UWAGA: Strona zawiera materiały archiwalne. Większość artykułów dotyczy Joomla! 1.0
Joomla! i CSS Drukuj Email
Zgodnie ze współczesnymi standardami aplikacji internetowych warstwa treści i warstwa prezentacji zostały w Joomla! rozdzielone poprzez zastosowanie szablonów. Logikę treści w Joomla! opisują znaczniki języka HTML ((XHTML)), sposób prezentacji treści - kaskadowe arkusze stylów (CSS).

Cel poradnika

Celem tego poradnika jest przedstawienie zastosowanych w Joomla! konwencji znakowania treści oraz wzorów redagowania kaskadowych arkuszy stylów. Poznasz tutaj:

  • standardy znakowania treści w dokumentach (x)HTML generowanych przez Joomla!,
  • przypisane elementom HTML style i sposoby definiowania ich właściwości,
  • możliwości definiowania własnych stylów dla stron, menu i modułów.

Dla kogo jest ten poradnik?

Poradnik jest przeznaczony dla:

  • twórców i administratorów witryn opartych na Joomla!.
  • projektantów szablonów dla Joomla!,

Twórcy i administratorzy witryn znajdą w poradniku na tyle szczegółowe objaśnienia różnych aspektów formatowania za pomocą CSS, by w razie potrzeby dokonać niezbędnych modyfikacji w arkuszach stylów dla swoich witryn.

Projektanci szablonów znajdą tutaj niezbędne i wystarczające do tworzenia poprawnych szablonów informacje o stosowaniu kaskadowych arkuszy stylów.

Poznaj bliżej CSS - lektury

Poradnik nie jest kursem CSS. Skupimy się tu na praktyce projektowania arkuszy. Podczas pracy warto więc mieć pod ręką opracowanie poświęcone podstawom CSS - podręcznik elektroniczny lub książkę.

Oferta książek jest bogata. Szczególnie warto polecić przewodnik encyklopedyczny CSS. Kaskadowe arkusze stylów opracowany przez Erica A. Meyera.

Możesz również skorzystać z wielu poradników dostępnych w Sieci wyczerpująco prezentujących CSS.

Specyfikacje

Skorzystaj z poniższych odnośników, aby dotrzeć do specyfikacji CSS.

Informacje, kursy

Oto kilka adresów z przystępnymi materiałami o HTML i CSS:

 
następny artykuł »