UWAGA: Strona zawiera materiały archiwalne. Większość artykułów dotyczy Joomla! 1.0
Start arrow Administracja arrow Menu arrow Pozycje menu: Inne: menedżer
Pozycje menu: Inne: menedżer Drukuj Email
Menedżer pozycji w menu othermenu zawiera wykaz pozycji menu w dodatkowym menu, umożliwia dodawanie, modyfikowanie usuwanie, kopiowanie i przenoszenie pozycji menu.

O innych menu

Inne, dodatkowe menu to najczęściej:

 • menu dolne - powtórzenie głównego menu lub jego najważniejszych opcji w dolnej części strony,
 • menu lokalne - stosowane często jako alternatywa rozbudowanego wielopoziomego menu głównego,

Menedżer pozycji menu

Funkcje menedżera pozycji menu

Menedżery pozycji menu są centrum zarządzania strukturą treści w Joomla!. Umożliwiają:

 • tworzenie i modyfikację struktury treści - dodawanie, usuwanie, kopiowanie i przenoszenie pozycji w menu,
 • konfigurowanie istniejących pozycji i parametrów prezentacji treści,
 • udostępnianie treści użytkownikom, ustalanie praw dostępu grupom użytkowników,

Narzędzia i opcje menedżera pozycji menu

Na stronie każdego menedżera pozycji menu znajdują się:

 • standardowe narzędzia panelu administracyjnego: menu, Ścieżka powrotu i inne,
 • pasek narzędzi z przyciskami uruchamiającymi główne opcje menedżera pozycji menu
 • lista elementów struktury treści witryny przypisanych do menu, inaczej pozycji menu,
 • filtry ograniczające zakres pozycji wyświetlanych w wykazie,

Pasek narzędzi

W pasku narzędzi znajduje się 8 przycisków. Ich funkcje są następujące

Przycisk: Nowy Nowy [New]: Uruchamia procedurę tworzenia nowej pozycji menu. Kliknij ten przycisk, aby dodać w menu łącze do wybranej części struktury treści.

Przycisk: Edytuj Edytuj [Edit]: Umożliwia modyfikację właściwości łącza i parametrów prezentacji treści. Kliknij ten przycisk, aby zmienić nazwę łącza, miejsce w strukturze menu, docelowe okno prezentacji i inne cechy łącza albo parametry prezentacji materiałów, do których prowadzi łącze.

Przycisk: Publikuj Publikuj [Publish]: Decyduje o wyświetleniu łącza w menu i udostępnieniu do przeglądania stron, do których prowadzi łącze. Zaznacz w wykazie pozycje menu, które chcesz opublikować i kliknij ten przycisk.

Przycisk: Nie publikuj Nie publikuj [Unpublish]: Powoduje ukrycie przed użytkownikami istniejącego łącza oraz ukrycie stron, do których prowadzi łącze. Zaznacz w wykazie pozycje menu, których publikację chcesz wstrzymać lub zakończyć i kliknij ten przycisk.

Przycisk: Przenieś Przenieś [Move]: Rozpoczyna procedurę przemieszczania pozycji menu i wszystkich podrzędnych łączy do innego menu. Zaznacz w wykazie pozycje menu, które chcesz przenieść do innego jednego menu i kliknij ten przycisk.

Przycisk: Kopiuj Kopiuj [Copy]: Rozpoczyna procedurę kopiowanie pozycji menu i wszystkich podrzędnych łączy do innego menu. Zaznacz w wykazie pozycje menu, które chcesz skopiować do innego jednego menu i kliknij ten przycisk.

Przycisk: Śmietnik Śmietnik [Trash]: Rozpoczyna procedurę umieszczania pozycji menu w śmietniku. Zaznacz w wykazie pozycje menu, które chcesz przenieść do śmietnika i kliknij ten przycisk. Pozycje przeniesione do śmietnika można odzyskać, korzystając z menu: Witryna ⇒ Śmietnik ⇒ Karta Menu [Site ⇒ Trash Manager ⇒ Menu Items tab]

Przycisk: Pomoc Pomoc [Help]: Wywołuje okno pomocy podręcznej, objaśniającej szczegóły tego ekranu. Korzystaj z tego przycisku zawsze, gdy potrzebujesz dodatkowych objaśnień lub masz wątpliwości na temat opcji dostępnych w bieżącym oknie.

Filtry

W menu można umieścić dowolną ilość łączy. Do każdego łącza można przypisać dowolną ilość pozycji podrzędnych. W rozbudowanej strukturze menu trudno się niekiedy poruszać. Aby ograniczyć lub zwiększyć ilość pozycji widocznych w wykazie, można skorzystać z filtrów:

Filtr: Szukaj

Umożliwia wyszukanie łącz, które w swych nazwach mają określony ciąg znaków. W polu filtr należy wpisać co najmniej 3 dowolne, następujące po sobie znaki bez spacji, a następnie nacisnąć klawisz [ENTER] lub kliknąć w białe pole poza tabelą z wykazem. Po chwili w wykazie pojawią się tylko pozycje zawierające w nazwie wpisany ciąg znaków.

Filtr Maksimum poziomów

Filtr Maks. poziomów [Max Levels] umożliwia ustalenie ilości poziomów hierarchicznego menu. W przypadku, gdy pozycje menu mają kilka poziomów podmenu, opcja ta pomaga uzyskać przejrzysty obraz zawartości menu. Jeśli zaznaczysz na liście rozwijanej lub wpiszesz w polu tekstowym filtra wpiszesz 1, w tabeli zostaną wyświetlane tylko pozycje nadrzędne. Jeśli wpiszesz np. 5 w wykazie zostanie wyświetlone drzewo z pozycjami nadrzędnymi i podmenu do 5 poziomu włącznie.

Pozycji w wykazie

Paginacja i filtr: Pokaż

Poniżej wykazu pozycji menu, na dolnej listwie tabeli znajdują się odnośniki paginacji. Możesz z nich skorzystać, by odsłonić kolejną stronę wykazu. Możesz również skorzystać z listy rozwijanej Pokaż # [Display #], aby zwiększyć lub zmniejszyć ilość pozycji wyświetlanych na jednej stronie tabeli. Równocześnie możliwe jest wyświetlenie 50 pozycji.

Lista pozycji

Obszar roboczy menedżera wypełnia tabela z wykazem pozycji umieszczonych w menu.

Lista pozycji umieszczonych w menu

Znaczenie informacji i funkcje przycisków w kolumnach wykazu Omówiono poniżej:

 • Znak Liczby porządkowej: Liczba porządkowa.
 • Pole wyboru: Pole wyboru. Zaznaczenie pozycji umożliwia wykonanie na niej operacji dostępnych w pasku narzędzi. Aby zaznaczyć wszystkie pozycje na stronie, kliknij w polu wyboru umieszczonym w pasku tytułowym.
 • Ikona: Zablokowane pole wyboru: Zablokowane pole wyboru. Pozycja może być aktualnie edytowana przez innego administratora. Ustawienie wskaźnika myszki nad kłódką wyświetla okienko informujące, kto i kiedy ją zablokował. Blokadę może usunąć uprawniony administrator, poddając menu edycji. Główny administrator może globalnie odblokować wszystkie zablokowane pozycje. W tym celu, skorzystaj w menu administratora z opcji System ⇒ Odblokuj wszystkie [System ⇒ Global Check-in]. Opcję System ⇒ Odblokuj wszystkie należy wybrać dwukrotnie.
 • Nazwa w menu [Menu Item]: Nazwa łącza w menu. Kliknij nazwę, aby edytować właściwości łącza i parametry prezentacji stron, do których prowadzi.
 • Publikacja [Published]: Ikona wskazującą stan pozycji menu. Kliknij tę ikonę, by opublikować łącze i strony nieudostępnione albo wstrzymać lub zakończyć publikację udostępnionych łączy i stron.
 • Przestaw [Reorder]: Ikony umożliwiają zmianę porządku pozycji w  menu. Kliknij ikonę strzałki W górę - Ikona: Przestaw wyżej lub W dół - Ikona: Przestaw niżej, aby zmienić kolejność wyświetlania pozycji menu w wykazie. Zmiany kolejności możesz również dokonać w sposób omówiony niżej.
 • Kolejność [Order]: W polach tekstowych umieszczona są liczby wskazujące kolejność łączy. Aby zmienić tę kolejność, wpisz w pola tekstowe liczby ustalające nową kolejność, a następnie kliknij przycisk Przycisk: Zapisz kolejność - Zapisz kolejność [Save Order] obok tytułu Kolejność w nagłówku tabeli. Zmiana kolejności pozycji nadrzędnej powoduje równoczesną zmianę uporządkowania pozycji potomnych.
 • Uprawnienia [Access Level]: Informuje, która z grup użytkowników mają możliwość uaktywnienia łącza. Można kliknąć w nazwę grupy, aby zmienić ją na następną w hierarchii grup użytkowników Joomla! (kliknięcie na Public spowoduje zmianę na Registered, a kliknięcie na Registered zmianę na Special. Możliwe są trzy opcje:
  • Public - dostęp publiczny: łącze i materiały, do których prowadzi, będą dostępne dla wszystkich użytkowników,
  • Registered - dostęp ograniczony dla zarejestrowanych: materiały, do których prowadzi łącze, dostępne będą tylko dla zalogowanych użytkowników, natomiast łącze będą dostępne, tylko wówczas, gdy w konfiguracji globalnej parametr Pokaż niezalogowanym linki zostanie ustawiony na Tak
  • Special - dostęp ograniczony specjalny: łącze i materiały, do których prowadzi, będą dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników z uprawnieniami specjalnymi - autorów, edytorów, redaktorów, operatorów i administratorów. Uprawnienia nadajesz użytkownikom w menu Witryna ⇒ Użytkownicy [Site ⇒ User Manager].
 • ID pozycji [Item ID]: Numery identyfikacyjne pozycji menu w tabeli bazy danych. ID może być potrzebne, jeśli zechcesz umieścić np. w artykule odnośnik do pozycji menu.
 • Typ [Item Type]: Informuje, do jakiego typu stron prowadzi łącze. Ustawienie kursora myszki nad nazwą typu wywoła okienko pomocy kontekstowej z opisem, zaczerpniętym z pliku xml. Nazwy Łącze - artykuł i Łącze - materiał statyczny są aktywne. Można je kliknąć, by przejść do trybu edycji artykułu lub materiału statycznego.
 • ID komponentu [CID]: Numer identyfikacyjny komponentu generującego strony, do których prowadzi łącze, zapisany w bazie danych w tabeli #__components.

Tematy pokrewne

Zapoznaj się z artykułami:


Uwagi, źródła

Jeżeli masz sugestie odnośnie treści lub chcesz zgłosić poprawki do tego rozdziału, skomentuj go albo umieść wiadomość na forum: Dokumentacja - Propozycje, zmiany, poprawki

Dziękujemy!

Stefan Wajda, Zespół Dokumentacji PCJ

Na podstawie: help.joomla.org - Menu Manager / Main Menu and other Menus

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »