UWAGA: Strona zawiera materiały archiwalne. Większość artykułów dotyczy Joomla! 1.0
Start arrow Administracja arrow Materiały arrow Materiały: Statyczne a dynamiczne
Materiały: Statyczne a dynamiczne Drukuj Email
Materiały w Joomla! mogą być dynamiczne i statyczne. Między materiałami statycznymi i dynamicznymi istnieje istotna różnica w roli, jaką spełniają na witrynie.

CMS a klasyczne strony internetowe

Joomla! jest programem innego typu niż edytory stron HTML, takie jak Pajączek FrontPage czy Dreamweaver. Tworzenie witryn w tych programach polega na tworzeniu stron - dokumentów zawierających ustaloną treść. Aby ją zmienić, trzeba zmodyfikować dokument z treścią strony.

W przypadku Joomla! jest inaczej! W Joomla! nie tworzymy stron - zarządzamy treścią: dodajemy lub wskazujemy miejsca, z których należy ją pobrać, kopiujemy, przenosimy, usuwamy.

Natomiast strony generuje Joomla! na podstawie właściwości pozycji menu i pozycji modułów.

Twórcy witryn opartych na Joomla! nie muszą niczego programować - ani w HTML, ani w PHP, ani w innym języku. Dodają treści lub wskazują, skąd je pobrać. Zakładają menu, umieszczają moduły w przeznaczonych na nie pozycjach i kojarzą je z pozycjami menu.

Natomiast przetworzenie treści na kod HTML wyświetlający stronę internetową to zadanie Joomla!.

Treści na stronach Joomla

Klasyczne witryny internetowe są statyczne. Gdy wybieramy z menu jakąś pozycję, otrzymujemy stronę wyglądającą tak samo, jak poprzednio, gdy wywoływaliśmy tę pozycję.

Witryny oparte na CMS-ach, takich jak Joomla!, są dynamiczne, treść stron zmienia się.

Gdy wybieramy z menu jakąś pozycję, mogą się zdarzyć trzy sytuacje. Otrzymamy:

 • stronę z taką samą treścią, jak poprzednio, a więc statyczną,
 • stronę z treścią zmienioną częściowo, zaktualizowaną,
 • stronę z treścią w całości nową, inną niż publikowana poprzednio.

Joomla! umieszcza na jednej stronie witryny wiele materiałów - jeden, podstawowy, treść główną, w głównym obszarze prezentacji oraz - w otoczeniu treści głównej, w pozycjach modułów - treści towarzyszące.

Więcej! Treści materiałów mogą pochodzić z jednego źródła albo z wielu różnych źródeł.

To trzeba dobrze zrozumieć:

 • na jednej stronie Joomla! umieszcza wiele materiałów,
 • jeden materiał na stronie Joomla! może zawierać treści z wielu różnych źródeł.

Materiały statyczne i dynamiczne

Pochodzenie treści materiałów decyduje o ich podziale na dwa podstawowe typy:

 • materiały statyczne,
 • materiały dynamiczne.

Materiał statyczny to taki materiał, którego treść pochodzi z jednego źródła, jest tylko odczytywana, istnieje w ustalonej wcześniej formie.

Materiał dynamiczny to taki materiał, którego treść pochodzi z wielu źródeł, jest generowana, nie istnieje w formie ustalonej wcześniej.

Materiał statyczny można umieścić na witrynie tylko w całości jako odrębną pozycję w menu.

Z materiałów dynamicznych można generować na witrynie wiele różnych typów pozycji, zbudowanych z różnych elementów treści - z jednej lub wielu pozycji. Treścią główną lub treścią modułu może więc być:

 • jeden cały materiał lub część materiału,
 • fragmenty wielu materiałóów,
 • wiele całych materiałów powiązanych ze sobą.

Artykuł a materiał statyczny

W Joomla! standardowe pozycje treści oznacza termin materiały. Dla odróżnienia materiałów dynamicznych [ang. content] od statycznych [ang. static content] zastosowano w polskim tłumaczeniu termin artykuł.

Nazwa artykuł może sugerować, że mamy do czynienia z zupełnie odmiennymi typami pozycji. Tak jednak nie jest! Materiały statyczne i artykuły mają wiele cech wspólnych. Nazwa artykuł ma jedynie podkreślać różnice.

Cechy wspólne

Artykuły i materiały statyczne są przechowywane w tej samej tabeli bazy danych. Mogą zawierać - jak każdy dokument elektroniczny - tekst oraz obrazy, animacje, dźwięki, wideo i wszelkiego typu odnośniki prowadzące do zasobów wewnętrznych bądź zewnętrznych. Ich struktura jest swobodnie kształtowana przez autorów.

Różnice

Artykuły różnią się od materiałów statycznych dwiema cechami:

 • są pogrupowane w kategorie i w sekcje,
 • są zbudowane z dwóch części: wprowadzenia i tekstu głównego.

Te dwie różnice decydują o odmiennej roli artykułów i materiałów statycznych w tworzeniu witryny.

Artykuły i materiały statyczne na witrynie

Materiały statyczne są przeznaczone raczej na rzadko zmieniane treści witryny. Mogą to być np. zasady korzystania z witryny, Polityka prywatności czy treści typu Kim jesteśmy, O firmie na witrynie firmowej.

Materiały statyczne nie nadają się do tworzenia złożonych struktur - działów tematycznych. Do każdego materiału statycznego musi prowadzić odrębne łącze w menu. Jedna pozycja menu może wywołać jeden materiał statyczny. Zarządzanie większą ilością materiałów statycznych jest po prostu nieefektywne.

Artykuły

Natomiast artykuły są wręcz stworzone do roli budowniczych bogatej struktury dużych witryn - jedna pozycja w menu może prowadzić nie tylko do konkretnego artykułu, ale także do kolekcji wielu artykułów:

 • do kategorii artykułów,
 • do sekcji artykułów,
 • do archiwum artykułów.

Joomla! oferuje przy tym różne sposoby prezentacji kolekcji artykułów:

 • blogi artykułów z kategorii - jednej lub wielu,
 • blogi artykułów z sekcji,
 • blogi artykułów z archiwum kategorii,
 • blogi artykułów z archiwum sekcji,
 • tabele artykułów w kategorii,
 • listy zawartości sekcji.

Materiały statyczne

Choć z materiałów statycznych można stworzyć kilkuelementową hierarchiczną strukturę, to jest to rozwiązanie jedynie dla małych witryn, ponieważ m.in.:

 • nie można ich umieszczać w blogach,
 • nie można ich przenosić do archiwum.
 • nie można ich umieścić jako elementu bloga generowanego przez komponent Strona startowa.

W kolejnej, zmienionej wersji Joomla! tego elementu struktury treści już nie będzie. Równie dobrze bowiem jego funkcje spełnić mogą artykuły wydzielone w jakiejś kategorii typu: Różne.

Tematy pokrewne

Zapoznaj się z artykułami:


Uwagi, źródła

Jeżeli masz sugestie odnośnie treści lub chcesz zgłosić poprawki do tego rozdziału, skomentuj go albo umieść wiadomość na forum: Dokumentacja - Propozycje, zmiany, poprawki

Dziękujemy!

Stefan Wajda, Zespół Dokumentacji PCJ

 
następny artykuł »