UWAGA: Strona zawiera materiały archiwalne. Większość artykułów dotyczy Joomla! 1.0
Start arrow Administracja arrow Boty arrow Boty: Edytor RTE - edycja
Boty: Edytor RTE - edycja Drukuj Email
Z Joomla! współpracuje kilka popularnych edytorów tekstu. Jednym z nich może być RTE (Rich Text Editor). Oferuje on podstawowe funkcje. Umożliwia tworzenie i redakcję tekstów. Możesz kopiować i wklejać w edytorze teksty opracowane w innych edytorach, czy z dokumentów WWW - RTE zachowuje formatowanie. To znacznie upraszcza i ułatwia przenoszenie tekstów do witryny.

Interfejs edytora RTE jest podobny do wielu edytorów biurowych, tak że korzystanie z niego nie powinno sprawiać Ci kłopotów:

Edytor RTE. Ikona Kopiuj Kopiuj [Copy]: kopiuje zaznaczony tekst do schowka

Edytor RTE. Ikona Wytnij Wytnij [Cut]: wycina zaznaczony tekst i kopiuje go do schowka.

Edytor RTE. Ikona Wklej Wklej [Paste]: wkleja tekst ze schowka.

Edytor RTE. Ikona Powtórz Powtórz [Redo]: powtarza poprzednią operację.

Edytor RTE. Ikona Cofnij Wróć [Undo]: powraca do stanu sprzed poprzedniej operacji.

Edytor RTE. Ikona Pogrubienie Pogrubienie [Bold]: pogrubia zaznaczony tekst lub przywraca normalną postać wcześniej pogrubionego tekstu.

Edytor RTE. Ikona Pochylenie Kursywa [Italic]: pochyla zaznaczony tekst lub przywraca normalną postać pochylonego tekstu.

Edytor RTE. Ikona Kopiuj Podkreślenie [Underline]: podkreśla zaznaczony tekst lub przywraca normalną postać podkreślonego tekstu.

Edytor RTE. Ikona Wyrównaj do lewej Do lewej [Left Align]: wyrównuje zaznaczony fragment do lewej.

Edytor RTE. Ikona Wyśrodkuj Wyśrodkuj [Center Align]: wyśrodkowuje zaznaczony fragment.

Edytor RTE. Wyrównaj do prawej Do prawej [Right Align]: wyrównuje zaznaczony fragment do prawej.

Edytor RTE. Ikona Wyjustuj Wyjustuj [Justify]: justuje zaznaczony fragment tekstu (wyrównuje do lewego i prawego marginesu).

Edytor RTE. Ikona Lista nieuporządkowana Lista punktowana [Unordered List]: wstawia listę punktowaną (przekształca zaznaczone akapity na listę punktowaną).

Edytor RTE. Ikona Lista numerowana Lista numerowana [Ordered List]: wstawia listę numerowaną (przekształca zaznaczone akapity na listę numerowaną).

Edytor RTE. Ikona Wcięcie Usuń wcięcie [Outdent]: usuwa wcięcie akapitu z lewej.

Edytor RTE. Ikona Wysunięcie Wcięcie [Indent]: tworzy wcięcie akapitu (akapitów).

Edytor RTE. Ikona Linia pozioma Linia pozioma [Horizontal Rule]: wstawia linię poziomą.

Edytor RTE. Ikona Kolor tekstu Kolor czcionki [Text Color]: otwiera okno dialogowe wyboru koloru, pozwalając zmienić kolor zaznaczonego tekstu.

Edytor RTE. Ikona Kolor tła Kolor tła [Background Color]: otwiera okno dialogowe wyboru koloru, pozwalając zmienić kolor tła zaznaczonego tekstu.

Edytor RTE. Ikona Hiperłącze Wstaw łącze [Insert Link]: otwiera okno edycji odnośników, pozwalając przekształcić zaznaczony tekst w hiperłącze, wstawić nowe hiperłącze lub edytować zaznaczone hiperłącze.

Edytor RTE. Ikona Wstaw obraz Wstaw obraz [Add Image]: otwiera okno dialogowe wstawiania obrazu, umożliwiając przeszukanie dysku i wczytanie obrazu w zaznaczone miejsce.

UWAGA: Dodawanie obrazów w edytorze RTE nie jest zintegrowane z Joomla!. Jeśli chcesz ilustrować artykuły w edytorze RTE skorzystaj z ikony Wstaw obraz [Add Image].

Tematy pokrewne

Zapoznaj się z artykułami


Uwagi, źródła

Jeżeli masz sugestie odnośnie treści lub chcesz zgłosić poprawki do tego rozdziału, skomentuj go albo umieść wiadomość na forum: Dokumentacja - Propozycje, zmiany, poprawki

Dziękujemy!

Stefan Wajda, Zespół Dokumentacji PCJ

 
« poprzedni artykuł