UWAGA: Strona zawiera materiały archiwalne. Większość artykułów dotyczy Joomla! 1.0
Start arrow Administracja arrow Komponenty arrow Banery: Edytor
Banery: Edytor Drukuj Email
Strony Menedżera banerów - Nowy Edytuj umożliwiają tworzenie i edycję szczegółów reklamy tekstowej lub graficznej (banera).

O edytorze banerów

Do edytora przechodzimy po wybraniu w menedżerze banerów przycisku Nowy lub Edytuj albo kliknięciu nazwy banera w wykazie.

Edytor umożliwia zdefiniowanie wszystkich właściwości banera.

W prawym górnym rogu okna znajduje się Pasek narzędzi. Poniżej, w obszarze roboczym znajduje się formularz właściwości banera.

Każdy baner charakteryzuje 7 właściwości definiowanych w obszarze roboczym. Zachowanie ustawień umożliwia przycisk Zapisz w pasku narzędzi, rezygnację z wprowadzonych zmian przycisk Anuluj.

Blokada

Otwarcie strony edytora blokuje możliwość edytowania pozycji przez innych administratorów. Opuszczenie edytora bez zachowania zmian lub skorzystania z przycisku Anuluj również skutkuje blokowaniem elementu. Aby zapobiec nagłemu opuszczeniu edytora i zablokowaniu edytowanej pozycji wyłączone są opcje menu administracyjnego. Ale inne standardowe narzędzia panelu administracyjnego są aktywne - ścieżka powrotu, moduły poczty, moduł Wyloguj. Nie należy z nich korzystać podczas pracy w edytorze. Z tych samych powodów nie należy korzystać przycisku Wstecz przeglądarki!.

Pasek narzędzi

Znaczenie przycisków w pasku narzędzi jest następujące:

Przycisk: Wczytaj Wczytaj [Upload]: Umożliwia wczytanie pliku z grafiką z komputera lokalnego. Kliknij ten przycisk, aby wczytać obraz do katalogu images/banners Zobacz uwagi powyżej o możliwiości zmiany docelowego katalogu.

Przycisk: Zapisz Zapisz [Save]: Zachowuje wprowadzone zmiany. Odblokowuje baner do edycji przez innych administratorów. Kliknij ten przycisk, aby zakońćzyć edycję właściwości, zapisać nowe ustawienia i powrócić do wykazu banerów.

Przycisk: Anuluj Zamknij [Close]: Umożliwia opuszczenie okna edycji bez zapisywania zmian. Odblokowuje baner do edycji przez innych administratorów. Kliknij ten przycisk, aby zrezygnować z edycji właściwości banera. Wszystkie zmiany zostaną bezpowrotnie utracone.

Przycisk: Pomoc Pomoc [Help]: Wywołuje okno pomocy podręcznej, objaśniającej szczegóły tego ekranu. Kliknij ten przycisk, gdy potrzebujesz objaśnień na temat edycji właściwości banerów.

Szczegóły banera

Konfiguracja banera reklamowego obejmuje:

 • określenie treści reklamy
 • przypisanie banera do klienta,
 • ustalenie parametrów publikacji,
  • Poprawne skonfigurowanie banera umożliwia opublikowanie go w module Banery. Właściwości banera można modyfikować w dowolnym momencie. Joomla! nie pozwoli zapisać niekompletnych danych banera.

   Znaczenie parametrów konfiguracyjnych banera jest następujące:

   Edycja właściwości banera

   • Nazwa banera [Banner Name]: Wykorzystywana jest tylko w wykazie banerów. Nie jest publikowana na stronie frontowej Wpisz dowolny tekst.
   • Nazwa klienta [Client Name]: Przypisuje baner wybranemu klientowi. Każdy baner musi być przypisany do konkretnego klienta. Dodaj wcześniej do Wykazu klientów dane zamawiających publikację reklam. Przynajmniej jednego klienta. Mogą to być własne dane wydawcy witryny.
   • Zakupione odsłony [Impressions Purchased]: Określa maksymalną planowaną ilość odsłon, a w przypadku płatnej publikacji - ilość odsłon zakupionych przez klienta. Wpisz dowolną liczbe lub wybierz opcję Nielimitowane [Unlimited], zaznaczając pole wyboru.
   • Publikacja [Show Banner]: Decyduje o wyświetlaniu banera w opublikowanym module Banery. Gdy jednemu klientowi zostanie przypisanych więcej banerów, moduł Banery wyświetla je losowo. Wybierz Tak lub Nie.
   • URL strony zamawiającego [Click URL]: Adres internetowy strony klienta lub reklamowanego produktu, na która zostanie przeniesiony użytkownik po kliknięciu w baner. Wpisz pełny URL włącznie z nazwą protokołu: http: //
   • Kliknięć [Clicks]: Pokazuje ilość kliknięć w baner. Kliknięcie w przycisk Zeruj kliknięcia spowoduje rozpoczęcie liczenia kliknięć banera od 0.
   • Własny kod banera [Custom banner code]: Treścią reklamy może być tekst, obraz lub inny efekt, np. dźwięk wygenerowany za pomocą własnego skryptu. Informacji na temat tworzenia skryptów poszukaj w Podręczniku dla programistów.Wpisz tekst lub skrypt. Uwaga: Jeśli w następnej opcji wybierzesz obraz banera, moduł Banery zignoruje wpisany tutaj skrypt lub kod.
   • Wybierz grafikę [Select image]: Umożliwia wybór obrazka. Wybierz z listy rozwijanej jedną z dostępnych grafik lub wczytaj nowy plik, korzystając z przycisku Wczytaj. Obrazek będzie jednak dostępny dopiero po ponownej edycji właściwości banera. Pliki obrazków przechowywane są w katalogu /images/banners.
   • Grafika banera [Banner Image]: Podgląd wybranej grafiki.

   Aby dodawać obrazki z Biblioteki mediów [Media Manager], wyedytuj dwa skrypty:

   • components/com_banners.php i zmień adres URL wskazujący na katalog obrazków (zmienna: $imageurl = "$mosConfig_live_site/images/banners/$banner->imageurl";
   • administrator/components/com_banners.html.php i zmień adres URL wskazujący na katalog obrazków (<img src="../images/banners/<?php echo $_row->imageurl; ?>" name="imagelib" />

   Komponent i moduł Banery mogą obsługiwać także pliki Flash (animacji w formacie SWF). Udostępnienie tej możliwości wymaga jednak drobnych modyfikacji skryptu includes/joomla.php w trzech funkcjach: Images(),ReadImages() oraz ReadImagesX. Należy w nich dopisac format swf.

   Tematy pokrewne

   Zarządzaniu banerami poświęcone są ponadto następujące artykuły:


   Uwagi, źródła

   Jeżeli masz sugestie odnośnie treści lub chcesz zgłosić poprawki do tego rozdziału, skomentuj go albo umieść wiadomość na forum: Dokumentacja - Propozycje, zmiany, poprawki

   Dziękujemy!

   Stefan Wajda, Zespół Dokumentacji PCJ

   Na podstawie: help.joomla.org: Banner Manager : New / Edit

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »