UWAGA: Strona zawiera materiały archiwalne. Większość artykułów dotyczy Joomla! 1.0
Start arrow Administracja arrow Moduły zaplecza arrow Moduł zaplecza: Ikony skrótów
Moduł zaplecza: Ikony skrótów Drukuj Email
Na pulpicie administratorów znajduje się 12 przycisków - ikon skrótu i odnośników umożliwiających szybki dostęp do najważniejszych, często używanych funkcji administracyjnych.

Przyciski i możłiwe działania

Ikony skrótów wyświetla na pulpicie moduł Ikony skrótów [Quick Icons]:

Przycisk - ikona skrótu: Dodaj artykuł Dodaj artykuł [All Content Items]: Otwiera okno edycji artykułu. Kliknij ten przycisk, aby stworzyć nowy artykuł.

Przycisk - ikona skrótu: Dodaj artykuł Artykuły [All Content Items]: Otwiera stronę z wykazem wszystkich artykułów (menedżera artykułów). Kliknij ten przycisk, aby porządkować artykuły, dodawać nowe, redagować lub usuwać istniejące.

Przycisk - ikona skrótu: Materiały statyczne Materiały statyczne: [Static Content Manager]: Otwiera stronę z wykazem wszystkich mateiałów statycznych (menedżera materiałów). Kliknij ten przycisk, aby porządkować materiały, dodawać nowe, redagować lub usuwać istniejące.

Przycisk - ikona skrótu: Strona startowa Strona startowa: [Front Page Manager]: Kliknij ten przycisk, aby decydować o umieszczeniu artykułów na stronie startowej i ich zawartości.

Przycisk - ikona skrótu: Sekcje artykułów Sekcje artykułów [Section Manager]: Otwiera stronę z wykazem sekcji artykułów. Kliknij ten przycisk, stworzyć nową sekcję lub edytować właściwości albo usuwać istniejące sekcje artykułów.

Przycisk - ikona skrótu: Kategorie artykułów Kategorie artykułów [Category Manager]: Otwiera stronę z wykazem kategorii artykułów. Kliknij ten przycisk, stworzyć nową kategorie lub edytować właściwości albo usuwać istniejące kategorie artykułów.

Przycisk - ikona skrótu: Menedżer mediów Biblioteka mediów [Media Manager]: Otwiera okno menedżera mediów. Kliknij ten przycisk, aby wczytasz do biblioteki pliki z dokumentami - grafiką, tekstami, arkuszami kalkulacyjnymi lub porządkować zbiory w bibliotece mediów.

Przycisk - ikona skrótu: Menedżer śmietnika Śmietnik [Trash Manager]: Otwiera okno menedżera śmietnika. Kliknij ten przycisk, gdy chcesz przywrócić do pierwotnego położenia usunięte pozycje menu i artykuły lub usunąć je nieodwracalnie z bazy danych.

Przycisk - ikona skrótu: Menedżer menu Menedżer menu [Menu Manager]: Otwiera okno menedżera menu. Kliknij ten przycisk, aby stworzyć nowe menu (zestaw odnośników), skopiować istniejące, zmienić ich właściwości albo usunać zbędne menu.

Przycisk - ikona skrótu: Języki Języki [Language Manager]: Otwiera okno menedżera języków. Kliknij ten przycisk, aby ustalić domyślny język etykiet i komunikatów ekranowych witryny, dodać nowy język, edytować lub usuwać istniejące pliki etykiet i komunikatów ekranowych.

Przycisk - ikona skrótu: Użytkownicy Użytkownicy [User Manager]: Otwiera okno z wykazem zarejestrowanych użytkowników. Kliknij ten przycisk, aby dodać nowe konto użytkownika, edytować istniejące dane, usuwać z bazy dane użytkowników.

Przycisk - ikona skrótu: Konfiguracja Konfiguracja [Global Configuration]: Otwiera okno edycji globalnych ustawień witryny. Kliknij ten przycisk, gdy chcesz modyfikować domyślne ustawienia witryny. Prawo dokonywania zmian konfiguracji witryny ma tylko główny administrator.

Zmieniony ( 23.02.2007. )
 
następny artykuł »