UWAGA: Strona zawiera materiały archiwalne. Większość artykułów dotyczy Joomla! 1.0
Start arrow Administracja arrow Ogólne arrow Statystyki: Odwiedziny
Statystyki: Odwiedziny Drukuj Email
Statystyki odwiedzin informują o ilości wizyt oraz pozwalają się zorientować, z jakich przeglądarek, systemów operacyjnych i domen następowały wizyty.

O statystyce odwiedzin

Gromadzenie statystyk zwiększa ilość informacji w bazie danych. Aby korzystać z wewnętrznych statystyk, należy na karcie Statystyki w Konfiguracji globalnej należy włączyć opcję Statystyki odwiedzin [Statistics

Konfiguracja statystyk

Rejestr odwiedzin

Statystyka obsługiwana jest przez komponent zaplecza administracyjnego Statystyki, umieszczony w katalogu /administrator/components/com_statistics.

Informacje przechowywane są w bazie danych w tabeli #__stats_agents.

Dostęp do statystyk

Prawo przeglądania statystyk mają wszyscy użytkownicy zaplecza - operatorzy, administratorzy i główny administrator.

Statystyki dostępne są w menu Witryna ⇒ Statystyki [Site ⇒ Statistics]:

Dostęp do statystyk

Pasek narzędzi

W pasku narzędzi w prawym górnym rogu okna może znajdować się jeden przycisk:

Przycisk: Pomoc Pomoc [Help]: Wywołuje okno pomocy podręcznej, objaśniającej szczegóły tego ekranu. Kliknij ten przycisk, gdy potrzebujesz objaśnień na temat tej statystyki.

Zestawienia

Statystyka odwiedzin prezentowane jest na trzech kartach:

  • Przeglądarki [Browser],
  • Systemy operacyjne [OS Stats],
  • Domeny [Domain Stats].

Pierwsza kolumna każdego zestawienia zawiera nazwę (przeglądarki, systemu operacyjnego), druga kolumna - w formie wykresu ilość wizyt, trzecia procentowy udział w ogólnej liczbie wizyt, czwarta ilość w liczbach bezwzględnych.

Domyślnie wyniki uporządkowane są wg nazw - przeglądarek, domen, systemów operacyjnych. Można je uporządkować wg procentów.

Obok tytułów w tabeli znajdują się ikony umożliwiające zmianę porządku sortowania. Znaczenie ikon jest następujące:

Wyniki nieposortowane - wyniki nieposortowane, kliknięcie spowoduje uporządkowanie w kolejności rosnącej (liczby, procent) lub alfabetycznej (nazwy).

Wyniki posortowane malejąco - kolejność malejąca, kliknięcie spowoduje uporządkowanie w kolejności rosnącej lub alfabetycznej.

Wyniki posortowane rosnąco - kolejność rosnąca, kliknięcie spowoduje uporządkowanie w kolejności malejącej lub w odwrotnej kolejności alfabetycznej.

Statystyka przeglądarek

Statystyka ta prezentowana jest na pierwszej karcie. Pokazuje, jakich przeglądarek używają goście odwiedzający witrynę.

Statystyka przeglądarek

Analizując wyniki, pamiętać należy, że nie wszystkie przeglądarki są rozpoznawane. Stąd wśród wyszczególnionych pojawią się pozycje Unknown lub Nieznany(e) . Zdarza się również, że niektóre przeglądarki wykorzystują silnik Internet Explorera i rozpoznawane są właśnie jako MSiE. Powoduje to pewne zniekształcenie danych. Można je więc traktować jedynie jako pewną wskazówkę, ogólną informację.

Statystyka systemów operacyjnych

Prezentowana jest na drugiej karcie. Informuje, jakie systemy operacyjne zainstalowane są na komputerach, z których łączono się z witryną. Podobnie, jak w pierwszej ze statystyk, wyniki można porządkować według nazwy systemu operacyjnego bądź wg udziału procentowego w ogólnej ilości odwiedzin.

Statystyka systemów operacyjnych

Także i w tej statystyce uzyskane wyniki należy traktować jako informacje orientujące w tendencjach, a nie precyzyjne dane. Niemniej, w tym przypadku skala błędu jest dużo mniejsza.

Statystyka domen

Prezentowana jest na trzeciej karcie. Podobnie, jak poprzednio, wyniki można porządkować według nazwy domeny bądź wg udziału procentowego w ogólnej ilości odwiedzin.

Statystyka domen

Tematy pokrewne

Gromadzeniu i udostępnianiu statystyk poświęcone są następujące artykuły:


Uwagi, źródła

Jeżeli masz sugestie odnośnie treści lub chcesz zgłosić poprawki do tego rozdziału, skomentuj go albo umieść wiadomość na forum: Dokumentacja - Propozycje, zmiany, poprawki

Dziękujemy!

Stefan Wajda, Zespół Dokumentacji PCJ

Na podstawie: help.joomla.org - Chapter 7: Site Statistics

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »