UWAGA: Strona zawiera materiały archiwalne. Większość artykułów dotyczy Joomla! 1.0
Start arrow Administracja arrow Start arrow Pomoc ekranowa
Pomoc ekranowa Drukuj Email
Interfejs administratorów Joomla! jest prosty, czytelny, łatwy do poznania i wygodny w użyciu. Ale kilkadziesiąt menedżerów i edytorów może budzić podczas pracy różne wątpliwości i pytania mimo podobnych narzędzi i sposobów obsługi. Odpowiedzi znaleźć można w bogatym systemie pomocy, opracowanym z myślą o wsparciu użytkowników w każdym momencie, w której mogą go potrzebować.

Pomoc ekranowa

Pomoc kontekstowaPodczas wykonywania zadań admnistracyjnych na zapleczu operatorzy dysponują pomocą ekranową - kontekstową i podręczną oraz kompletnym, uprządkowanym zbiorem materiałów składających się na podręcznik administratora.

Pomoc kontekstowa

Pomoc kontekstowa dostępna jest wszędzie, gdzie mamy do czynienia z ustawianiem różnych parametrów. Sygnalizowana jest w dwojaki sposób - niewielką ikonką z literą i. albo podkreśleniem nazwy parametru. Wystarczy zatrzymać na kilka sekund kursor myszki nad ikonką lub etykietą, by pojawiło się zwięzłe objaśnienie parametru albo dostępnych opcji.

Pomoc podręczna

Pomoc podręczna PrzyciskPomoc podręczna dostępna jest we wszystkich menedżerach i edytorach. Wystarczy kliknąć przycisk Pomoc [Help] w pasku narzędzi, aby w dodatkowym oknie wyświetlić ilustrowany artykuł, opisujący szczegółowo rolę, możliwe działania, dostępne narzędzia i znaczenie wszystkich opcji menedżera lub edytora, w którym administrator realizuje aktualnie swoje zadania.

Serwer pomocy

Dostępne w pomocy podręcznej materiały pochodzą z serwera pomocy - komputera udostępniającego pliki systemu pomocy.

Serwerem pomocy może być:

 • help.joomla.org - oficjalny portal pomocy, pomoc w języku angielskim,
 • joomla.pl/pomoc - polski portal pomocy, pomoc w języku polskim,
 • macierzysty serwer witryny.

Adres serwera pomocy trzeba podać w Konfiguracji globalnej.

Jeśli serwerem pomocy jest macierzysty serwer witryny, pliki pomocy ekranowej pobierane są z katalogu /help. Pliki te można przekopiować na dysk lokalny swojego komputera i korzystać z nich w razie potrzeby bez połączenia z Internetem.

Usunięcie plików pomocy z katalogu /help bądź zmiana nazwy katalogu uniemożliwi korzystanie z sieciowych serwerów pomocy. Na podstawie zawartości tego katalogu Joomla! sporządza indeks umieszczany w przeglądarce Pomocy.

Konfiguracja serwera pomocy

Pliki Pomocy w pakiecie instalacyjnym są zwykle starsze niż opublikowane w oficjalnych portalach pomocy. Ich przygotowanie wymaga po prostu dodatkowej pracy. Stąd w konfiguracji globalnej witryny lepiej podać adres oficjalnego serwera pomocy.

Aby skonfigurować system pomocy

 1. Wejdź do panelu administracyjnego swojego Joomla!
 2. Wybierz menu Witryna ⇒ Konfiguracja globalna [Site ⇒ Global Configuration],
 3. Przejdź do zakładki Serwer i znajdź pole Serwer Pomocy:
  • usuń wpisany tam adres, jeśli chcesz korzystać z plików pomocy na swoim serwerze.
  • wpisz adres: http://www.joomla.pl/pomoc, aby korzystać z ekranów pomocy udostępnianych przez Polskie Centrum Joomla,
  • wpisz adres: http://help.joomla.org, aby korzystać z ekranów pomocy udostępnianych przez Centrum Projektu Joomla.

Od tego momentu zawsze, gdy wywołasz z menu lub z paska narzędzi Pomoc, zostaniesz w sposób niezauważalny przeniesiony do odpowiedniego najaktualniejszego tekstu w dziale Ekrany Pomocy serwisu Pomoc Polskiego Centrum Joomla.

Podręcznik administratora

Wszystkie artykuły składające się na pomoc podręczną dostępne są w przeglądarce podręcznika administratora, którą otwiera odnośnik Pomoc [Help] w menu administratora.

Przeglądarka Pomocy

Opracowanie to włączone jest do dystrybucji Joomla! Znajduje się w katalogu /help pakietu instalacyjnego. Składa się nań w polskiej wersji językowej ok. 200 artykułów zwanych ekranami pomocy, zawierających opisy i procedury ilustrujące wszystkie funkcje i cechy programu.

W przeglądarce Pomocy można skorzystać z trzech narzędzi ułatwiających dotarcie dopotrzebnej informacji:

 • wyszukiwarki umieszczonej w lewym górnym rogu,
 • umieszczonego po lewej stronie spisu treści w formie indeksu,
 • górnego menu, w którym łącza prowadzą także do źródeł zewnętrznych.

Wyszukiwarka

Aby skorzystać z wyszukiwarki:

 1. Wpisz w polu szukaj słowo kluczowe wskazujące na temat poszukiwanej informacji,
 2. Kliknij przycisk Idź do.
 3. W lewej kolumnie pojawi się indeks znalezionych artykułów. Wybierz potrzebny temat.

Aby przywrócić indeks wszystkich artykułów, kliknij przycisk Wyczyść obok wyszukiwarki.

Górne menu przeglądarki

W górnym menu przeglądarki Pomocy znajduje się kilka pozycji prowadzących zwykle do stron zewnętrznych:

 • Glosariusz: słownik terminów związanych z Joomla!
 • Zasługi: stronę z wyrazami uznania dla twórców projektu i twórców innych wykorzystanych w Joomla! komponentów
 • Licencja: katalog witryn wspierających użytkowników Joomla!
 • Wsparcie: katalog witryn wspierających użytkowników Joomla!
 • help.joomla.org: strona główną oficjalnego portalu pomocy Joomla!,
 • Pomoc PL: strona główna polskiego portalu pomocy Joomla!,
 • Dziennik zmian: historia zmian w projekcie, dziennik z www.joomla.org
 • Sprawdź wersję: strona w portalu joomla.org z informacją o aktualnym wydaniu Joomla!

Niezdefiniowany klucz

Korzystajac z przeglądarki Pomocy, możesz spotkać się z komunikatem Nieznaleziony klucz [No key found]. Komunikat ten oznacza, że na serwerze pomocy nie istnieje jeszcze planowany materiał.

Portal centrum projektu

W witrynie, udostępniającej kilka serwisów, możesz:

Zmieniony ( 05.08.2007. )
 
« poprzedni artykuł