UWAGA: Strona zawiera materiały archiwalne. Większość artykułów dotyczy Joomla! 1.0
Start arrow Administracja arrow Moduły zaplecza arrow Moduł zaplecza: Menu
Moduł zaplecza: Menu Drukuj Email
Menu administratora ma wielopoziomową hierarchiczną strukturę. Z wyjątkiem pozycji Start i Pomoc, jest rozwijane. Taka budowa zapewnia administratorom łatwą orientację w zadaniach i służących im narzędziach.

Wybór pozycji menu

Wybieranie pozycji menu

Aby wybrać z menu potrzebną Ci pozycję:

  1. Ustaw wskaźnik myszki nad jedną z głównych pozycji menu. Nazwa pozycji wskazuje Ci, jakie elementyznajdziesz w menu rozwiniętym.
  2. Przesuwaj wskaźnik myszki w rozwijających się okienkach do pożądanej pozycji.
  3. Kliknij pozycję, którą chcesz uaktywnić.

Pozycje menu administratora

ImageDostęp do opcji menu administratora zależy od uprawnień. Pełnym dostępem dysponuje jedynie główny administrator. Operatorzy mają dostęp tylko do czterech opcji.

W widoku głównego administratora pasek menu zawiera 11 głównych pozycji:

Start [Home]

Strona startowa panelu administracyjnego – panel kontrolny. Na tę stronę trafiasz zawsze po zalogowaniu się do panelu administratora. W obszarze roboczym umieszczone są podręczne narzędzia administracji witryną: Ikony skrótu [QuickIcon] oraz zakładki z modułami.

Witryna [Site]

Znajdują się tu podstawowe narzędzia zarządzania serwisem:

Pełny dostęp do pozycji w tym menu ma tylko główny administrator. Administratorzy nie mają dostępu do trzech z wymienionych opcji w pozycji: Języki witryny i Szata graficzna, Śmietnik, a operatorzy ponadto do opcji Konta użytkowników.

Image

Menu [Menu]

W tym menu masz do dyspozycji opcje pozwalające zarządzać strukturą i parametrami menu na stronie frontowej. Pierwsza pozycja – Menedżer menu [MenuManager] – umożliwia Ci zakładanie nowych menu, a w kolejnych pozycjach zarządzasz poszczególnymi menu: dodajesz nowe odnośniki, edytujesz właściwości, usuwasz te, z których chcesz zrezygnować.

Artykuły [Content]

Ta pozycja menu umożliwia tworzenie sekcji i kategorii artykułów, tworzenie, redagowanie i usuwanie artykułów i materiałów statycznych, tworzenie i zarządzanie archiwum artykułów oraz zarządzanie publikacją i uporządkowaniem artykułów umieszczonych na stronie startowej. Znajdują się tutaj następujące pozycje submenu:

Komponenty [Components]

Menu Komponenty tworzone jest dynamicznie. Tu pojawiają się odnośniki do stron umożliwiających konfigurowanie komponentów, dodawanie nowych kategorii, dodawanie nowych pozycji, a także odnośniki do stron pomocy, stron informacyjnych, czasami do edytora komunikatów ekranowych komponentu. W standardowej dystrybucji dostępne są tutaj następujące pozycje podmenu:

Moduły [Modules]

Ta opcja menu umożliwia zarządzanie modułami witryny i modułami zaplecza administracyjnego. Stąd masz do dyspozycji dwie opcje:

  • Moduły – witryna [Site Modules],umożliwiającą zarządzanie modułami strony głównej. Tutaj decydujesz oopublikowaniu, czyli udostępnieniu modułów użytkownikom oraz o właściwościachwyświetlania modułów na stronie głównej. Tutaj możesz również stworzyć nowy – własny moduł.
  • Moduły administratora [AdministratorModules], umożliwiającą zarządzanie modułami panelu administracyjnego.

Boty [Mambots, Plugins]

Ta opcja menu prowadzi pozwala zarządzać zainstalowanymi w Joomla! dodatkami, zwanymi też botami. Aktualnie można zarządzać tylko dodatkami witryny. W przyszłości będzie również możliwość zarządzania dodatkami zaplecza administracyjnego. Tymczasem więc znajdziesz tutaj tylko jedą pozycję – Dodatki – witryna [Site Mambots], umożliwiającą włączanie (publikację) i wyłączanie botów oraz określanie ich parametrów.

Instalatory [Installers]

Zgromadzono tutaj łącza do instalatorów języków, szablonów, komponentów, modułów oraz botów (dodatków).

Poczta [Messages]

Dostęp do tej opcji menu ma tylko główny administrator. Administratorzy i operatorzy mogą przesyłać wiadomości i przeglądać otrzymaną pocztę, korzystając z modułu Wiadomości. Dwie opcje podmenu umożliwiają głównemu administratorowi konfigurację systemu poczty wewnętrznej, przeglądanie otrzymanych wiadomości oraz przesyłanie wiadomości do innych administratorów witryny.

System [System]

W tym menu znajdziesz dwie lub cztery (gdy korzystasz z pamięci podręcznej) opcje:

  • Informacje o systemie [System info]– wywołuje stronę z zestawieniami podstawowych informacji o systemie – charakterystyką serwera i zawartością pliku konfiguracyjnego, ustawieniami PHP, informacją o prawach dostępu do katalogów na serwerze
  • Odblokuj wszystkie [Global Checkin]:wywołuje stronę z wykazem tabel bazy danych i informacjami o ilości zablokowanych pozycji w poszczególnych tabelach. Ponowne wybranie tej opcji menu powoduje odblokowanie zablokowanych elementów i udostępnia je do edycji.
  • Wyczyść schowek [Clean Content Cache]: wywołanie tej opcji menu opróżnia katalog schowka, przechowujący pliki tymczasowe z zawartością pobieraną z sekcji artykułów (nagłówki wiadomości RSS, moduły Migawki, Nowości, Popularne;
  • Wyczyść całą pamięć podręczną [Clean Cache All]:wywołanie tej opcji menu usuwa z katalogu pamięci tymczasowej wszystkie przechowywane pliki tymczasowe, a więc także pozostałych modułów, których zawartość może być przechowywana w pamięci podręcznej, a więc modułów menu czy modułu Sondy.

Pomoc [Help]

Wybór tej pozycji przywołuje stronę rozbudowanego systemu pomocy, z wykazem dostępnych ekranów pomocy oraz odnośnikami do glosariusza, strony z informacją o autorach, strony z licencją GNU/GPL, odnośnikiem sprawdzającym, czy opublikowano nowszą wersję programu.

Menu nieaktywne

Pasek menu zmienia swój stan zależnie od aktualnie wykonywanych czynności. Podczas edycji właściwości elementów serwisu menu jest nieaktywne, wyłączone. Aby je uaktywnić, należy zakończyć pracę redakcyjną - zapisać efekty zmian bądź anulować działanie. Wprowadzono to rozwiązanie, aby zminimalizować ilość sytuacji, w których elementy serwisu były blokowane w wyniku przypadkowego opuszczenia okna edycji. Niestety, nie zawsze jest ono implementowane w składnikach rozszerzających funkcjonalność Joomla! Nie ma też sposobu na uniknięcie korzystania przez użytkowników z przycisku Wstecz przeglądarki internetowej. Jego kliknięcie podczas edycji elementu serwisu również powoduje zablokowanie go dla innych użytkowników.

Zapamiętaj: Kiedy dokonujesz zmian w jakimkolwiek oknie edycji, nie używaj przycisku Wstecz przeglądarki internetowej, aby powrócić do menu. Korzystaj z ikon i odnośników Joomla!!

Zmieniony ( 23.02.2007. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »