UWAGA: Strona zawiera materiały archiwalne. Większość artykułów dotyczy Joomla! 1.0
Start arrow Administracja arrow Komponenty arrow Banery - klienci: Edytor
Banery - klienci: Edytor Drukuj Email
Edytor klientów umożliwia gromadzenie dowolnych informacji, przydatnych w kontaktach z reklamodawcami. Obowiązkowymi danymi sa nazwa klienta i kontakt - nazwisko osoby lub np. numer telefonu.

O edytorze danych

Do edytora przechodzimy po wybraniu w menedżerze klientów przycisku Nowy lub Edytuj albo kliknięciu nazwy klienta w wykazie.

Zachowanie informacji umożliwia przycisk Zapisz w pasku narzędzi, rezygnację z wprowadzonych zmian przycisk Anuluj.

Blokada

Otwarcie strony edytora blokuje możliwość edytowania pozycji przez innych administratorów. Opuszczenie edytora bez zachowania zmian lub skorzystania z przycisku Anuluj również skutkuje blokowaniem elementu. Aby zapobiec nagłemu opuszczeniu edytora i zablokowaniu edytowanej pozycji wyłączone są opcje menu administracyjnego. Ale inne standardowe narzędzia panelu administracyjnego są aktywne - ścieżka powrotu, moduły poczty, moduł Wyloguj. Nie należy z nich korzystać podczas pracy w edytorze. Z tych samych powodów nie należy korzystać przycisku Wstecz przeglądarki!.

Pasek narzędzi

Znaczenie przycisków w pasku narzędzi jest następujące:

Przycisk: Zapisz Zapisz [Save]: Zachowuje wprowadzone zmiany. Odblokowuje dane klienta do edycji przez innych administratorów. Kliknij ten przycisk, aby zakończyć edycję właściwości, zapisać nowe ustawienia i powrócić do wykazu klientów.

Przycisk: Zastosuj Zastosuj [Apply]: Zachowuje zmiany bez opuszczania okna edycji danych. Kliknij ten przycisk, aby zapisać dotychczas wprowadzone zmiany i kontynuować edycję właściwości klienta.

Przycisk: Anuluj Zamknij [Close]: Umożliwia opuszczenie okna edycji bez zapisywania zmian. Odblokowuje dane klienta do edycji przez innych administratorów. Kliknij ten przycisk, aby zrezygnować z edycji danych klienta. Wszystkie zmiany zostaną bezpowrotnie utracone.

Przycisk: Pomoc Pomoc [Help]: Wywołuje okno pomocy podręcznej, objaśniającej szczegóły tego ekranu. Kliknij ten przycisk, gdy potrzebujesz objaśnień na temat edycji danych klientów.

Uwaga: Zakończ edycję danych klienta, klikając przycisk Zapisz bądź Zamknij. Nie korzystaj z przycisku Wstecz przeglądarki, ponieważ dane klienta zostaną zablokowane, co - do czasu usunięcia blokady - uniemożliwi ich edycję przez innego administratora.

Szczegóły - dane klienta

Każdy baner musi być przypisany do zamawiającego jego publikację klienta. Umieszczone tutaj informacje nie sa nigdzie publikowane. Niektóre z nich są jednak niezbędne do obsługi banerów.

Formularz właściwości klienta

Wypełnij pola formularza następującymi informacjami:

  • Nazwa klienta [Client Name]: Wykorzystywana jest w wykazie klientów oraz w menedżerze banerów Jest niezbędna, aby przypisać baner do klienta. Nie jest publikowana na stronie frontowej. Wpisz nazwę klienta zamawiającego reklamę (firmy, instytucji, może to być również nazwa wydawcy witryny).
  • Kontakt [Contact Name]: Informacja wykorzystywana jest tylko w wykazie klientów. Wypełnienie pola jest wymagane. Wpisz np. imię i nazwisko osoby kontaktowej. Możesz też wpisać numer telefonu, a dane osobowe umieścić w polu Informacje dodatkowe.
  • E-mail kontaktowy [Contact e-mail]: Adres poczty elektronicznej umożliwiający kontakt z klientem. Wpisz adres firmy lub osoby.
  • Informacje dodatkowe [Extra Info]: Notatki administratora o kliencie. Wpisane tutaj informacje nie są nigdzie publikowane. Pole to można wykorzystać na dane osób, historię zamówień, ustalenia dotyczące ceny reklamy, terminów publikacji, itp.

Tematy pokrewne

Zarządzaniu banerami poświęcone są ponadto następujące artykuły:


Uwagi, źródła

Jeżeli masz sugestie odnośnie treści lub chcesz zgłosić poprawki do tego rozdziału, skomentuj go albo umieść wiadomość na forum: Dokumentacja - Propozycje, zmiany, poprawki

Dziękujemy!

Stefan Wajda, Zespół Dokumentacji PCJ

Na podstawie: help.joomla.org: Banner: Client Manager : New / Edit

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »