UWAGA: Strona zawiera materiały archiwalne. Większość artykułów dotyczy Joomla! 1.0
Start arrow Administracja arrow Start arrow Edytory pozycji
Edytory pozycji Drukuj Email
Edytory to strony służące do tworzenia nowych pozycji - sekcji, kategorii, artykułów, pozycji menu, modułów, dodatków, wprowadzania zmian w pozycjach już zgromadzonych oraz konfiguracji i ich właściwości.

Dostęp do edytorów

Edytor jest otwierany zawsze, gdy w oknie menedżera pozycji:

 • klikniesz przycisk Nowy w pasku narzędzi,
 • zaznaczysz pole wyboru przy jednej z pozycji i klikniesz przycisk Edytuj,
 • klikniesz aktywną nazwę pozycji w wykazie.

Edytor artykułu, edytor konfiguracji globalnej może być również wywołany w panelu kontrolnym za pomocą ikony skrótu.

Edytory artykułów, linków, profilu użytkownika dostępne są również na stronie frontowej.

Blokowanie edytowanych pozycji

Otwarcie edytora istniejącej pozycji powoduje jej zablokowanie, aby uniemożliwić równoczesną edycję elementu przez kilka osób. Blokada usuwana jest dopiero zakończeniu pracy - kliknięciu przycisku Zapisz lub przycisku Anuluj w pasku narzędzi. Jeśli edytor zostanie opuszczony przypadkowo, pozycja pozostanie zablokowana.

Aby zapobiec przypadkowemu opuszczaniu edytora, wyłączony jest pasek menu administracyjnego.

Zabieg ten nie chroni jednak w pełni przed przypadkowym zablokowaniem pozycji. Aktywna są bowiem inne opcje panelu administracyjnego - Ścieżka powrotu, moduły Wiadomości, Skrytka pocztowa, Wyloguj oraz narzędzia przeglądarki.

Zapamiętaj! W edytorze pozycji korzystaj tylko z poleceń dostępnych w pasku narzędzi. Nie korzystaj ani z modułów administratora, ani np. z przycisku Wstecz w przeglądarce! Możesz nie tylko zablokować edytowany element, ale przede wszystkim utracić bezpowrotnie efekty swojej pracy.

Zablokowane pozycje można, oczywiście, odblokować. Zobacz na ten temat artykuł:

Edytor wypełnia w całości okno przeglądarki, podzielony jest na dwa obszary:

 • obszar pasków nawigacyjnych i narzędziowych - w górnej części strony,
 • obszar roboczy [Workspace] - poniżej.

Edytor właściwości elementu

Pasek narzędzi w edytorach

Pasek narzędzi udostępnia we wszystkich edytorach kilka przycisków umożliwiających:

 • zapisanie efektów pracy i opuszczenie trybu edycji,
 • zapisanie efektów pracy bez opuszczenia trybu edycji,
 • anulowanie wprowadzonych zmian i opuszczenie trybu edycji,
 • otwarcie okna pomocy podręcznej z objaśnieniami dotyczącymi edytowanego elementu,
 • podgląd edytowanego elementu,
 • wczytanie obrazka do Biblioteki mediów.

Obszar roboczy

Przestrzeń roboczą wypełniają różne elementy, umożliwiające wprowadzanie informacji (pola tekstowe, edytor tekstu zwykły lub graficzny), wybór lub zaznaczenie ustawienia konfiguracyjnego, podgląd niektórych elementów.

Rodzaj, ilość i rozmieszczenie elementów w obszarze przestrzeni roboczej zależy od edytowanego składnika. Najczęściej spotykanym jest podział na dwa obszary:

 • obszar edycji szczegółów,
 • obszar konfiguracji.

Obszar edycji szczegółów

Najważniejszą czynnością w trybie edycji jest wprowadzenie podstawowych informacji:

 • ustalenie treści elementu,
 • ustalenie szczegółów identyfikujących element,
 • określenie praw dostępu,
 • określenie ścieżki dostępu,

I inne. Informacje te umieszczamy w polach tekstowych lub definiujemy, zaznaczając dostępne opcje w typowych dla programów komputerowych elementach interfejsu : listach wyboru, listach możliwości, polach wyboru, przyciskach opcji.

Aby zaznaczyć:

 • jedną pozycję: kliknij wskaźnikiem myszki w polu wyboru lub w polu opcji albo pozycję na liście,
 • wiele pozycji: przytrzymaj klawisz [CTRL] i klikaj wskaźnikiem myszki wybrane pozycje.

W zwykłych polach tekstowych można wprowadzić maksymalnie 255 znaków. Często jednak dopuszczalna ilość znaków jest ograniczona. W takich przypadkach nie można wprowadzuić więcej znaków. Zwróć na to uwagę.

Edytory tekstów

Dłuższe teksty wprowadzane są za pomocą edytorów tekstu. W podstawowej dystrybucji Joomla! dysponujemy dwoma edytorami:

To, jakim edytorem dysponuje użytkownik, zależy od ustawień jego konta. W konfiguracji globalnej domyślnie może być włączony zarówno edytor prosty, jak i zaawansowany edytor typu WYSIWYG. Zmiana edytora nie sprawi kłopotu administratorom i głównym administratorom. Operatorzy nie mogą samodzielnie dokonać przełączenia. Jeśli zatem chcą korzystać z ulubionego edytora, należy ustalić go jak domyślny w ustawieniach ich konta.

Obszar ustawień konfiguracyjnych

Wielu składnikom można modyfikować domyślne ustawienia konfiguracyjne. Służą temu różne karty umieszczane zwykle z prawej strony edytora właściwości.

Opcje ustawień konfiguracyjnych są często grupowane i umieszczane na kilku kartach. Aby otworzyć kartę, należy kliknąć sygnalizującą ją zakładkę. Zakres ustawień konfiguracyjnych zależy od edytowanego elementu. Do najczęstszych należą ustawienia na kartach:

Karta: Publikacja Publikacja: Zwykle pozostawiamy opcje domyślne. W przypadku artykułów trzeba rozważyć kwestię umieszczenia ich na stronie startowej.

Karta: Grafiki Grafiki: Umożliwia w niektórych przypadkach ilustrowanie tekstów wieloma obrazkami, w innych wybór jednego obrazka ilustrującego informację typu ’Opis’ - sekcji, kategorii, itp.

Karta: Parametry Parametry: Ustawienia parametrów konieczne są zwykle tylko wówczas, gdy chcemy zmodyfikować ustawienia domyślne, ustalone w konfiguracji globalnej.

Karta: Metadane Metadane: Umożliwia wprowadzenie danych, z których korzystają wyszukiwarki internetowe oraz moduł Tematy pokrewne.

Karta: Łącze w menu Łącze w menu: Umożliwia dodanie łącza w menu do edytowanej pozycji bez konieczności korzystania z menedżera pozycji menu.


Uwagi, źródła

Jeżeli masz sugestie odnośnie treści lub chcesz zgłosić poprawki do tego rozdziału, skomentuj go albo umieść wiadomość na forum: Dokumentacja - Propozycje, zmiany, poprawki

Dziękujemy!

Stefan Wajda, Zespół Dokumentacji PCJ

Na podstawie: help.joomla.org: Control Panel

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »