UWAGA: Strona zawiera materiały archiwalne. Większość artykułów dotyczy Joomla! 1.0
Start arrow Dokumentacja arrow Narzędzia arrow Stosowanie edytora XMLMind
Stosowanie edytora XMLMind Drukuj Email
Korzystanie z edytora XMLmind nie sprawi Ci kłopotów. Poniżej podajemy Ci kilka najistotniejszych informacji, które pozwolą Ci rozpocząć pracę. Reszty dokona - jak zwykle, doświadczenie.

Ustawienia

Zanim rozpoczniesz, trzeba koniecznie ustawić niektóre z opcji XMLmind.

 1. Przejdź do zakładki Options ⇒ Options [Opcje ⇒ Opcje].

Ustawienia

W zakładce Save [Zapisz]:

 1. Odznacz opcję Before saving, make a backup copy of the file [Po zapisaniu stwórz kopię zapasową pliku]. Możesz ją oczywiście pozostawić zaznaczoną, jeśli chcesz gromadzić kopie zapasowe.
 2. Ustaw kodowanie znaków w liście rozwijanej Encoding na "ISO-8859-2"
 3. Zmień długość linii [Line length na 9999
 4. Odznacz opcję Add open lines. [Dodawaj puste linie]

To wystarczy, by tworzyć poprawne dokumenty. Edytor posiada, oczywiście znacznie więcej opcji konfiguracyjnych, skorzystasz z nich w razie potrzeby.

Widok dokumentu i drzewa dokumentu

Uaktywnij drzewo dokumentu

Struktura dokumentu XML, o czym zapewne wiesz, jest podobna do drzewa. XMLMind umożliwia Ci równoczesne przeglądanie dokumentu sformatowanego i drzewa dokumentu. Kliknij ikonę Both Tree and Style View [Podgląd drzewa dokumentu], aby uaktywnić ten widok.

Formatowanie dokumentu

Korzeń dokumentu

Korzeń dokumentu to zawsze jakiś element wyznaczający podział dzieła na części. Każdy podręcznik jest książką - <BOOK>. Ale dokumentem może być również rozdział [chapter] czy sekcja [section]. Korzeń dokumentu jest elementem nadrzędnym, zawierającym wszystkie inne. Poprawny dokument XML może mieć tylko jeden element nadrzędny, jeden korzeń.

Podstawowe elementy książki

Nie omówimy tutaj wszystkich elementów standardu DocBook. Jest ich po prostu bardzo dużo. Wskażemy jedynie na najważniejsze i niezbędne.

Element <BOOK> rozpoczyna hierarchię, która może zawierać kilka głównych elementów książki: element <PREFACE>, czyli przedmowę, elementy <CHAPTER>, czyli rozdziały, elementy <APPENDIX>, czyli dodatki, aneksy.

Element <CHAPTER>

Składnikami elementu <CHAPTER> są elementy <SECT1>, <SECT2>, itd. a tych z kolei akapity i listy.

Akapit to element <PARA>. Element ten może zawierać mieszankę danych znakowych i innych elementów.

Listy mogą miec postać uporządkowanych, np. numerowanych - oznaczamy je <ORDEREDLIST> - oraz nieuporządkowanych, nienumerowanych, oznaczanych jako <ITEMIZEDLIST>. Wewnątrz elementu <ORDEREDLIST> lub <ITEMIZEDLIST> umieszczamy pozycje listy, oznaczająć je jako <LISTITEM>.

<TITLE>, czyli tytuły

Wszystkie podstawowe składniki książki, a więc przedmowa, rozdziały, sekcje, dodatki muszą rozpoczynać się od elementu <TITLE>. W sformatowanej wersji dokumentu element <TITLE> przyjmuje różny wyglą, zależnie od kontekstu, w któym występuje (i oczywiście od deklaracji arkusza stylów). XMLMind sygnalizuje brak elementu <TITLE>, wskazując, że cały rozdział czy cała sekcja jest zbudowana niepoprawnie.

Inne elementy

Standard DocBook przewiduje oznaczenie wszystkich typowych elementów, z jakimi możemy mieć do czynienia w książce, zarówno w postaci papierowej, jak i elektronicznej.

Grafika

Obrazy umieszcza się w tekście dokumentu na kilka sposobów. Jeśli chcesz umieścić obraz, wpisz w miejscu przewidzianym na grafikę <FIGURE>, a następnie łącze do obrazu: <GRAPHIC FILEREF="">, podając w cudzysłowie ścieżkę dostępu, np.

 <figure id="Obrazek1">
   <title>Moj obrazek</title>
   <graphic fileref="obrazek.gif" width="60" /></figure>
Hiperłącza

Hiperłącze (link, odsyłacz) o element <ULINK>. Jego niezbędnym atrybutem jest URL zasobu, do którego chcesz umieścić odsyłacz. Zobacz poniższy przykład:

 <ulink url="http://www.joomla.pl">
  Polska strona Joomla!</ulink>

Wyróżnienia

DoocBook oddaje strukturę dokumentu i znaczenie poszczególnych elementów. Nie stosuje się tutaj więc tutaj formatowania typu "pogrubienie" czy "pochylenie", "wyrównanie do prawej", ale oznacza się elementy treści dokumentu: <EMPHASIS> (wyróżnienie, nacisk), <CITATION>(cytat), <PROGRAMLISTING> (kod, listing programu). Natomist sposób wyświetlania definiowany jest w arkuszach stylów. Arkusze stylów używane w Joomla! nie zawierają jednak deklaracji sposobu wyświetlania wszystkich takich elementów.

Pasek narzędzi

Podobnie jak w innych zaawansowanych edytorach, XMLMind ułatwia Ci wprowadzanie poszczególnych w wieloraki sposób. Możesz korzystać z ikon umieszczonych na pasku narzędzi, z menu czy z menu kontekstowego.

Dodawanie elementów

Formatowanie dokumentu

Aby dodać nowy element, wybierz w widoku drzewa element powyżej pozycji, w której chcesz umieścić nowy element. Upewnij się, że wokół wybranego elementu jest czerwona obwódka (zobacz, że element <Sect2> jest wybrany w całości). Następnie kliknij Add Section [Dodaj sekcję] lub naciśnij prawy przycisk myszki i wybierz opcję Insert After [Wstaw przed]. Z listy po prawej stronie wybierz sect2 lub wpisz nazwę elementu w boksie Name [Nazwa].

Dodawanie hiperłączy

Dodaj łącze

Aby dodać linka, wpisz adres url, zaznacz go, a następnie kliknij ikonę przypominającą podkreśloną literę "a". Wybierz ulink z rozwijanego menu i dostosuj właściwy adres, pamiętając o http:// na początku

Dodawanie obrazków

Dodawanie grafiki

W widoku drzewa dokumentu wybierz paragraf, który chcesz opatrzyć grafiką, przejdź do zakładki Edit, po prawej stronie ekranu. Po wybraniu opcji Insert (przed, po lub w środek), możemy wybrać graphic z listy elementów lub wpisać wyraz graphic w pole tekstowe i zatwierdzić enterem lub ikoną.

Dodawanie grafiki

Po dodaniu, obiekt grafiki będzie aktywny i możemy przejść do wypełniania zakładki atrybutów po lewej stronie ekranu.

W polu fileref podajemy ścieżkę do obrazka (np. images/add_graphic.png).

Konwersja tekstu ("wyróżnianie")

Konwersja tekstu

Czasem przydatne jest formatowanie wyróżniające wyraz lub fragment tekstu wewnątrz paragrafu, w tym celu po zaznaczeniu interesującego nas fragmentu tekstu (wyrazu), w zakładce Edit używamy przycisku Convert i wybieramy np. filename aby wyróżnić z tekstu nazwy plików.

Konwersja tekstu

Wypunktowania i listy

Wypunktowanie

Wybierz któryś rodzaj listy z menu, z początku przycisk dodawania elementów listy jest zablokowany ale tylko do czasu wskazania nowo powstałego elementu listy. Tego przycisku uzywamy do powiększania naszej listy o kolejne elementy

Wstawianie kodu programów

Na karcie Edit, po wybraniu opcji insert możemy wybrać element programlisting

Zmieniony ( 24.06.2007. )
 
« poprzedni artykuł