UWAGA: Strona zawiera materiały archiwalne. Większość artykułów dotyczy Joomla! 1.0
R. 6. Podgląd witryny Drukuj Email
Opcja Podgląd witryny Site Preview dostępnej w menu Witryna umożliwia podgląd strony frontowej bez opuszczania panelu administracyjnego.

Trzy widoki

Opcja Podgląd w menu administratora

Masz trzy możliwości:

  • Witryna - w nowym oknie [new window],
  • Witryna - w tym oknie [in-line],
  • Szablon - pozycje modułów [in-line with positions]

Wybór każdej z tych opcji wyświetla stronę startową.

W pierwszym przypadku strona startowa jest wywoływana w nowym oknie przeglądarki, z narzędziami przeglądarki i całym interfejsem strony.

Druga opcja wywołuje podgląd strony startowej w specjalnej ramce w obszarze roboczym konsoli administratora. Możliwa jest normalna nawigacja między stronami witryny.

W trzecim przypadku w obszarze roboczym konsoli administratora również jest wyświetlana strona startowa. Widoczna jest główna treść strony oraz rozmieszczenie wszystkich pozycji modułów (left", user1", debug", itp.).

Nawigacja

W opcji pierwszej i drugiej wszystkie narzędzia nawigacyjne witryny są dostępne, umożliwiając przemieszczanie się między stronami, w tym - w drugiej z opcji także otwarcie strony w nowym oknie przeglądarki.

Podglad w tym samym oknie

W trzecim przypadku wyświetlane są tylko pozycje modułów, a zatem elementy nawigacji są niedostępne. Rozmieszczenie pozycji modułów można podejrzeć tylko na stronie otwierającej. Kliknięcie jakiegokolwiek odnośnika w obszarze treści spowoduje otwarcie w ramce - jak w opcji drugiej strony startowej, a pozycje modułów znikną.

Podgląd pozycji modułów

Podgląd pozycji modułów możliwy jest dzięki funkcji w skrypcie /includes/fronted.php. Funkcja ta dodaje do adresu URL strony specjalny parametr tp=1. Dzięki temu możliwe jest podejrzenie rozmieszczenia modułów każdej witryny zbudowanej na Joomla, o ile oczywiście, właściciel nie zmodyfikować skryptu fronted.php. Wystarczy do adresu strony, którą chcemy podejrzeć, dopisać fragment: index.php?tp=1 albo sam parametr z argumentem: ?tp=1. Na przykład, aby podejrzeć rozmieszczenie modułów w naszym serwisie, wpisz:

http://www.joomla.pl/index.php?tp=1 

Uwagi, źródła

Jeżeli masz sugestie odnośnie treści lub chcesz zgłosić poprawki do tego rozdziału, skomentuj go albo umieść wiadomość na forum: Dokumentacja - Propozycje, zmiany, poprawki

Dziękujemy!

Stefan Wajda, Zespół Dokumentacji PCJ

Na podstawie: help.joomla.org - Chapter 6: Site Preview

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »