UWAGA: Strona zawiera materiały archiwalne. Większość artykułów dotyczy Joomla! 1.0
Standardy w szablonach Drukuj Email

Określenie języka strony

Element główny - HTML - musi zawierać atrybut określający język strony.

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="<?php echo _LANGUAGE; ?>">
<head> 

Uwaga: Od wersji Joomla 1.1 do tego celu zostanie użyta stała $_LANG->isoCode() zamiast stałej _LANGUAGE.

Referencje:

Standard ISO 639. Kody języków
Zalecenie W3C: Identyfikacja podstawowego języka

Streszczanie zawartości tabel

Element TABLE winien zawierać atrybut opisujacy strukturę i cel tabeli (zawartość) (priorytet 3)

W elemencie TABLE winien znaleźć się również element CAPTION zawierający skrócony opis zawartości tabeli w 1-3 zdaniach (priorytet 3)

<table summary="Ocena systemu pomocy">
    <caption>Porownanie starego i nowego systemu pomocy w ocenie uzytkownikow</caption>
    <!--Tutaj wiersze i komorki tabeli-->
</table>

Włączenie streszczeń zawartości tabel jest szczególnie ważne dla internautów niedowidzących. Ważne jest także wówczas, gdy tabela zawiera kolejne zagnieżdżone tabele. W streszceniu może być podana skrócona informacja o strukturze tabeli, pozwalająca osobom niedowidzącym lub niewidomym, przeglądającym strony z pomocą programów czytających, wyobrazić sobie kształt tabeli.

Uwaga: Korzystanie z tabel do rozmieszczenia elementów układu strony pozostawione jest decyzji projektanta, ale nie jest zalecane.

 

Referencje:

Zalecenie W3C Opatrywanie informacją podsumowującą
Tabela jako layout [Layout Tables]

Tekst łączy (odsyłaczy)

Tekst łączy powinien nazywać zwięźle zawartość, do której prowadzą (priorytet 2). Powinna być związana z kontekstem. Unikaj np. stosowania tekstów typu Kliknij tutaj

Referencje:

Zalecenie W3C: Tekst łączy

Formularze z etykietami

Formularze (element FORM) winny być opatrywane etykietami (elementem LABEL).

Etykieta winna ściśle, jasno opisywać element formularza. Etykieta dla atrybutu musi jednoznacznie musi odpowiadać elementowi z odnośnym ID.

<label for="mod_login_username">
<?php echo $_LANG->_( '_USERNAME' ); ?>
</label>
<br/>
<input id="mod_login_username" name="username" type="text"
   class="inputbox<?php echo $moduleclass_sfx; ?>" alt="username" size="10" /> 

Gdy istnieje taki związek, kliknięcie na etykietę powoduje umieszczenie kursora w odpowiednim polu formularza.

Referencje:

Zalecenie W3C Opatrywanie formularzy etykietami
Sekcja 508 Dostępność: Formularze

Oprac.Stefan Wajda (zwiastun)
Na podstawie: Template Standards - help.joomla.org

Zmieniony ( 31.01.2006. )
 
« poprzedni artykuł