UWAGA: Strona zawiera materiały archiwalne. Większość artykułów dotyczy Joomla! 1.0
Start arrow Administracja arrow Moduły zaplecza arrow Moduł zaplecza: Nowe
Moduł zaplecza: Nowe Drukuj Email
W edytorze modułu Nowe [Latest Items] określamy właściwości jego prezentacji na witrynie: tytuł, pozycję, kolejność, prawa dostępu, parametry wyglądu oraz decydujemy o przypisaniu modułu do stron i pozycji menu.

O module Nowe

Moduł administratora Nowe [Latest Items] wyświetla na stronie startowej panelu administracyjnego w kartotece modułów listę 10 ostatnio dodanych artykułów, datę utworzenia i nazwę autora.

Typ i kopie modułu

Moduł można skopiować, a następnie ustalić dla oryginału i każdej kopii odmienne właściwości, dostosowując je do założeń stron-pozycji menu, do których zostanie przypisany.

Oryginał modułu i wszystkie jego kopie należą do jednego typu - grupy obsługiwanej przez te same skrypty. Działanie modułu Nowe i jego kopii obsługują dwa skrypty mod_latest.php oraz mod_latest.xml umieszczone w katalogu /administrator/modules.

Nazwy skryptów (bez rozszerzenia) są równocześnie nazwą typu modułu. Moduł Nowe i wszystkie jego kopie są więc modułami typu mod_latest.

Dostęp i uprawnienia administratorów

Właściwości modułu mogą edytować tylko operatorzy z uprawnieniami administratora i głównego administratora.

Aby określić właściwości i parametry wyświetlania modułu, w panelu administratora przejdź do menu Moduły ⇒ Moduły zaplecza ⇒ Nowe [Latest Items].

Korzystanie z modułu

Moduł administratora Nowe

Informacje na karcie modułu umieszczone są w trzykolumnowej tabelce:

 • Tytuł artykułu: łącze do edytora artykułu. Kliknij, jeśli chcesz redagować artykuł lub modyfikować parametry jego publikacji,
 • Data utworzenia,
 • Nazwa autora: Imię i nazwisko, pseudonim. Nazwa zarejestrowanego użytkownika jest łączem do jego konta. Kliknij łącze, jeśli chcesz modyfikować dane autora.

Pasek narzędzi

W pasku narzędzi dostępnych jest pięć przycisków. Ich znaczenie jest następujące:

Przycisk: podgląd Podgląd [Preview]: Umożliwia tylko podgląd własnego modułu - modułu użytkownika typu Dowolny albo RSS. Nie używaj tego przycisku, edytując właściwości modułu Nowe.

Przycisk: Zapisz Zapisz [Save]: Zachowuje wprowadzone zmiany. Kończy pracę w edytorze modułu. Odblokowuje moduł do edycji przez innych administratorów. Kliknij ten przycisk, aby zakończyć edycję właściwości modułu i powrócić do menedżera modułów.

Przycisk: Zastosuj Zastosuj [Apply]: Umożliwia zapisanie efektów pracy bez opuszczania edytora. Jeśli edycja trwa dłużej niż domyślny czas trwania sesji, chroni przed automatycznym wylogowaniem i utratą niezapisanych danych. Kliknij ten przycisk, aby zapisać dotychczas wprowadzone zmiany. Potem możesz kontynuować pracę lub opuścić edytor, wydając polecenie Zapisz lub Anuluj.

Przycisk: Anuluj Anuluj [Cancel]: Umożliwia opuszczenie edytora modułu bez zapisywania zmian wprowadzonych po ostatnim ich zachowaniu. Odblokowuje moduł do edycji przez innych administratorów. Kliknij ten przycisk, aby zakończyć edycję właściwości modułu i powrócić do menedżera modułów.

Przycisk: Pomoc Pomoc [Help]: Wywołuje okno pomocy podręcznej, objaśniającej właściwości modułu i znaczenie opcji dostępnych w edytorze. Korzystaj z tego przycisku, ilekroć potrzebujesz objaśnień na temat właściwości edytowanego elementu.

Edycja właściwości modułu

W przypadku modułów administratora można modyfikować niektóre właściwości.

Szczegóły modułu

Szczegóły to zestaw ogólnych właściwości identyfikacyjnych i prezentacyjnych modułu. Każdy moduł charakteryzuje ten sam zestaw podstawowych właściwości: numer identyfikacyjny, tytuł, pozycja, kolejność w pozycji, prawa dostępu, stan udostępnienia do publikacji.

Edycja szczegółów

  • Tytuł [Title]: : Tekst tytułu. Jest wyświetlany w zakładce. Można go zmodyfikować.
  • Pokaż tytuł [Show Title]: W przypadku modułu Nowe opcja ta jest niedostępna. Tytuł musi być wyświetlany na zakładce.
  • Pozycja [Position]: Określa miejsce publikacji modułu na stronach zaplecza administracyjnego. W przypadku modułu Nowe jest to pozycja cpanel. Zmiana pozycji jest teoretycznie możliwa, bo lista możliwości z wykazem pozycji jest aktywna. W praktyce zmiany można dokonać w przypadku wykorzystania innego niż standardowy szablonu administratora, w którym zaprojektowano inne niż standardowe rozmieszczenie pozycji modułów.
  • Kolejność modułów [Module order]: Określa porządek wyświetlania modułów w obrębie pozycji. Na rozwijanej liście znajdują się wszystkie moduły przypisane do wybranej wcześniej pozycji. Aby ustalić kolejność, kliknij tytuł modułu, przed którym chcesz umieścić moduł aktualnie edytowany.
  • Uprawnienia [Acces Level]:W przypadku modułu Nowe opcja ta jest nieaktywna.
  • Publikacja [Published]: Decyduje o wyświetlaniu modułu. Jeśli Tak, moduł będzie widoczny w panelu kontrolnym administratora.
  • ID [ID]: Nadawany automatycznie podczas instalacji numer identyfikacyjny modułu zapisany w tabeli bazy danych: #__modules.
  • Opis [Description]: Opis odczytywany z pliku instalacyjnego modułu mod_latest.xml.

  Parametry

  W przypadku modułu Nowe nie określa się żadnych parametrów.

  Przypisanie do stron/pozycji menu

  W przypadku modułu Nowe opcja niedostępna. Aktywny moduł jest wyświetlany w panelu kontrolnym.

  Tematy pokrewne

  Z problematyką modułu Nowe łączą się treści artykułów:


  Uwagi, źródła

  Jeżeli masz sugestie odnośnie treści lub chcesz zgłosić poprawki do tego rozdziału, skomentuj go albo umieść wiadomość na forum: Dokumentacja - Propozycje, zmiany, poprawki

  Dziękujemy!

  Stefan Wajda, Zespół Dokumentacji PCJ

Zmieniony ( 08.02.2007. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »