UWAGA: Strona zawiera materiały archiwalne. Większość artykułów dotyczy Joomla! 1.0
Start arrow Administracja arrow Moduły zaplecza arrow Moduł zaplecza: Komponenty
Moduł zaplecza: Komponenty Drukuj Email
W edytorze modułu Komponenty [Components] określamy właściwości jego prezentacji na witrynie: tytuł, pozycję, kolejność, prawa dostępu, parametry wyglądu oraz decydujemy o przypisaniu modułu do stron i pozycji menu.

O module Komponenty

Moduł administratora Komponenty [Components] wyświetla na stronie startowej panelu administracyjnego w kartotece modułów listę komponentów i wszystkich dostępnych także z menu administracyjnego opcji - menedżerów komponentów, edytorów konfiguracji, stron pomocy, licencji - jeśli istnieją. Każda pozycja listy jest łączem.

Typ i kopie modułu

Moduł można skopiować, a następnie ustalić dla oryginału i każdej kopii odmienne właściwości, dostosowując je do założeń stron-pozycji menu, do których zostanie przypisany.

Oryginał modułu i wszystkie jego kopie należą do jednego typu - grupy obsługiwanej przez te same skrypty. Działanie modułu Komponenty i jego kopii obsługują dwa skrypty mod_components.php oraz mod_components.xml umieszczone w katalogu /administrator/modules.

Nazwy skryptów (bez rozszerzenia) są równocześnie nazwą typu modułu. Moduł Komponenty i wszystkie jego kopie są więc modułami typu mod_components.

Dostęp i uprawnienia administratorów

Właściwości modułu mogą edytować tylko operatorzy z uprawnieniami administratora i głównego administratora.

Aby określić właściwości i parametry wyświetlania modułu, w panelu administratora przejdź do menu Moduły ⇒ Moduły zaplecza ⇒ Komponenty [Components].

Korzystanie z modułu

Image

Każda pozycja na liście jest łączem do panelu kontrolnego komponentu lub dostępnych opcji administracyjnych. Kliknięcie w łącze przenosi do odpowiedniego menedżera, edytora lub stron informacyjnych.

Jeśli zainstalowano więcej komponentów, niż ilość określona w parametrach modułu, kliknięcie odnośnika Pełna lista komponentów rozwinie listę, umożliwiając dostęp do wszystkich pozostałych.

Pasek narzędzi

W pasku narzędzi dostępnych jest pięć przycisków. Ich znaczenie jest następujące:

Przycisk: Podgląd Podgląd [Preview]: Umożliwia tylko podgląd własnego modułu - modułu użytkownika typu Dowolny albo RSS. Nie używaj tego przycisku, edytując właściwości modułu Komponenty.

Przycisk: Zapisz Zapisz [Save]: Zachowuje wprowadzone zmiany. Kończy pracę w edytorze modułu. Odblokowuje moduł do edycji przez innych administratorów. Kliknij ten przycisk, aby zakończyć edycję właściwości modułu i powrócić do menedżera modułów.

Przycisk: Zastosuj Zastosuj [Apply]: Umożliwia zapisanie efektów pracy bez opuszczania edytora. Jeśli edycja trwa dłużej niż domyślny czas trwania sesji, chroni przed automatycznym wylogowaniem i utratą niezapisanych danych. Kliknij ten przycisk, aby zapisać dotychczas wprowadzone zmiany. Potem możesz kontynuować pracę lub opuścić edytor, wydając polecenie Zapisz lub Anuluj.

Przycisk: Anuluj Anuluj [Cancel]: Umożliwia opuszczenie edytora modułu bez zapisywania zmian wprowadzonych po ostatnim ich zachowaniu. Odblokowuje moduł do edycji przez innych administratorów. Kliknij ten przycisk, aby zakończyć edycję właściwości modułu i powrócić do menedżera modułów.

Przycisk: Pomoc Pomoc [Help]: Wywołuje okno pomocy podręcznej, objaśniającej właściwości modułu i znaczenie opcji dostępnych w edytorze. Korzystaj z tego przycisku, ilekroć potrzebujesz objaśnień na temat właściwości edytowanego elementu.

Edycja właściwości modułu

W przypadku modułów administratora można modyfikować niektóre właściwości.

Szczegóły modułu

Szczegóły to zestaw ogólnych właściwości identyfikacyjnych i prezentacyjnych modułu. Każdy moduł charakteryzuje ten sam zestaw podstawowych właściwości: numer identyfikacyjny, tytuł, pozycja, kolejność w pozycji, prawa dostępu, stan udostępnienia do publikacji.

Edycja właściwości modułu Komponenty

  • Tytuł [Title]: : Tekst tytułu. Jest wyświetlany w zakładce. Można go zmodyfikować.
  • Pokaż tytuł [Show Title]: W przypadku modułu Komponenty opcja ta jest niedostępna. Tytuł musi być wyświetlany na zakładce.
  • Pozycja [Position]: Określa miejsce publikacji modułu na stronach zaplecza administracyjnego. W przypadku modułu Komponenty jest to pozycja cpanel. Zmiana pozycji jest teoretycznie możliwa, bo lista możliwości z wykazem pozycji jest aktywna. W praktyce zmiany można dokonać w przypadku wykorzystania innego niż standardowy szablonu administratora, w którym zaprojektowano inne niż standardowe rozmieszczenie pozycji modułów.
  • Kolejność modułów [Module order]: Określa porządek wyświetlania modułów w obrębie pozycji. Na rozwijanej liście znajdują się wszystkie moduły przypisane do wybranej wcześniej pozycji. Aby ustalić kolejność, kliknij tytuł modułu, przed którym chcesz umieścić moduł aktualnie edytowany.
  • Uprawnienia [Acces Level]:W przypadku modułu Komponenty opcja ta jest nieaktywna.
  • Publikacja [Published]: Decyduje o wyświetlaniu modułu. Jeśli Tak, moduł będzie widoczny w panelu kontrolnym administratora.
  • ID [ID]: Nadawany automatycznie podczas instalacji numer identyfikacyjny modułu zapisany w tabeli bazy danych: #__modules.
  • Opis [Description]: Opis odczytywany z pliku instalacyjnego modułu mod_components.xml.

  Parametry

  W przypadku modułu Komponenty można ustalić ilośc wyświetlanych na liście pozycji.

  Image

  Przypisanie do stron/pozycji menu

  W przypadku modułu Komponenty opcja niedostępna. Aktywny moduł jest wyświetlany w panelu kontrolnym.

  Tematy pokrewne

  Z problematyką modułu Komponenty łączą się treści artykułów:


  Uwagi, źródła

  Jeżeli masz sugestie odnośnie treści lub chcesz zgłosić poprawki do tego rozdziału, skomentuj go albo umieść wiadomość na forum: Dokumentacja - Propozycje, zmiany, poprawki

  Dziękujemy!

  Stefan Wajda, Zespół Dokumentacji PCJ

Zmieniony ( 08.02.2007. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »