UWAGA: Strona zawiera materiały archiwalne. Większość artykułów dotyczy Joomla! 1.0
Start arrow Administracja arrow Boty arrow Boty: Paginacja
Boty: Paginacja Drukuj Email

Bot Paginacja [MOS Paging] dzieli dłuższe artykuły na części wyświetlane na kolejnych stronach i generuje dla artykułów wieloczęściowych spisy treści.

Użyteczność dodatku

Bot Paginacja [MOS Paging] jest rozszerzeniem komponentu Artykuły [Content]. Dodatek umożliwia:

 • podział dłuższych artykułów i materiałów statycznych na strony,
 • nadawanie tytułów kolejnym stronom i ich numerowanie,
 • wyświetlanie w podzielonych na strony artykułach i materiałach menu nawigacyjnego - spisu treści,
 • umieszczanie w znaczniku title dokumentu HTML tytułów stron.

Zadanie bota

Rola bota polega na wyszukaniu w treści specjalnego znacznika - {mospagebreak} - i wstawieniu w jego miejscu znaczników podziału na strony, tytułów i numeracji, pasków nawigacyjnych, generowaniu URL do poszczególnych stron oraz wpisu w znaczniku title wynikowego dokumentu HTML.

Typ

Bot należy do grupy oddziałujących na treść - content. Jego pliki - mospaging.xml i mospaging.xml - winny być umieszczone w folderze /mambots/content.

Stosowanie dodatku

Aby dokonać jedynie podziału dłuższych materiałów na strony, wystarczy w miejscach podziału wstawić znacznik {mospagebreak}.

Aby dodatkowo generować tytuły stron i spis treści, spełniający równocześnie funkcję menu nawigacyjnego artykułu, należy:

 • uzupełnić znacznik {mospagebreak} o atrybuty,
 • w konfiguracji globalnej witryny ustawić opcję Paginacja - spisy treści na Pokaż.
Atrybuty znacznika

Atrybutami znacznika są tytuły - pierwszej strony i kolejnych. W miejscu, w którym chcesz rozpocząć kolejną część artykułu, wpisz jeden z poniższych ciągów, zmieniając odpowiednio treść atrybutu:

 • {mospagebreak} albo
 • {mospagebreak heading=Pierwsza strona} albo
 • {mospagebreak title=Kolejna strona} albo
 • {mospagebreak title=Kolejna strona&heading=Pierwsza strona} albo
 • {mospagebreak heading=Pierwsza strona&title=Kolejna strona}

Znaczenie atrybutów jest następujące:

 • title - pozycja spisu treści (śródtytuł). Wpisz zwięzły tekst, który będzie w tabelce ze spisem treści łączem do tej części artykułu (tutaj przykładowo: Kolejna strona).
 • heading - nagłówek (tytuł wprowadzenia). Wpisz zwięzły tekst tytułu dla pierwszej strony, który będzie łączem do początku artykułu (tutaj przykładowo: Pierwsza strona).

Jako tytułu pierwszej strony najlepiej użyć nazwy artykułu lub materiału statycznego.

Spis treści

Generowanie spisu treści artykułów i materiałów wielostronicowych zależy od ustawienia parametru Paginacja - spisy treści [Table of Contents on multi-page items] w konfiguracji globalnej.

O sposobie wyświetlania tabelki ze spisem treści decydują deklaracje klasy .contenttoc w arkuszu stylów CSS. Wyedytuj więc swój arkusz stylów CSS - i zdefiniuj odpowiednio klasę .contenttoc.

Przycisk Podziel stronę

Korzystanie z dodatku ułatwia inny dodatek - przycisk Podziel stronę [MOS Pagebreak] w edytorze tekstu. Możesz kliknąć nań, aby do tekstu artykułu została wpisana instrukcja sterująca {mospagebreak}. Potem wystarczy do niej dopisać atrybuty.

Niezbędne ustawienia

Aby bot spełniał swe funkcje, musi być opublikowany, czyli włączony.

Istalator Joomla! standardowo włącza ten dodatek oraz ustawia domyślne wartości jego parametrów. Zwykle nie ma więc żadnej potrzeby edycji jego właściwości. Jeśli jednak chcesz, możesz dokonać zmiany niektórych cech dodatku. Możliwości opisane zostały w sekcji Konfiguracja bota.

Konfiguracja bota

Wszystkie właściwości konfiguracyjne bota można edytować w menedżerze: Dodatki: Edytuj - Paginacja [MosPaging].

Przegląd

Otwarcie strony menedżera blokuje możliwość edycji cech dodatku przez innych administratorów. Opuszczenie strony bez zachowania zmian lub skorzystania z przycisku Anuluj ma taki sam skutek.

Dopóki nie opuścisz okna właściwości dodatku, niedostępne są również opcje menu administracyjnego. Joomla! wyłącza je, aby zapobiec nagłemu opuszczenu okna i zablokowaniu dodatku. Aby opuścić okno edycji, korzystaj z przycisków dostępnych w pasku narzędzi. Nie korzystaj z przycisku Wstecz przeglądarki!

Pasek narzędzi znajduje się w prawym górnym rogu okna. Poni?ej, w obszarze roboczym znajduje się dwuczęściowy formularz właściwości dodatku. Po stronie lewej - właściwości ogólnych, zwanych detalami dodatku, po prawej - parametrów. Jeśli dodatek nie wymaga ustawiania parametrów, znajdziesz tam stosowny komunikat.

Publikacja

Aby bot spełniał swe funkcje, musi być opublikowany, czyli włączony.

Instalator Joomla! standardowo włącza ten dodatek oraz ustawia domyślne wartości jego parametrów. Zwykle nie ma więc żadnej potrzeby edycji jego właściwości. Jeśli jednak chcesz, możesz dokonać zmiany niektórych cech dodatku. Możliwości opisane zostały poniżej.

O edytorze bota

Wszystkie właściwości konfiguracyjne bota można modyfikować w edytorze: Boty: Ocenianie [Voting] . Otwarcie strony edytora blokuje możliwość edycji cech bota przez innych administratorów. Opuszczenie edytora bez zachowania zmian lub skorzystania z przycisku Anuluj również skutkuje blokowaniem elementu do edycji. Aby zapobiec nagłemu opuszczeniu edytora i zablokowaniu bota wyłączone są opcje menu administracyjnego. Ale inne standardowe narzędzia panelu administracyjnego są aktywne - Ścieżka powrotu, moduły poczty, moduł Wyloguj. Nie należy z nich korzystać podczas edycji właściwości bota. Z tych samych powodów nie należy korzystać przycisku Wstecz przeglądarki!.

Pasek narzędzi znajduje się w prawym górnym rogu okna. Poniżej, w obszarze roboczym znajduje się dwuczęściowy formularz właściwości dodatku. Po stronie lewej - właściwości ogólnych, zwanych detalami, po prawej - parametrów. Jeśli dodatek nie wymaga ustawiania parametrów, znajdziesz tam stosowny komunikat.

Pasek narzędzi

W pasku narzędzi znajdują się 4 przyciski. Ich funkcje są następujące:

Przycisk Zapisz Zapisz [Save]: Zachowuje wprowadzone zmiany. Kończy pracę w edytorze bota. Odblokowuje bota do edycji przez innych administratorów. Kliknij ten przycisk, aby zakończyć edycję właściwości bota i powrócić do menedżera .

Przycisk: Zastosuj Zastosuj [Apply]: Umożliwia zapisanie efektów pracy bez opuszczania edytora bota. Jeśli edycja trwa dłużej niż domyślny czas trwania sesji, chroni przed automatycznym wylogowaniem i utratą niezapisanych danych. Kliknij ten przycisk, aby zapisać dotychczas wprowadzone zmiany. Potem możesz kontynuować pracę lub opuścić edytor, wydając polecenie Zapisz lub Anuluj.

Przycisk: Anuluj Anuluj [Cancel]: Umożliwia opuszczenie edytora bota bez zapisywania zmian wprowadzonych po ostatnim ich zachowaniu. Odblokowuje bota do edycji przez innych administratorów. Kliknij ten przycisk, aby zakończyć edycję właściwości bota i powrócić do menedżera. Wszystkie zmiany wprowadzone po ostatnim użyciu przycisku Zastosuj zostaną utracone.

Przycisk: Pomoc Pomoc [Help]: Wywołuje okno pomocy podręcznej, objaśniającej właściwości bota i znaczenie opcji dostępnych w edytorze. Korzystaj z tego przycisku, ilekroć potrzebujesz objaśnień na temat właściwości edytowanego elementu.

Szczegóły dodatku

Każdy bot charakteryzuje się 7 podstawowymi właściwościami.

Edycja właściwości bota Paginacja

Znaczenie i sposób definiowania właściwości omówiono poniżej:

 • Nazwa [Mambot Name]: Nazwa widoczna jest tylko w panelu administracyjnym. Nie jest używana do rozpoznawania dodatku przez Joomla!. Możesz ją dowolnie zmieniać lub pozostawić bez zmian. Wpisz dowolny, ale objaśniający rolę dodatku tekst.
 • Folder [Folder]: Oznacza typ bota. Wskazuje, w którym z folderów katalogu /mambots umieszczone są jego pliki. Bot Ocenianie należy do typu content. Jego pliki winny być umieszczone w folderze /mambots/content
 • Plik dodatku [File]: Nazwa pliku zawierającego główny skrypt bota (bez rozszerzenia .php). W przypadku, gdy edytujesz właściwości zainstalowanego bota, nie zmieniaj tej nazwy!
 • Kolejność [Order]: Kolejność uaktywniania funkcji opublikowanego bota, a nie tylko w wykazie!. Możesz zmienić jedynie uporządkowanie botów w granicach jednego typu. Aby ustalić kolejność, kliknij nazwę bota, przed którym chcesz umieścić dodatek aktualnie edytowany. Jeśli boty działają poprawnie, ich kolejność należy pozostawić bez zmian!. Kolejności niektórych botów nie można zmienić.
 • Uprawnienia [Acces Level]: Wybór jednej z grup ustala prawa do korzystania z funkcji bota. Dysponujesz trzema opcjami:
  • Public - dostęp publiczny: funkcje opublikowanego bota będą dostępne dla wszystkich użytkowników,
  • Registered - dostęp ograniczony dla zarejestrowanych: funkcje opublikowanego bota będą dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników,
  • Special - dostęp ograniczony specjalny: funkcje opublikowanego dodatku będą dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników z uprawnieniami specjalnymi - autorów, redaktorów, wydawców, operatorów i administratorów. Prawa dostępu użytkownikom w menu Witryna → Użytkownicy [Site → User Manager].
 • Opublikowany [Published]: Tak włącza funkcje bota, Nie wyłącza działanie.
 • Opis [Description]: Opis funkcji bota i instrukcje objaśniające sposób korzystania z dodatku. Treść opisu pobierana jest z pliku .xml dodatku z sekcji description.

Parametry

W dodatku Paginacja można zmodyfikować jeden parametr:

Ustawienie parametru bota Paginacja

 • Tytuł witryny [Site Title]: Decyduje o dołączeniu do tytułu witryny w znaczniku title wynikowego dokumentu HTML tytuł pierwszej strony lub sródtytułów. Parametr domyślnie jest ustawiony na Tak. Można zmienić to ustawienie.

Tematy pokrewne

Zapoznaj się z artykułami


Uwagi, źródła

Jeżeli masz sugestie odnośnie treści lub chcesz zgłosić poprawki do tego rozdziału, skomentuj go albo umieść wiadomość na forum: Dokumentacja - Propozycje, zmiany, poprawki

Dziękujemy!

Stefan Wajda, Zespół Dokumentacji PCJ

Zmieniony ( 24.02.2009. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »