UWAGA: Strona zawiera materiały archiwalne. Większość artykułów dotyczy Joomla! 1.0
Start arrow Administracja arrow Komponenty arrow Banery: Menedżer
Banery: Menedżer Drukuj Email
Wykaz banerów prezentowany jest na stronie nazywanej menedżerem banerów [Banner Manager], służącej zarządzaniu reklamami w Joomla!.

O banerach

Baner reklamowy to graficzny lub tekstowy odnośnik promujący firmę lub produkt. Po raz pierwszy banery reklamowe zostały wprowadzone do Internetu w 1994 roku w serwisie HotWiret.

W Joomla! obsługę banerów zapewniają dwa noszące tę samą nazwę rozszerzenia - komponent i moduł Banery. Na stronie frontowej banery publikowane są za pomocą modułu. Kliknięcie w baner - tekst lub grafikę - przenosi użytkownika na stronę internetową reklamowanej firmy lub stronę produktu.

Zarządzanie reklamami umożliwia komponent zaplecza - Banery [Banners]. Jego skrypty znajdują się w katalogu com_banners umieszczonym w administrator/components/.

Menedżer banerów

Zarządzanie banerami obejmuje:

 • tworzenie kont klientów zamawiających reklamę,
 • dodawanie banerów, przypisywanie ich klientom,
 • publikację dodanych banerów oraz modułu witryny Banery,
 • monitorowanie realizacji zamówień.

Każdy baner musi być przypisany do konkretnego klienta zamawiającego reklamę. Stąd pierwszym działaniem jest utworzenie przynajmniej jednego konta klienta. Najlepiej utworzyć na początku konto dla wydawcy Joomla! Zanim zostaną utworzone konta klientów, posłuży do gromadzenia reklam.

Tworzenie kont klientów zamawiających publikację reklam umożliwia Menedżer klientów.

Przeglądanie listy banerów, dodawanie nowych reklam, wczytywanie plików z grafikami, udostępnianie banerów do publikacji, ich usuwanie oraz monitorowanie banerów umożliwia omawiany tutaj Menedżer banerów.

W obszarze roboczym menedżera banerów znajduje się tabela z listą dodanych reklam. Dodawanie i usuwanie reklam, publikację, wczytywanie obrazków umożliwiają przyciski w pasku narzędzi lub aktywne łącza i ikony w tabeli.

Uprawnienia i dostęp

Prawa zarządzania reklamami mają tylko administratorzy i główny administrator.

Do menedżera banerów prowadzą w panelu administratora dwie drogi:

 • Start ⇒ menu ⇒ Komponenty ⇒ Banery ⇒ Wykaz banerów
  Wybór menedżera banerów w menu administracyjnym
 • Start ⇒ zakładka ⇒ Komponenty ⇒ Banery ⇒ Wykaz banerów
  Wybór menedżera banerów z kart modułu na stronie startowej zaplecza

Pasek narzędzi

W pasku narzędzi w prawym górnym rogu okna znajduje się 7 przycisków:

Przycisk: Wczytaj Wczytaj [Upload]: Umożliwia wczytanie plików z obrazkami banerów z komputera lokalnego. Obrazki umieszczane są w katalogu images/banery/. Kliknij przycisk, by wczytać plik z obrazkiem.

Przycisk: Publikuj Publikuj [Publish]: Umożliwia wyświetlanie banerów w modułach. Zaznacz pole wyboru przy jednym lub kilku banerach i kliknij ten przycisk, aby je udostępnić do publikacji. Pamiętaj, aby opublikować także moduł Banery.

Przycisk: Nie publikuj Nie publikuj [Unpublish]: Wstrzymuje wyświetlanie banerów w modułach. Zaznacz pole wyboru przy jednym lub kilku banerach i kliknij ten przycisk. Publikację możesz wznowić w dowolnym momencie. Publikacja banerów, dla których ustalono limit, jest wyłączana automatycznie po wyczerpaniu limitu.

Przycisk: Usuń Usuń [Delete]: Usuwa nieodwracalnie jedną lub więcej reklam. Zaznacz pola wyboru przy banerach, które chcesz usunąć i kliknij ten przycisk.

Przycisk: Edytuj Edytuj [Edit]: Otwiera okno edycji właściwości banera. Zaznacz pole wyboru przy dowolnej reklamie i kliknij ten przycisk. Szybciej jednak przejdziesz do okna właściwości, klikając nazwę banera w tabeli.

Przycisk: Nowy Nowy [New]: Umożliwia dodanie nowej reklamy i określenie jej właściwości. Kliknij ten przycisk, by dodać nowy baner.

Przycisk: Pomoc Pomoc [Help]: Wywołuje okno pomocy podręcznej, objaśniającej szczegóły tego ekranu. Kliknij ten przycisk, gdy potrzebujesz objaśnień na temat edycji właściwości banera.

Lista banerów

Wykaz dodanych banerów umieszczona jest w tabeli, w obszarze roboczym zaplecza.

Lista banerów

Znaczenie informacji w tabeli jest następujące:

 • Pole wyboru: Liczba porządkowa.
 • Ikona: Zablokowane pole wyboru: Pole wyboru. Aby zaznaczyć wszystkie banery, kliknij w polu wyboru umieszczonym w pasku tytułowym.
 • Ikona: Przestaw wyżej: Zablokowane pole wyboru. Ustaw wskaźnik myszki nad kłódką, aby wyświetlić informację, kto i kiedy zablokował baner. Wstrzymaj się z edycją właściwości banera, dopóki edytuje go inna osoba. Blokadę może usunąć uprawniony administrator. Zobacz na ten temat artykuł: Globalne odblokowanie
 • Nazwa banera [Banner Name]: Nazwa banera. Jest łączem. Kliknij nazwę, aby edytować właściwości banera.
 • Publikacja [Published]: Informuje, czy baner jest aktualnie udostępniony do publikacji w module.
 • Wykorzystano odsłon [Impressions Made]: Informuje o ilości dotychczasowych odsłon banera na witrynie - ilości wywołań strony, na której baner jest publikowany.
 • Pozostało odsłon [Impressions Left]: Informację o ilości odsłon, które jeszcze mają nastąpić. Oprogramowanie wylicza tę liczbę jako różnicę między zakupioną ilością odsłon a ilością wyświetleń.
 • # kliknięć [# Clicks]: Informuje o ilości kliknięć w baner przez użytkowników.
 • % kliknięć [% Clicks]: Wyświetla informację o procencie kliknięć w stosunku do ilości odsłon. Jeżeli witrynę odwiedziło 100 osób, a jedna kliknęła w baner, by odwiedzić witrynę klienta, otrzymasz w wyniku 1%.

Tematy pokrewne

Zarządzaniu banerami poświęcone są ponadto następujące artykuły:


Uwagi, źródła

Jeżeli masz sugestie odnośnie treści lub chcesz zgłosić poprawki do tego rozdziału, skomentuj go albo umieść wiadomość na forum: Dokumentacja - Propozycje, zmiany, poprawki

Dziękujemy!

Stefan Wajda, Zespół Dokumentacji PCJ

Na podstawie: help.joomla.org: Banner Manager

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »