UWAGA: Strona zawiera materiały archiwalne. Większość artykułów dotyczy Joomla! 1.0
Start arrow Administracja arrow Materiały arrow Materiały - Kategorie artykułów: edytor
Materiały - Kategorie artykułów: edytor Drukuj Email
Edytor Kategorie artykułów: Nowa i Edytuj [Category Manager: New and Edit] umożliwia tworzenie nowych oraz edycję właściwości istniejących kategorii artykułów.

O kategoriach artykułów

Kategoria jest kolekcją artykułów zgrupowanych ze względu na jakieś kryterium: temat, rodzaj, typ. Każdy artykuł w Joomla! musi być przypisany do kategorii należącej do jednej z sekcji artykułów.

Do kategorii artykułów można utworzyć łącza w menu, generujące: tabelę artykułów z kategorii, blog artykułów z kategorii oraz blog archiwum artykułów z kategorii.

Ilustracje do artykułów w kategorii można gromadzić w dowolnych katalogach Biblioteki mediów lub w określonym katalogu.

Edytor kategorii artykułów

Edycję właściwości kategorii artykułów umożliwia komponent zaplecza administracyjnego Kategorie, obsługiwany przez skrypty w katalogu com_category umieszczonym w administrator/components/.

Edytor kategorii artykułów
Dostęp

Prawo tworzenia kategorii artykułów i edycji właściwości mają operatorzy, administratorzy i główny administrator.

Edytor właściwości kategorii uruchomić można w menedżerze kategorii:

 1. Przejdź do menedżera kategorii:
  • ⇒ menu ⇒ Materiały ⇒ Kategorie artykułów albo
  • ⇒ ikony skrótu ⇒ Kategorie artykułów,
 2. a) Kliknij przycisk Nowy [New] w pasku narzędzi, aby stworzyć nową kategorię albo
  b) Zaznacz pole wyboru przy dowolnej kategorii i kliknij przycisk Edytuj [Edit] w pasku narzędzi albo
  c) Kliknij nazwę dowolnej kategorii w wykazie, aby edytować właściwości istniejącej kategorii,
Blokada edytowanej kategorii

Otwarcie edytora oraz nagłe zakończenie pracy blokuje możliwość edycji kontaktu przez inne osoby. Dlatego wyłączone są opcje menu administracyjnego. Zakończ pracę, korzystając z przycisków w pasku narzędzi. Nie korzystaj z przycisku Wstecz przeglądarki ani innych dostępnych opcji interfejsu administratora.

Pasek narzędzi

W pasku narzędzi dostępnych jest pięć przycisków. Możesz z nich skorzystać w trakcie edycji właściwości sekcji:

Przycisk: Wczytaj obraz Wczytaj [Upload]:Umożliwia wczytanie obrazu do Biblioteki mediów. Kliknij przycisk, a następnie w oknie dialogowym wskaż plik z grafiką, który chcesz wczytać. Lista obrazów nie jest odświeżana bezpośrednio po wczytaniu nowego pliku. Wczytany obraz będzie dostępny dopiero podczas kolejnej edycji właściwości.

Przycisk: Zapisz Zapisz [Save]: Zachowuje w bazie danych wprowadzone ustawienia, kończy edycję właściwości kategorii, odblokowuje kategorię do edycji przez innych administratorów. Kliknij ten przycisk, aby zakończyć lub przerwać pracę. Powrócisz do wykazu kategorii.

Przycisk: Zastosuj Zastosuj [Apply]: Umożliwia zapisanie ustawień bez opuszczania okna edycji kategorii. Kliknij ten przycisk, aby zachować wprowadzone zmiany. Potem możesz kontynuować edycję właściwości kategorii lub opuścić tryb edycji, korzystając z przycisku Zapisz lub Anuluj.

Przycisk: Anuluj Anuluj [Cancel]: Kończy edycję właściwości kategorii bez zachowywania zmian wprowadzonych po ostatnim ich zapisaniu, odblokowuje kategorię do edycji przez innych administratorów. Kliknij ten przycisk, gdy kończysz pracę. Powrócisz do wykazu sekcji.

Przycisk: Pomoc Pomoc [Help]: Wywołuje okno pomocy podręcznej, objaśniającej szczegóły tego ekranu. Kliknij ten przycisk, gdy potrzebujesz objaśnień na temat edycji właściwości kategorii.

Szczegóły kategorii

Podstawowe właściwości kategorii artykułów charakteryzuje siedem szczegółów: tytuł, nazwa, przynależność do sekcji artykułów, kolejność, prawa dostępu, stan udostępnienia do publikacji, opis.

 • Tytuł kategorii [Category Title]: Sygnalizuje temat kategorii lub inne kryterium doboru artykułów. Zwięzły tekst, używany w łączach do kategorii. Może być wyświetlany na stronie frontowej w menu, jeśli tak zdecydujesz w ustawieniach pozycji menu.
  Pole: Tutuł
 • Nazwa kategorii [Category Name]: Sygnalizuje temat kategorii lub inne kryterium doboru artykułów. Może być wyświetlany na witrynie jako tytuł strony, jeśli tak zdecydujesz w ustawieniach pozycji menu.
  Pole: Nazwa
 • Sekcja [Section Name]: W edytorze nowej kategorii - lista wyboru sekcji, do której kategoria będzie przypisana. W edytorze istniejącej kategorii - nazwa sekcji, pole informacyjne bez możłiwości edycji. Jeśli zechcesz zmienić przypisanie kategorii do sekcji, skorzystaj wówczas z opcji Przenieś w menedżerze kategorii.
  Lista sekcji
 • Grafika [Image]: Obraz ilustrujący opis kategorii na stronie frontowej w widoku Tabela - artykuły z kategorii. Na liście rozwijanej znajdują się obrazki umieszczone w katalogu images/stories. Tam również należy umieścić własne grafiki.
  Lista ilustracji
 • Wyrównanie [Image position]: Określa położenie wybranej grafiki - po lewej lub prawej stronie tekstu opisu kategorii.
  Opcje położenia ilustracji
 • Kolejność [Ordering]: Umożliwia ustalenie kolejności w wykazie kategorii. Nowe pozycje umieszczane są jako pierwsze. Kolejność można zmienić w wykazie lub podczas ponownej edycji kategorii. Aby ustalić kolejność, zaznacz na liście rozwijanej kategorię, za która chcesz umieścić aktualnie edytowaną.
  Lista: Kolejność
 • Uprawnienia [Acces Level]: Wybór jednej z grup użytkowników ustala prawa do przeglądania kategorii i należących do niej artykułów. Kliknij na liście określenie grupy użytkowników Joomla!.Możliwe są trzy opcje:
  List: Uprawnienia
  • Public - dostęp publiczny: kategoria i umieszczone w niej artykuły będą dostępne dla wszystkich użytkowników,
  • Registered - dostęp ograniczony dla zarejestrowanych: kategoria i umieszczone w nich artykuły będą dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników,
  • Special - dostęp ograniczony specjalny: kategoria i umieszczone w niej artykuły będą dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników z uprawnieniami specjalnymi - autorów, redaktorów, wydawców, operatorów i administratorów. Autorzy będą mogli edytować swoje artykuły, redaktorzy wszystkie artykuły, a wydawcy redagować wszystkie artykuły i decydować o ich publikacji.
   Uwaga: Jeśli jednak umieścisz kategorię w menu witryny i określisz w parametrach inne uprawnienia, niż tutaj, to o dostępie decydować będą ustawienia w parametrach menu, a nie kategorii. Jeśli więc przykładowo tutaj zaznaczysz Registered, a w parametrach menu Public, to zawartość tej kategorii każdy odwiedzający witrynę będzie mógł przeglądać.
 • Publikacja [Published]: Umożliwia udostępnienie na stronie frontowej kategorii i zawartych w niej artykułów lub wstrzymanie udostępniania. Wybierz jedną z opcji.
  Opcje publikacji
 • Opis [Description]: Umożliwia umieszczenie na stronach z widokiem tabeli artykułów z kategorii tekstu wprowadzającego, charakteryzującego kategorię. Tekst może zawierać odnośniki do innych materiałów.
  Pole: Opis kategorii
Formatowanie treści opisu

Możliwości formatowania treści opisu zależą od używanego edytora. Dla Joomla! dostępnych jest wiele różnych edytorów, upowszechnianych w ruchu Open Source (bezpłatnych, z udostępnionym kodem źródłowym; sprawdź np. na JoomlaForge) i produktów komercyjnych.

Joomla jest rozprowadzana z dwoma domyślnymi edytorami:

 • edytor zwykły [No WYSIWYG Editor]: Edytor wykorzystywane jest do wprowadzania zwykłego niesformatowanego tekstu lub tekstu sformatowanego znacznikami HTML
 • Edytor TinyMCE: Z tego edytora możesz korzystać w jednym z dwóch trybów: WYSIWYG (Co widzisz, zostanie wyświetlone) lub w trybie HTML (Więcej przeczytaj w rozdziale poradnika: Edytory).

Łącza w menu

W trybie edycji do istniejącej kategorii można utworzyć w wybranym menu łącze. Tworząc nową kategorię, taką możliwością jeszcze nie dysponujemy, o czym informuje komunikat.

Komunikat

Utworzenie łącza w menu [Link to Menu] do kategorii artykułów wymaga określenia trzech parametrów:

Tworzenie łącza w menu

 • Wybierz menu [Select a Menu]: Określa grupę pozycji menu, w której zostanie dodane łącze. Zaznacz klikając wskaźnikiem myszki dowolne menu.
 • Typ menu [Select Menu Type]: Umożliwia wybór jednego z trzech typów pozycji menu:
  • Tabela - artykuły z kategorii,
  • Blog - artykuły z kategorii,
  • Blog - archiwum artykułów z kategorii.
 • Nazwa w menu [Menu Item Name]: Umożliwia ustalenie nazwy łącza w menu. Wpisz tekst sygnalizujący treści kategorii.

Aby utworzyć zdefiniowane łącze, należy kliknąć przycisk Utwórz łącze [Link to Menu]

Informacja o już istniejących łączach w menu do edytowanej kategorii [Existing Menu Links] umieszczona jest poniżej:

Istniejące łacza w menu

 • Menu [Menu Links]: łącze do menu, w którym jest umieszczone pozycja. Kliknij, aby edytować własności menu.
 • Typ [Type]: Typ łącza w menu.
 • Nazwa pozycji [Item name]: łącze do pozycji menu. Kliknij, aby edytować własności pozycji menu.
 • Stan [State]: Stan publikacji.

Katalogi obrazków

Ostatnie ustawienie umożliwia przypisanie do kategorii artykułów katalogu lub katalogów, z których pobierane będą obrazki do ilustrowania artykułów za pomocą bota Wstaw obrazek [MosImage]. To cenne udogodnienie zmniejsza znacznie ilość informacji wczytywanych podczas tworzenia i edycji artykułów, a tym samym przyspiesza odświeżanie ekranu.

Lista możliwości: Katalogi z obrazkami

Lista możliwości wyszczególnia dostępne w Bibliotece mediów foldery. Dysponujesz kilkoma opcjami:

 • Użyj ustawień sekcji [Use section set]: Dostępne będą katalogi obrzków określone w ustawieniach dla sekcji artykułów,
 • Wszystkie [All]: Do ilustracji artykułów będzie można skorzystać ze wszystkich obrazków w Bibliotece mediów,
 • żaden [None]: Artykułów nie będzie można ilustrować obrazkami z Biblioteki mediów,
 • zaznaczone katalogi: Do ilustracji artykułów będzie można skorzystać z obrazków umieszczonych w zaznaczonym katalogu i katalogach.

Tematy pokrewne

Zapoznaj się z artykułami:


Uwagi, źródła

Jeżeli masz sugestie odnośnie treści lub chcesz zgłosić poprawki do tego rozdziału, skomentuj go albo umieść wiadomość na forum: Dokumentacja - Propozycje, zmiany, poprawki

Dziękujemy!

Stefan Wajda, Zespół Dokumentacji PCJ

Na podstawie:help.joomla.org: Sections Manager : New / Edit

Zmieniony ( 29.07.2007. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »