UWAGA: Strona zawiera materiały archiwalne. Większość artykułów dotyczy Joomla! 1.0
Katalog WWW Drukuj Email
Zestawy adresów internetowych do ciekawszych stron o podobnej tematyce albo stron partnerskich należą niemal do standardu publikacji sieciowych. Joomla! stwarza, oczywiście i tę możliwość. Adresy internetowe mogą być grupowane w kategorie, można je umieszczać w różnych działach witryny, niekoniecznie w dziale specjalnie wydzielonym, oderwanym od innych. Każdy adres może być opatrzony informacją opisującą pokrótce treść strony, do której prowadzi.

Komponent Katalog WWW

Gromadzenie, porządkowanie i udostępnianie adresów internetowych obsługuje komponent Katalog WWW [Weblinks].

Nowe adresy mogą być dodawane zarówno w panelu administracyjnym przez operatorów Joomla, jak i przez użytkowników za pomocą formularza udostępnianego na stronie frontowej. Publikacja adresów zaproponowanych przez użytkowników wymaga jednak akceptacji administratora. O dodaniu propozycji umieszczenia nowego adresu w katalogu główny administrator powiadamiany jest pocztą elektroniczną.

Administracja

Zarządzanie komponentem kontroluje menu Komponenty ⇒ Katalog WWW z dwiema pozycjami podmenu:

Publikowanie

Wyświetlanie na witrynie katalogu stron z adresami URL wymaga stworzenia w menu pozycji typu:

  • Komponent Kontakty - aby udostępnić wszystkie dane adresowe.
  • Tabela - kategoria kontaktów - aby udostępnić katalog kontaktów z jednej kategorii,

Ponadto w menu można dodać łącze do dowolnej strony internetowej.

Tematy pokrewne

Zarządzaniu Katalogiem WWW poświęcone są ponadto następujące artykuły:


Uwagi, źródła

Jeżeli masz sugestie odnośnie treści lub chcesz zgłosić poprawki do tego rozdziału, skomentuj go albo umieść wiadomość na forum: Dokumentacja - Propozycje, zmiany, poprawki

Dziękujemy!

Stefan Wajda, Zespół Dokumentacji PCJ

Na podstawie: help.joomla.org: Contacts - What are they?

Zmieniony ( 28.12.2007. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »