UWAGA: Strona zawiera materiały archiwalne. Większość artykułów dotyczy Joomla! 1.0
Menedżery Drukuj Email
Menedżery to strony otwierane po wybraniu opcji sygnalizujących zbiory elementów. Umożliwiają przeglądanie zgromadzonych bądź stworzonych pozycji oraz wykonywanie typowych zadań administracyjnych - zmiany właściwości pojedynczych, wielu lub wszystkich elementów, edytowanie, dodawanie nowych pozycji, usuwanie, niekiedy kopiowanie i przenoszenie elementów do innych kolekcji.

Narzędzia menedżera

Menedżer pozycji wypełnia w całości okno przeglądarki. Można w nim wyodrębnić trzy obszary:

 • obszar pasków nawigacyjnych i narzędziowych - w górnej części strony,
 • obszar roboczy [Workspace] - poniżej.
 • obszar pasków nawigacyjnych i informacyjnych - w dolnej części strony,

Strona typu menedżer pozycji

Każdy menedżer dostarcza standardowych narzedzi panelu administracyjnego w górnym obszarze pasków nawigacyjnych i narzędziowych. Są to:

Specyficznymi elementami menedżera są:

 • pasek narzędzi,
 • filtry,
 • lista pozycji,
 • paginacja.

Pasek narzędzi

Nowością w górnym obszarze jest pasek narzędzi [Toolbar] umieszczony w prawym górnym rogu.

Pasek narzędzi

Pasek narzędzi udostępnia przyciski umożliwiające wykonanie typowych zadań administracyjnych, m.in.:

 • opublikowanie bądź zakończenie publikacji elementu
 • stworzenie nowego elementu,
 • usunięcie jednego lub wielu istniejących elementów,
 • skopiowanie elementów,
 • rozpoczęcie edycji właściwości elementu.
 • otwarcie okna pomocy podręcznej (tzw. ekranu pomocy).

Zapoznaj się z artykułem:

Filtry i wyszukiwanie

Duża ilość pozycji w wykazach powoduje, że niekiedy trudno przeglądać listę, by znaleźć poszukiwane pozycje. Aby ograniczyć ilość pozycji widocznych w wykazie, można skorzystać z filtrów.

Filtr

Kryteria filtrowania można określać na jednej bądź kilku listach wyboru, a także w polu tekstowym. W polu tekstowym należy wpisać co najmniej 3 znaki, bez spacji (nie można stosować markerów typu gwiazdka czy znak zapytania, jak w systemach operacyjnych). Po ustaleniu kryterium filtrowania należy nacisnąć klawisz [ENTER] albo kliknąć przyciskiem myszki w okolicy filtrów. Po chwili w wykazie pojawią się tylko pozycje spełniające kryteria filtrowania.

Filtr

Pole tekstowe Filtr spełnia podobną rolę, jak wyszukiwarka (w wielu komponentach nosi też nazwę Szukaj.

Lista elementów

Przestrzeń roboczą wypełnia tabela z listą elementów i zestawem różnych, zależnych od rodzaju menedżera, informacji o elementach umieszczonych w wykazie. Najczęściej są to:

 • Liczba porządkowa Liczba porządkowa.
 • Pole wyboru Pole wyboru. Aby zaznaczyć wszystkie artykuły, kliknij w polu wyboru umieszczonym w pasku tytułowym.
 • Tytuł [Title]: Tytuł elementu. Kliknięcie tytułu powoduje przejście do edytora właściwości i konfiguracji.
 • Publikacja [Publishing]: Wskazuje, czy element został opublikowany, a więc czy możliwe jest jego udostępnienie na stronie frontowej. Kliknięcie ikony powoduje zmianę stanu - na nieopublikowany- Publikacja pozycji zakończyła lub opublikowany - Nieopublikowany
 • Przesuń wyżej Przesuń niżej Przestaw [Reorder]: Umożliwia zmianę kolejności elementów w wykazie. Decyduje niekiedy o kolejności wyświetlania elementów na stronie frontowej
 • Kolejność [Order]:Wskazuje kolejność elementów w wykazie i umożliwia jej zmianę. Aby zmienić kolejność, trzeba wpisać w polach tekstowych liczby ustalające nowy porządek, a następnie kliknąć przycisk Zapisz kolejność - Zapisz kolejność - [Save Order] obok tytułu Kolejność w nagłówku tabeli.
 • Uprawnienia [Access Level]: Informuje, która z grup użytkowników ma prawa dostępu do elementu. łącze. Kliknięcie nazwy grupy powoduje zmianę - nadanie praw dostępu następnej grupie użytkowników.

Poniżej wykazu, na dolnej listwie tabeli znajdują się odnośniki stronicowania (paginacji). Można z nich skorzystać, by odsłonić kolejną stronę listy. Można również skorzystać z listy rozwijanej Pokaż, aby zwiększyć lub zmniejszyć ilość pozycji wyświetlanych na jednej stronie tabeli. Równocześnie możliwe jest wyświetlenie 50 pozycji.

Paski nawigacyjne - paginacja

Na listach elementów w menedżerach można wyświetlić na jednej stronie od 5 do 50 pozycji. Przemieszczanie się między stronami umożliwiają paski nawigacyjne, umieszczone poniżej wykazu pozycji. Pozwalają przenieść się jednym kliknięciem myszki na dowolną stronę wykazu.

Poniżej paska znajduje się lista wyboru, umożliwiająca ustalenie, ile pozycji ma być wyświetlanych w wykazie.

Paski informacyjne

Na paskach informacyjnych wyświetlane są moduły administratora, tytuły stron, komunikaty systemowe, objaśnienia ikonek stosowanych w wykazach, itp.:


Uwagi, źródła

Jeżeli masz sugestie odnośnie treści lub chcesz zgłosić poprawki do tego rozdziału, skomentuj go albo umieść wiadomość na forum: Dokumentacja - Propozycje, zmiany, poprawki

Dziękujemy!

Stefan Wajda, Zespół Dokumentacji PCJ

Na podstawie: help.joomla.org: Control Panel

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »