UWAGA: Strona zawiera materiały archiwalne. Większość artykułów dotyczy Joomla! 1.0
Start arrow Programowanie arrow API arrow mosHTML::makeOption
mosHTML::makeOption Drukuj Email

Ta metoda zwraca obiekt, który może zostać przekazany w tablicy do kolejnej metody zarządzającej listami, jak na przykład mosHTML::selectList. Metoda ta posługuje się dwoma argumentami, jednym przechowującym wartość znacznika opcji a drugi, opcjonalny, przechowujący wyświetlany tekst. Gdy tekst zostanie pominięty, wyświetlana jest wartość znacznika.

Począwszy od Joomla 1.0 możliwe, choć nie konieczne jest użycie własnych nazw argumentów zamiast domyślnych: ’value’ i ’text’.

Składnia

object makeOption ( string $value [, string $text [, string $value_name [, string $text_name ] ] ] )

$value
wartość, która zostanie uzyta w tagu HTML
$text
tekst, który zostanie użyty w tagu HTML, w wypadku pominięcia, zastępuje go $value
$value_name
nazwa klasy, która ma zostac zastosowana do atrybutu $value, argument opcjonalny, w wypadku pominięcia przyjmuje domyślną wartość ’value’. Ten argument pojawił się w Joomla 1.0
$text_name
nazwa klasy, która ma zostać zastosowana do atrybutu $text, argument opcjonalny, w wypadku pominięcia przyjmuje domyślną wartość ’text’. Ten argument pojawił się w Joomla 1.0

Metoda mosHTML::makeOption zwraca obiekt klasy stdClass ze zmiennymi klasy ’value’ i ’text’. Począwszy od Joomla 1.0 nazwy zmiennych klas moga być zmieniane jak opisano poniżej.

Przykłady

Przykład 1: tworzenie listy z wartościami zapisanymi w kodzie:

 
// Wartosc i opis opcji beda jednakowe.
$mylist1 = array();
$mylist1[] = mosHTML::makeOption( 'Good' );
$mylist1[] = mosHTML::makeOption( 'Bad' );
$mylist1[] = mosHTML::makeOption( 'Ugly' );
 
// Wartosci przyjeto liczbowo, oraz zdefiniowano tekst opisujacy opcje.
$mylist2 = array();
$mylist2 = mosHTML::makeOption( '0', 'Select priority' );
$mylist2 = mosHTML::makeOption( '1', 'Low' );
$mylist2 = mosHTML::makeOption( '2', 'High' );

Przykład 2: tworzenie listy na podstawie bazy danych:

 
// alias the 'value' and 'text' fields and the array will
// be in the correct format.
$users = array();
$users[] = mosHTML::makeOption( '0', 'Select user' );
$database->setQuery( "SELECT id AS value, username AS text FROM #__users" );
$users = array_merge( $users, $database->loadObjectList() );
Zmieniony ( 31.12.2005. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »