UWAGA: Strona zawiera materiały archiwalne. Większość artykułów dotyczy Joomla! 1.0
Start arrow Administracja arrow Moduły zaplecza arrow Moduł zaplecza: Wiadomości
Moduł zaplecza: Wiadomości Drukuj Email
W edytorze modułu Wiadomości [Unread Messages] określamy właściwości jego prezentacji: tytuł, pozycję, kolejność, prawa dostępu, parametry wyglądu oraz decydujemy o przypisaniu modułu do stron i pozycji menu.

O module Wiadomości

Moduł administratora Wiadomości [Unread Messages] wyświetla ilość wiadomości w skrytce pocztowej.

Moduł Wiadomości

Jeśli cyfra wskazujaca ilość nieprzeczytanych wiadomości ma barwę czerwoną, kliknij ją, aby przejść do skrytki pocztowej i zapoznać się z nieprzeczytanymi wiadomościami.

Możesz zapoznać się z otrzymanymi wiadomościami, zredagować i wysłać nową wiadomość do innego administratora, usunąć przeczytane wiadomości ze skrytki pocztowej.

Typ i kopie modułu

Oryginał modułu i wszystkie jego kopie należą do jednego typu - grupy obsługiwanej przez te same skrypty. Działanie modułu Wiadomości i jego kopii obsługują dwa skrypty mod_unread.php oraz mod_unread.xml umieszczone w katalogu /administrator/modules.

Nazwy skryptów (bez rozszerzenia) są równocześnie nazwą typu modułu. Moduł Wiadomości i wszystkie jego kopie są więc modułami typu mod_unread.

Dostęp i uprawnienia operatorów

Właściwości modułu mogą edytować tylko operatorzy z uprawnieniami administratora i głównego administratora.

Aby określić właściwości i parametry wyświetlania modułu, w panelu administratora przejdź do menu Moduły ⇒ Moduły zaplecza ⇒ Wiadomości [Unread Messages].

Pasek narzędzi

W pasku narzędzi dostępnych jest pięć przycisków. Ich znaczenie jest następujące:

Przycisk: Podgląd Podgląd [Preview]: Umożliwia tylko podgląd własnego modułu - modułu użytkownika typu Dowolny albo RSS. Nie używaj tego przycisku, edytując właściwości modułu Wiadomości.

Przycisk: Zapisz Zapisz [Save]: Zachowuje wprowadzone zmiany. Kończy pracę w edytorze modułu. Odblokowuje moduł do edycji przez innych administratorów. Kliknij ten przycisk, aby zakończyć edycję właściwości modułu i powrócić do menedżera modułów.

Przycisk: Zastosuj Zastosuj [Apply]: Umożliwia zapisanie efektów pracy bez opuszczania edytora. Jeśli edycja trwa dłużej niż domyślny czas trwania sesji, chroni przed automatycznym wylogowaniem i utratą niezapisanych danych. Kliknij ten przycisk, aby zapisać dotychczas wprowadzone zmiany. Potem możesz kontynuować pracę lub opuścić edytor, wydając polecenie Zapisz lub Anuluj.

Przycisk: Anuluj Anuluj [Cancel]: Umożliwia opuszczenie edytora modułu bez zapisywania zmian wprowadzonych po ostatnim ich zachowaniu. Odblokowuje moduł do edycji przez innych administratorów. Kliknij ten przycisk, aby zakończyć edycję właściwości modułu i powrócić do menedżera modułów.

Przycisk: Pomoc Pomoc [Help]: Wywołuje okno pomocy podręcznej, objaśniającej właściwości modułu i znaczenie opcji dostępnych w edytorze. Korzystaj z tego przycisku, ilekroć potrzebujesz objaśnień na temat właściwości edytowanego elementu.

Edycja właściwości modułu

W przypadku modułów administratora można modyfikować niektóre właściwości.

Szczegóły modułu

Szczegóły to zestaw ogólnych właściwości identyfikacyjnych i prezentacyjnych modułu. Każdy moduł charakteryzuje ten sam zestaw podstawowych właściwości: numer identyfikacyjny, tytuł, pozycja, kolejność w pozycji, prawa dostępu, stan udostępnienia do publikacji.

Edycja szczegółów

  • Tytuł [Title]: Tytuł nie jest wyświetlany. Możesz pozostawić go bez zmian.
  • Pokaż tytuł [Show Title]: W przypadku modułu Wiadomości opcja nieużywana
  • Pozycja [Position]: Określa miejsce publikacji modułu na stronach zaplecza. W przypadku modułu Wiadomości jest to pozycja header. Zmiana pozycji jest teoretycznie możliwa, bo lista możliwości z wykazem pozycji jest aktywna. W praktyce zmiany można dokonać w przypadku wykorzystania innego niż standardowy szablonu administratora, w którym zaprojektowano inne niż standardowe rozmieszczenie pozycji modułów.
  • Kolejność [Module order]: Określa porządek wyświetlania modułów w obrębie pozycji. Na rozwijanej liście znajdują się wszystkie moduły przypisane do wybranej wcześniej pozycji. Aby ustalić kolejność, kliknij tytuł modułu, przed którym chcesz umieścić moduł aktualnie edytowany.
  • Uprawnienia [Acces Level]: W przypadku modułu Wiadomości opcja ta jest nieaktywna. Moduł jest udostępniony administratorom
  • Publikacja [Published]: Decyduje o wyświetlaniu modułu. Jeśli Tak, moduł będzie widoczny na wszystkich stronach w panelu administratora. Wyłączenie paska narzędzi byłoby, oczywiście, nierozsądne.
  • ID [ID]: Nadawany automatycznie podczas instalacji numer identyfikacyjny modułu zapisany w tabeli bazy danych: #__modules.
  • Opis [Description]: Opis odczytywany z pliku instalacyjnego modułu mod_unread.xml [dotyczy tylko Joomla!PLus AL).

Umieść na stronach | w pozycjach menu

W przypadku modułu Wiadomości opcja niedostępna. Aktywny moduł wyświetlany jest na wszystkich stronach panelu administracyjnego.

Parametry

W przypadku modułu Wiadomości nie określa się żadnych parametrów.

Tematy pokrewne

Z problematyką modułu Wiadomości łączą się treści artykułów:


Uwagi, źródła

Jeżeli masz sugestie odnośnie treści lub chcesz zgłosić poprawki do tego rozdziału, skomentuj go albo umieść wiadomość na forum: Dokumentacja - Propozycje, zmiany, poprawki

Dziękujemy!

Stefan Wajda, Zespół Dokumentacji PCJ

Zmieniony ( 08.02.2007. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »