UWAGA: Strona zawiera materiały archiwalne. Większość artykułów dotyczy Joomla! 1.0
Start arrow Administracja arrow Boty arrow Formatuj kod - MosCode
Formatuj kod - MosCode Drukuj Email
Bot Formatuj kod - MosCode [MosCode or Code Support] jest rozszerzeniem komponentu Materiały [Content]. Umożliwia cytowanie w artykułach i materiałach statycznych kodu źródłowego programów komputerowych, napisanego w dowolnym języku programowania.

Opis bota

Zadanie bota polega na rozpoznaniu cytowanego kodu jako przeznaczonego do wyświetlenia a nie wykonania, a następnie odpowiednim sformatowaniu go. Kod wyświetlany jest czcionką Curier, instrukcje, zmienne i komentarze są kolorowane, znaki tabulatorów zmieniane na znaki podwójnych spacji, znaki końca wiersza na znak przełamania wiersza.

Cytowany kod obejmowany jest znacznikiem HTML code. Fragmenty wyróżniane kolorem ujmowane są w znacznik span z atrybutami stylu.

W bazie danych kod przechowywany jest w niezmienionej postaci. Bot przetwarza dane pobrane z bazy dopiero przed umieszczeniem ich w dokumencie źródłowym HTML.

Przykład zastosowania

Poniższy kod:

{moscode}
<table width="100%" class="boxes" border="0" cellspacing="0" cellpadding="3">
  <tr>
    <td>
      <?php /* Wczytanie modułów do pozycji top */ mosLoadModules ( 'top', 1 ); ?>
      <?php mosLoadModules ( "right" ); ?>
    </td>
  </tr>
  </table>
{/moscode}

zostanie wyświetlony w następujący sposób:


<table width="100%" class="boxes" border="0" cellspacing="0" cellpadding="3">
<tr>
   <td>
     <?php /* Wczytanie modułów do pozycji top */ mosLoadModules 'top'); ?>
     <?php mosLoadModules "right" ); ?> 
   </td> </tr>
</table>

Typ

Bot należy do grupy oddziałujących na treść - content. Jego pliki - moscode.xml i moscode.xml - winny być umieszczone w folderze /mambots/content.

Stosowanie dodatku

Obejmij cytowany w artykule kod programu znacznikiem {moscode}, według poniższego wzoru:

{moscode}
   ... Tutaj wpisz kod programu ...
   ... kod programu ...
   ... kod programu ...
{/moscode}

Zwróć uwagę, że znacznik moscode trzeba umieścić dwukrotnie - przed cytowanym kodem znacznik rozpoczynający {moscode}, a po cytowanym kodzie znacznik kończący - {/moscode}. W przypadku botów {mosimage} i {mospagebreak} wstawiamy tylko jeden znacznik, wskazujący punkt wstawienia obrazka czy podziału strony. W przypadku kodu musimy podać informację, gdzie się zaczyna i gdzie się kończy cytowanie.

Publikacja

Aby bot spełniał swe funkcje, musi być opublikowany, czyli włączony.

Instalator Joomla! nie zawsze włącza tego bota. Jeśli chcesz niego korzystać, sprawdź, czy jest opublikowany. Można również dokonać zmiany niektórych cech dodatku według opisu poniżej.

O edytorze bota

Wszystkie właściwości konfiguracyjne bota można modyfikować w edytorze: Boty: Formatuj kod - Moscode. Otwarcie strony edytora blokuje możliwość edycji cech bota przez innych administratorów. Opuszczenie edytora bez zachowania zmian lub skorzystania z przycisku Anuluj również skutkuje blokowaniem elementu do edycji. Aby zapobiec nagłemu opuszczeniu edytora i zablokowaniu bota wyłączone są opcje menu administracyjnego. Ale inne standardowe narzędzia panelu administracyjnego są aktywne - Ścieżka powrotu, moduły poczty, moduł Wyloguj. Nie należy z nich korzystać podczas edycji właściwości bota. Z tych samych powodów nie należy korzystać przycisku Wstecz przeglądarki!.

Pasek narzędzi znajduje się w prawym górnym rogu okna. Poniżej, w obszarze roboczym znajduje się dwuczęściowy formularz właściwości dodatku. Po stronie lewej - właściwości ogólnych, zwanych detalami, po prawej - parametrów. Jeśli dodatek nie wymaga ustawiania parametrów, znajdziesz tam stosowny komunikat.

Pasek narzędzi

W pasku narzędzi znajdują się 4 przyciski. Ich funkcje są następujące:

Przycisk Zapisz Zapisz [Save]: Zachowuje wprowadzone zmiany. Kończy pracę w edytorze bota. Odblokowuje bota do edycji przez innych administratorów. Kliknij ten przycisk, aby zakończyć edycję właściwości bota i powrócić do menedżera .

Przycisk: Zastosuj Zastosuj [Apply]: Umożliwia zapisanie efektów pracy bez opuszczania edytora bota. Jeśli edycja trwa dłużej niż domyślny czas trwania sesji, chroni przed automatycznym wylogowaniem i utratą niezapisanych danych. Kliknij ten przycisk, aby zapisać dotychczas wprowadzone zmiany. Potem możesz kontynuować pracę lub opuścić edytor, wydając polecenie Zapisz lub Anuluj.

Przycisk: Anuluj Anuluj [Cancel]: Umożliwia opuszczenie edytora bota bez zapisywania zmian wprowadzonych po ostatnim ich zachowaniu. Odblokowuje bota do edycji przez innych administratorów. Kliknij ten przycisk, aby zakończyć edycję właściwości bota i powrócić do menedżera. Wszystkie zmiany wprowadzone po ostatnim użyciu przycisku Zastosuj zostaną utracone.

Przycisk: Pomoc Pomoc [Help]: Wywołuje okno pomocy podręcznej, objaśniającej właściwości bota i znaczenie opcji dostępnych w edytorze. Korzystaj z tego przycisku, ilekroć potrzebujesz objaśnień na temat właściwości edytowanego elementu.

Szczegóły bota

Każdy bot charakteryzuje się 7 podstawowymi właściwościami.

Edycja właściwości bota MosCode

Znaczenie i sposób definiowania właściwości omówiono poniżej:

 • Nazwa [Mambot Name]: Nazwa widoczna jest tylko w panelu administracyjnym. Nie jest używana do rozpoznawania dodatku przez Joomla!. Możesz ją dowolnie zmieniać lub pozostawić bez zmian. Wpisz dowolny, ale objaśniający rolę dodatku tekst.
 • Folder [Folder]: Oznacza typ bota. Wskazuje, w którym z folderów katalogu /mambots umieszczone są jego pliki. Bot GeSHi - Koloruj kod należy do typu content. Jego pliki winny być umieszczone w folderze /mambots/content
 • Plik dodatku [File]: Nazwa pliku zawierającego główny skrypt bota (bez rozszerzenia ’.php’). W przypadku, gdy edytujesz właściwości zainstalowanego bota, nie zmieniaj tej nazwy!
 • Kolejność [Order]: Kolejność uaktywniania funkcji opublikowanego bota, a nie tylko w wykazie!. Możesz zmienić jedynie uporządkowanie botów w granicach jednego typu. Aby ustalić kolejność, kliknij nazwę bota, przed którym chcesz umieścić dodatek aktualnie edytowany. Jeśli boty działają poprawnie, ich kolejność należy pozostawić bez zmian!. Kolejności niektórych botów nie można zmienić.
 • Uprawnienia [Acces Level]: Wybór jednej z grup ustala prawa do korzystania z funkcji bota. Dysponujesz trzema opcjami:
  • Public - dostęp publiczny: funkcje opublikowanego bota będą dostępne dla wszystkich użytkowników,
  • Registered - dostęp ograniczony dla zarejestrowanych: funkcje opublikowanego bota będą dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników,
  • Special - dostęp ograniczony specjalny: funkcje opublikowanego dodatku będą dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników z uprawnieniami specjalnymi - autorów, redaktorów, wydawców, operatorów i administratorów. Prawa dostępu użytkownikom w menu Witryna ⇒ Użytkownicy [Site ⇒ User Manager].
 • Opublikowany [Published]: Tak włącza funkcje bota, Nie wyłącza działanie.
 • Opis [Description]: Opis funkcji bota i instrukcje objaśniające sposób korzystania z dodatku. Treść opisu pobierana jest z pliku .xml dodatku z sekcji description.

Parametry

Dla tego dodatku nie określa się żadnych parametrów.

Widok komunikatu: Parametrów nie określa się

Tematy pokrewne

Zapoznaj się również artykułami:


Uwagi, źródła

Jeżeli masz sugestie odnośnie treści lub chcesz zgłosić poprawki do tego rozdziału, skomentuj go albo umieść wiadomość na forum: Dokumentacja - Propozycje, zmiany, poprawki

Dziękujemy!

Stefan Wajda, Zespół Dokumentacji PCJ

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »