UWAGA: Strona zawiera materiały archiwalne. Większość artykułów dotyczy Joomla! 1.0
Start arrow Programowanie arrow API arrow mosHTML::PrintIcon
mosHTML::PrintIcon Drukuj Email

Wyświetla standardardowy tekstowy lub graficzny przycisk "Drukuj". Tekst alternatywny (ukazujący się po najechaniu myszką na przycisk graficzny) zależy od aktualnych ustawień językowych. Ta funkcja straci swoją wartość na skutek konwersji Joomla! 1.1 do patTemplate i nie będzie już używana przez trzon Joomla!, ale pozostawiono ją ze względu na konieczność zachowania kompatybilności z innymi programami (np. komponentami).

Składnia

void PrintIcon ( int &$row, object &$params, boolean $enable, string $link [, string $window_params] )

$row
indeks wiersza.
$params
jest obiektem w mosParameters. Jeśli zmienna $params->get( 'print' ) posiada wartość false, to funkcja PrintIcon nie zwraca żadnego wyniku, czyli nie wyświetla przycisku. Gdy $params ⇒ get( 'popup' ) posiada wartość true, to będzie również zawierać przycisk Drukuj, jeśli jest false zostanie wyświetlony przycisk Podgląd.
$enable
jest flagą. Jeśli posiada wartość false, to nie zwraca żadnych wyników. Flaga jest opcjonalnie ustawiona i w przypadku jej pominięcia, będzie przyjmować wartość false..
$link
kompletny adres URI do zasobu, który ma być drukowany lub do podglądu wydruku.
$window_params
łańcuch znaków zawierający parametry okna wyskakującego z podglądem wydruku. Parametr jest opcjonalny, jeśli zostanie opuszczony, zostaną przyjęte wartości domyślne: 'status=no, toolbar=no, scrollbars=yes, titlebar=no, menubar=no, resizable=yes, width=640, height=480, directories=no, location=no'.

Przykłady

Przykład: W tym przykładzie okno wyskakujące po naciśnięciu przycisku Drukuj przyjmie standardowe (domyślne) parametry.

// Ustawienie parametrów obiektu.
$params = & new mosParameters( '' );
 
$params ⇒ def( 'print', true );
$params ⇒ def( 'popup', true );
 
 
// Ustawienie adresu zasobów, które zostaną wyświetlone w oknie wyskakującym
// po kliknięciu ikony Drukuj 
$url = $mosConfig_live_site . '/index2.php?option=com_content&task=view&id=' .
      $row ⇒ id .'&Itemid='. $Itemid;
 
 
// Wyświetl (narysuj) przycisk Drukuj.
mosHTML::PrintIcon( $row, $params, true, $url );

Zauważone na tej stronie błędy prosimy zgłaszać na forum: Developer Documentation Forum.

Zmieniony ( 28.06.2006. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »