturą i menu witryny

W Joomla! można udostępniać na witrynie własne treści oraz z innych źródeł.

Joomla! generuje treści witryny dynamicznie. Pobiera je z bazy danych lub z innego wskazanego miejsca i umieszcza w dokumencie przesyłanym do przeglądarek użytkowników. Oznacza to, że klasyczne strony internetowe w Joomla! nie istnieją. Są one generowane przez pozycje menu.

Tworzenie nowego menu, usuwanie istniejących obsługują komponenty zaplecza: Menedżer menu [com_menumanager] oraz menusy - Pozycje menu [com_menus].

Zapoznaj się z artykułami:

Zarządzanie użytkownikami i komunikacja

Zarządzanie użytkownikami - zakładanie, usuwanie i modyfikacja kont, nadawanie uprawnień realizowane jest za pomocą komponentu Użytkownicy [com_users].

Porozumiewanie się z użytkownikami oraz komunikację między administratorami umożliwiają dwa komponenty: Korespondencja seryjna [com_massmail i Poczta administratorów [com_messages].

Zapoznaj się z artykułami:

Monitoring - statystyki

Monitorowanie środowiska działania oraz dostępu do witryny i aktywności użytkowników służą komponenty: Administrator [com_admin], Statystyki [com_statistics] oraz moduły administratora.

Zapoznaj się z artykułami:


Uwagi, źródła

Jeżeli masz sugestie odnośnie treści lub chcesz zgłosić poprawki do tego rozdziału, skomentuj go albo umieść wiadomość na forum: Dokumentacja - Propozycje, zmiany, poprawki

Dziękujemy!

Stefan Wajda, Zespół Dokumentacji PCJ

Na podstawie: help.joomla.org - Chapter 2: Joomla! Administrator Overview

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »