UWAGA: Strona zawiera materiały archiwalne. Większość artykułów dotyczy Joomla! 1.0
Start arrow Programowanie arrow API arrow mosHTML::selectList
mosHTML::selectList Drukuj Email

mosHTML::selectList

Tworzy kod HTML listy wyboru. Wspierane są oba typy - lista wyboru pojedynczej wartości i lista wyboru wielu możliwości.

Składnia

string selectList ( array &$options, string $tag_name, string $tag_attribs,
                                               string $key, string $text [, mixed $selected ] )
$options
tablica (zestaw) opcji, które zostaną wczytane do listy. Obiekty mogą być uzyskane w wyniku zapytania do bazy danych lub zastosowania funkcji mosHTML::makeOption.
$tag_name
nazwa atrybutu HTML dla znacznika <select>.
$tag_attribs
łańcuch znaków zawierający dodatkowe atrybuty, które chcesz wyznaczyć dla znacznika <select>
$key
nazwa klasy zmiennej przechowującej opcję 'value'. Zwykle ’value’
$text
nazwa klasy zmiennej przechowującej opcję 'text'.  Zwykle ’text’.
$selected
łańcuch znaków dla pojedynczej wartości z listy albo tablicą wielu wartości.

Przykłady

Przykład 1: Prosta lista wyboru:

// Domyślnie wybrana jest opcja oznaczona przez 0 (zero).
 
$colours = array();
$colours[] = mosHTML::makeOption( '0', 'Czerwony');
$colours[] = mosHTML::makeOption( '1', 'Zielony');
$colours[] = mosHTML::makeOption( '2', 'Niebieski');
$html = mosHTML::selectList( $colours, 'colour', 'size="1" class="inputbox"', 'value', 'text', 0);
 
echo $html;

stworzy kod HTML:

<select name="colour" size="1" class="inputbox">
 <option value="0" selected="selected">Czerwony</option>
 <option value="1">Zielony</option>
 <option value="2">Niebieski</option>
</select>

który po przetworzeniu da na stronie::

Przykład 2: Lista wyboru wielu możliwości:

// umieści w polach 'value' i 'text' oraz tablicy
// poprawne wartości.
$users = array();
$users[] = mosHTML::makeOption( '0', 'Brak użytkownika' );
 
$Database ⇒ setQuery( "SELECT id AS value, username AS text FROM #__users" );
$users = array_merge( $users, $database ⇒ loadObjectList() );
 
 
// Przygotowuje tabelę użytkowników z tabeli bazy danych.
// We only need the &#8217;value&#8217; to lookup the selected options.
$database ⇒ setQuery( "SELECT id AS value FROM #__users_selected" );
$selected = $database ⇒ loadObjectList();
 
 
// Tworzy kod HTML.
// Uwaga: 'multiple="true"' jest wymagane, aby stworzyć listę wyboru wielu możliwości.
$html = mosHTML::selectList( $users, 'user_ids',
    'size="10" class="inputbox" multiple="true"', 'value', 'text', $selected );
 
echo $html;

może stworzyć kod HTML:

<select name="user_ids" size="10" class="inputbox" multiple="true">
 
 <option value="0">Brak użytkownika</option>
 <option value="1">Bill Williams</option>
 <option value="2" selected="selected">Fred Bloggs</option>
 
 <option value="3">Amanda Fredericks</option>
 <option value="4" selected="selected">Natalie Sargos</option>
</select>

który po przetworzeniu da na stronie:


Zauważone na tej stronie błędy prosimy zgłaszać na forum: Developer Documentation Forum.

Zmieniony ( 29.06.2006. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »