UWAGA: Strona zawiera materiały archiwalne. Większość artykułów dotyczy Joomla! 1.0
Start arrow Administracja arrow Materiały arrow Materiały - Kategorie artykułów: menedżer
Materiały - Kategorie artykułów: menedżer Drukuj Email
Menedżer Kategorie artykułów [Category Manager] zawiera listę kategorii artykułów, umożliwia zmianę ich właściwości, kopiowanie i przenoszenie do innych sekcji, usuwanie, publikowanie oraz tworzenie nowych kategorii.

O kategoriach artykułów

Kategoria jest kolekcją artykułów zgrupowanych ze względu na jakieś kryterium: temat, rodzaj, typ. Każdy artykuł w Joomla! musi być przypisany do kategorii należącej do jednej z sekcji artykułów. Stworzenie sekcji, a w nich kategorii jest niezbędne, aby tworzyć, gromadzić, porządkować, redagować, udostępniać artykuły.

Menedżer kategorii artykułów

Zarządzanie kategoriami artykułów umożliwia menedżer kategorii artykułów, obsługiwany przez skrypty w katalogu com_category umieszczonym w administrator/components/. Menedżer kategorii umożliwia:

 • przeglądanie listy kategorii,
 • tworzenie nowych kategorii,
 • zmianę właściwości kategorii,
 • kopiowanie kategorii,
 • usuwanie kategorii,
 • publikację kategorii.

Dostęp i uprawnienia

Prawa zarządzania kategoriami artykułów mają operatorzy, administratorzy i główny administrator. Do sekcji artykułów prowadzą w panelu administratora dwie drogi:

 • ⇒ menu ⇒ Materiały ⇒ Kategorie artykułów,
 • ⇒ ikony skrótu ⇒ Kategorie artykułów,

Pasek narzędzi

Aby wykonać jakieś działanie na wybranych pozycjach, zaznacz pole wyboru pozycji umieszczone na początku każdego wiersza. Możesz zaznaczyć kilka pozycji.

W pasku narzędzi w prawym górnym rogu okna znajduje się 7 przycisków:

Przycisk: Publikuj Publikuj [Publish]: Umożliwia wyświetlanie na stronie frontowej kategorii i należących do niej artykułów. Publikację możesz zakończyć w dowolnym momencie. Zaznacz pole wyboru przy jednej lub kilku kilku kategoriach i kliknij ten przycisk.

Przycisk: Nie publikuj Nie publikuj [Unpublish]: Wstrzymuje wyświetlanie kategorii udostępnionej na stronie frontowej. Ani kategoria, ani opublikowane w niej artykuły nie będą widoczne. Zaznacz pole wyboru przy jednej lub kilku kategoriach i kliknij ten przycisk. Publikację możesz wznowić w dowolnym momencie.

Przycisk: Nowy Nowy [New]: Umożliwia stworzenie nowej kategorii artykułów, określenie jej szczegółów i parametrów prezentacji. Kliknij ten przycisk, by rozpocząć tworzenie nowej kategorii artykułów.

Przycisk: Edytuj Edytuj [Edit]: Rozpoczyna tryb edycji istniejącej kategorii. Zaznacz pole wyboru przy dowolnej kategorii i kliknij ten przycisk. Ten sam efekt uzyskasz, klikając nazwę kategorii w tabeli.

Przycisk: Kopiuj Kopiuj [Copy]: Rozpoczyna kopiowanie kategorii i umieszczonych w niej artykułów do innej sekcji. Równocześnie można skopiować kilka kategorii. Nazwy skopiowanych artykułów i kategorii zostaną zachowane. Zaznacz pola wyboru przy dowolnych kategoriach i kliknij ten przycisk.

Przycisk: Przenieś kategorię Przenieś [Move]: Rozpoczyna przenoszenie kategorii i umieszczonych w niej artykułów do innej sekcji. Równocześnie można przenieść kilka kategorii. Nazwy przenoszonych artykułów i kategorii zostaną zachowane. Zaznacz pola wyboru przy dowolnych kategoriach i kliknij ten przycisk.

Przycisk: Usuń Usuń [Delete]: Usuwa nieodwracalnie jedną lub więcej kategorii, w których nie ma artykułów. Jeśli chcesz usunąć kategorię, do której są przypisane jakieś artykuły, musisz je najpierw przenieść do innej kategorii albo do śmietnika. Rozważ też, czy nie lepiej skorzystać z opcji Nie publikuj, powodującej, że kategoria nie będzie widoczna na witrynie, ale jej publikacja będzie wciąż możliwa. Zaznacz pola wyboru przy sekcjach bez kategorii i artykułów, a następnie kliknij ten przycisk. W oknie dialogowym potwierdź decyzję.

Przycisk: Pomoc Pomoc [Help]: Wywołuje pomoc podręczną, objaśniającą szczegóły tego ekranu. Kliknij ten przycisk, ilekroć potrzebujesz objaśnień na temat edycji listy kategorii artykułów.

Wykaz kategorii

Tabela zawiera wykaz wszystkich kategorii artykułów. Są one uporządkowane według sekcji. Wybór sekcji z listy rozwijanej pozwala na pokazanie kategorii z jednej wybranej sekcji.

Tworzenie nowych sekcji, usuwanie istniejących, kopiowanie i publikację, umożliwiają przyciski w pasku narzędzi lub aktywne łącza i ikony w tabeli.

Menedżer kategorii artykułów

Znaczenie informacji w tabeli jest następujące:

 • Pole wyboru: Liczba porządkowa.
 • Liczba porządkowa: Pole wyboru. Aby zaznaczyć wszystkie kategorie, kliknij w polu wyboru umieszczonym w pasku tytułowym.
 • Zablokowane pole wyboru: Zablokowane pole wyboru. Ustaw wskaźnik myszki nad kłódką, aby wyświetlić informację, kto i kiedy zablokował kategorię. Wstrzymaj się z edycją właściwości kategorii, jeśli edytuje ją aktualnie inna osoba. Blokadę może usunąć uprawniony administrator. Zobacz na ten temat artykuł: Globalne odblokowanie
 • Nazwa kategorii [Category Name]: Nazwa, a w nawiasie tytuł kategorii. łącze. Kliknij nazwę kategorii, by przejść do trybu edycji jej właściwości. Identyczny efekt osiągniesz, zaznaczając pole wyboru obok nazwy kategorii i klikając przycisk Edytuj w pasku narzędzi.
 • Publikacja [Publishing]: Umożliwia udostępnienie kategorii na stronie frontowej. Kliknięcie ikony powoduje zmianę stanu na opublikowana lub nieopublikowana.
 • Przestaw [Reorder]: Umożliwia zmianę kolejności kategorii. Kliknij ikonę strzałki W górę - Zapisz kolejność lub W dół - Filtry, aby zmienić kolejność, zgodnie ze swoim życzeniem.
 • Kolejność [Order]: Liczby w polach tekstowych wskazują kolejność kategorii w wykazie. Aby zmienić tę kolejność, wpisz w pola tekstowe liczby ustalające nowy porządek, a następnie kliknij przycisk Zapisz kolejność - - [Save Order] obok tytułu Kolejność w nagłówku tabeli.
 • Uprawnienia [Access Level]: Informuje, która z grup użytkowników ma prawa dostępu do kategorii. łącze. Kliknij nazwę grupy, aby nadać prawa dostępu do sekcji następnej grupie w hierarchii grup użytkowników Joomla! Możliwe są trzy opcje:
  • Public - dostęp publiczny: kategorie i umieszczone w nich artykuły, będą dostępne dla wszystkich użytkowników,
  • Registered - dostęp ograniczony dla zarejestrowanych: kategorie i umieszczone w nich artykuły, będą dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników,
  • Special - dostęp ograniczony specjalny: kategorie i umieszczone w nich artykuły, będą dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników z uprawnieniami specjalnymi - autorów, redaktorów, wydawców, operatorów i administratorów. Autorzy będą mogli edytować swoje artykuły, redaktorzy wszystkie artykuły, a wydawcy redagować wszystkie artykuły i decydować o ich publikacji.
 • ID kategorii [Category ID]: Identyfikator kategorii w bazie danych. Jest nadawany automatycznie podczas tworzenia kategorii.
 • # pozycji [# Active]: Ilość artykułów w kategorii bez umieszczonych w śmietniku (stąd angielskie # Active).
 • # w śmietniku [# Trash]: Ilość artykułów z kategorii umieszczonych aktualnie w śmietniku.

Tematy pokrewne

Zapoznaj się z artykułami:


Uwagi, źródła

Jeżeli masz sugestie odnośnie treści lub chcesz zgłosić poprawki do tego rozdziału, skomentuj go albo umieść wiadomość na forum: Dokumentacja - Propozycje, zmiany, poprawki

Dziękujemy!

Stefan Wajda, Zespół Dokumentacji PCJ

Na podstawie:help.joomla.org: Category Manager

Zmieniony ( 23.02.2007. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »