UWAGA: Strona zawiera materiały archiwalne. Większość artykułów dotyczy Joomla! 1.0
Start arrow Administracja arrow Menu arrow Pozycje menu: Komponent Strona startowa
Pozycje menu: Komponent Strona startowa Drukuj Email
Pozycja menu typu Komponent - Strona startowa [Component - FrontPage] generuje w strukturze witryny blog artykułów oznaczonych do publikacji na stronie startowej, łączy ze stroną otwierającą blog - może to być strona startowa witryny, jeśli pozycja zostanie umieszczone jako pierwsza w menu głównym. Edytor pozycji menu umożliwia utworzenie w menu nowej pozycji, modyfikację istniejącego łącza oraz określenie parametrów prezentacji stron bloga.

Opis pozycji menu

Po zainstalowaniu Joomla! w głównym menu witryny na pierwszym miejscu znajduje się łącze do komponentu FrontPage nazwane zwykle Start [Home]. Informuje o tym komunikat tuż nad tabelą z pozycjami menu: "Pierwszą pozycją w tym menu [mainmenu] jest domyślna STRONA STARTOWA serwisu"

Łacze to wywołuje w głównym obszarze treści witryny stronę otwierającą bloga, generowaną z wstępów (skrótów, itp.) i odnośników do artykułów oznaczonych do publikacji na stronie startowej.

Jako pierwszą pozycję w głównym menu witryny możesz umieścić każdy inny typ pozycji, ale nim tak uczynisz, rozważ swoją decyzję. Skorzystanie z tego standardowego rozwiązania gwarantuje Ci, że na stronie startowej Twojej witryny zawsze pojawią się najbardziej aktualne informacje.

Aby dowiedzieć się więcej o komponencie Strona startowa [FrontPage], zobacz :
Twoja strona startowa

O edytorze

Otwarcie edytora blokuje możliwość edycji cech łącza przez innych administratorów oraz wyłącza opcje menu administracyjnego, aby zapobiec nagłemu opuszczeniu okna. Aby opuścić okno edycji, korzystaj z przycisków dostępnych w pasku narzędzi. Nie korzystaj z przycisku Wstecz przeglądarki!

Pasek narzędzi

Pasek narzędzi umożliwia wykonanie następujących czynności:

Przycisk Wstecz Wstecz [Back]: Umożliwia powrót do formularza wyboru typu pozycji menu i zmianę dokonanego wyboru a następnie edycję wybranego typu pozycji. Kliknij ten przycisk, jeśli chcesz zmienić wybrany typ pozycji menu na inny.

Przycisk Zapisz Zapisz [Save]: Zapisuje właściwości nowego menu, kończy proces edycji. W przypadku, gdy modyfikowana była wcześniej założona pozycja, odblokowuje ją do edycji przez innych administratorów. Przenosi do kreatora pozycji menu. Kliknij ten przycisk, aby zakończyć tworzenie nowej pozycji menu lub modyfikację pozycji istniejącej i zachować wprowadzone ustawienia.

Przycisk: Zastosuj Zastosuj [Apply]: Umożliwia zapisanie efektów pracy bez opuszczania edytora pozycji menu. W przypadku tworzenia nowej pozycji tworzy ją i umożliwia ustawienie właściwości niedostępnych przed zapisaniem. Zapobiega automatycznemu wylogowaniu i utracie niezapisanych danych w przypadku, gdy praca redakcyjna trwa dłużej niż domyślny czas trwania sesji administratora. Cofnięcie zapisanych zmian jest niemożliwe (można natomiast usunąć nowo utworzoną pozycję). Kliknij ten przycisk, aby zapisać wprowadzone ustawienia. Potem możesz kontynuować edycję właściwości lub opuścić okno edytora, wydając polecenie Zapisz lub Anuluj.

Przycisk: Anuluj Anuluj [Cancel]: Umożliwia rezygnację ze zmian wprowadzonych po poprzednim ich zapisaniu, opuszczenie edytora i powrót do wykazu pozycji menu. Istniejącą pozycję menu odblokowuje do edycji przez innych administratorów. Kliknij ten przycisk, jeśli chcesz zakończyć edycję pozycji menu bez zapisywania zmian, zachowując jedynie modyfikacje wprowadzone przez użyciem przycisku Zastosuj.

Przycisk: Pomoc Pomoc [Help]: Wywołuje okno pomocy podręcznej, objaśniającej właściwości tworzonej lub edytowanej pozycji menu i sposób korzystania z edytora pozycji menu. Kliknij ten przycisk, gdy potrzebujesz objaśnień na temat edytowanej pozycji menu.

Szczegóły

 • Nazwa [Name]: Tekst, wyświetlany w menu. Powinien być zwięzły, sygnalizować treść lub funkcję komponentu
  Pole: Nazwa łącza
 • Komponent [Component]: Na liście rozwijanej wylistowane są wszystkie dostępne komponenty. Wskaż ten, do którego ma prowadzić łącze w menu.
  Wybór komponentu
  Po utworzeniu łącza w miejscu listy pojawi się informacja zawierająca nazwę komponentu. Podczas ponownej edycji właściwości nie można przypisać do łącza innego komponentu.
  Dane komponentu po utworzeniu łącza
 • URL [URL]: URL komponentu dodawany automatycznie przez Joomla! po utworzeniu łącza (gdy klikniesz przycisk Zastosuj lub Zapisz).
  URL komponentu po utworzeniu łącza
 • Nadrzędna pozycja [Parent Item]: Ustawia łącze w hierarchii pozycji menu jako nadrzędne - góra - lub podmenu jednej z wcześniej utworzonych pozycji. Zaznacz na liście rozwijanej opcję góra lub pozycję menu, w stosunku do której komponent będzie pozycją podrzędną:
  Ustalenie miejsca łącza w strukturze pozycji
 • Kolejność [Ordering]: Nowe pozycje w menu Joomla! umieszcza domyślnie jako ostatnie. Pożądaną kolejność można ustalić po utworzeniu pozycji lub kliknięciu przycisku Zastosuj.
  Ustalenie kolejności
  Aby podczas edycji szczegółów łącza ustalić kolejność, na liście wyboru zaznacz wskaźnikiem pozycję, przed którą chcesz umieścić łącze.
 • Uprawnienia [Acces Level]: Wybór jednej z grup użytkowników ustala prawa do korzystania z komponentu przeglądania treści lub wykonywania zadań. Kliknij na liście określenie grupy użytkowników Joomla!. Dysponujesz trzema opcjami:
  Ustalenie praw dostępu
  • Public - dostęp publiczny: komponent będzie dostępny dla wszystkich użytkowników,
  • Registered - dostęp ograniczony dla zarejestrowanych: komponent będzie dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników,
  • Special - dostęp ograniczony specjalny: komponent będzie dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników z uprawnieniami specjalnymi - autorów, redaktorów, wydawców, operatorów i administratorów. Uprawnienia nadajesz użytkownikom w menu Witryna ⇒ Użytkownicy [Site ⇒ User Manager].
 • Publikacja [Published]: Decyduje o dostępności komponentu na witrynie. Domyślnie nowe pozycje menu są oznaczane jako opublikowane. Pozostaw ustawienie domyślne lub zaznacz Nie, jeśli chcesz tymczasem ukryć łącze.
  Publikacja łącza

Parametry:

W przypadku pozycji Strona startowa można zdecydować o ustawieniu następujących parametrów:

Parametry ogólne

W pierwszej grupie znajduje się kilka ogólnych parametrów dotyczących menu i strony:

  • Ikona w menu [Menu Image]: Po lewej lub prawej stronie łącza w menu można umieścić ikonę ilustrującą pozycję. Pliki z obrazami ikon o rozmiarach ok. 11 px x 11 px Pliki z obrazami ikon images/stories/.
   Wybór ikony w menu dla łącza
   Dokonany tu wybór grafiki nie decyduje jeszcze o jej wyświetleniu. Aby ikony w menu były widoczne - po utworzeniu łącza:
   • wyedytuj moduł menu Moduły ⇒ Moduły witryny ⇒ [nazwa menu]
   • ustaw parametr Ikony w menu (pokaż ikony w menu) na Tak.
  • Przyrostek klas CSS strony [Page Class Suffix]: Umożliwia zastosowanie niestandardowego stylu dla strony. Przyrostek ten zostanie automatycznie dodany do klas CSS .contentpaneopen i .contentpagetitle zastosowanych na tej stronie stylów. W arkuszu stylów szablonu witryny - template_css.css (lub innym domyślnym) należy zadeklarować odpowiednie klasy - zachowując oryginalną nazwę klasy z rozszerzeniem - przyrostkiem, np. .contentpaneopen-blogi - jako przyrostek należy wpisać wszystkie znaki występujące po nazwie oryginalnej klasy, włącznie z myślnikiem.
   Parametr Styl strony - Wpisz przyrostek klasy CSS
  • Tytuł strony [Page Title]: Domyślnym tytułem strony jest zwięzła nazwa łącza w menu. Ta opcja umożliwia ustalenie pełniejszego tytułu, dokładniej informującego o oferowanych treściach. Jeśli pozostawisz to pole puste, tytułem będzie nazwa pozycji w menu.
   Parametr Tytuł strony - Wpisz tytuł
  • Pokaż tytuł strony [Show/Hide Page Title]: Umożliwia pokazanie bądź ukrycie tytułu strony (zdefiniowanego w polu tekstowym poniżej). Tytuł umieszczany jest w nagłówku obszaru, do którego główna treść strony wprowadzana jest instrukcją LoadMainBody. W arkuszu stylów CSS wygląd nagłówka określają deklaracje klasy .contentheading. Wybierz jedną z opcji.
   Parametr Pokaż tytuł strony
  • Przycisk Wstecz [Back Button]: Umożliwia włączenie bądź wyłączenie przycisku, pozwalającego użytkownikom na szybki powrót do poprzednio przeglądanych stron. Wygląd i dokładne położenie przycisku zależą od deklaracji klasy .back_button w arkuszu stylów. Joomla! umieszcza go na dole obszaru szablonu, w którym prezentowana jest główna treść strony, wywoływana instrukcją LoadMainBody. Wybierz z listy rozwijanej jedną z opcji: Globalne - zgodnie z ustawieniami w konfiguracji globalnej, Pokaż lub Ukryj, aby zmienić ustawienie globalne.
   Parametr Pokaż/Ukryj przycisk Wstecz
  Rozmieszczenie tekstów w blogu

  Na stronach bloga mogą być wyświetlane sygnały artykułów (wstępy, wprowadzenia, skróty) oraz odnośniki do pozostałych artykułów, a także tylko sygnały artykułów bez odnośników lub tylko odnośniki bez sygnałów artykułów. Strony bloga można podzielić na kolumny (szpalty).

  Decydują o tym cztery kolejne parametry.

  Rozmieszczenie treści na stronach bloga

  • # wprowadzeń [# Leading]: Określa ilość sygnałów informacji wyświetlanych na całej szerokości bloga. Mogą to być np. ’Gorące wiadomości’.
   Ustal ilość sygnałów wstępnych
  • # wstępów [Intro]: Określa ilość pozostałych sygnałów informacji wyświetlanych w kolumnach. Jeśli strona nie jest dzielona na kolumny, sygnały informacji zostaną wyświetlone poniżej wstępów.
   Ustal ilość pozostałych sygnałów artykułów
  • # kolumn [# Columns]: Dzieli stronę bloga domyślnie na 2 kolumny (szpalty). Pozostaw lub zmień to ustawienie.
   Ustal ilość kolumn w blogu
  • # odnośników [# Links]: Określa ilość łączy do artykułów umieszczanych poniżej sygnałów informacji. Zestaw odnośników poprzedzony jest tytułem Zobacz także. Aby umieścić odnośniki do wszystkich pozostałych artykułów, wpisz np. 999. Jeśli ilość wstępów i ilość sygnałów informacji zostanie ustalona na 0, zostaną wyświetlone tylko odnośniki.
   Ustal ilość odnośników
  Kolejność artykułów

  Dwa kolejne parametry decydują o kolejności artykułów w blogu:

  • Kolejność kategorii [Category Order]: Określa nadrzędne kryterium uporządkowania artykułów w blogu. Jeśli zaznaczysz tutaj inną opcję, niż nie sortuj, to najpierw zostaną uporządkowane alfabetycznie (rosnąco lub malejąco) kategorie, a artykuły będą porządkowane w ich obrębie wg kolejności określonej następnym parametrem. Jeśli strona wyświetla pozycje z kilku kategorii, artykuły najlepiej wyświetlać w kolejności określonej w kategoriach. Wybierz wówczas pierwszą z opcji nie sortuj. Możesz też wybrać każde inne ustawienie z listy rozwijanej:

   Ustaw kolejność kategorii
   • nie sortuj [No, order by primary ordering only]: Porządkuje pozycje tylko według ustawienia określonego parametrem Kolejność artykułów, opisanym poniżej. Nie uwzględnia kolejności kategorii artykułów.
   • Nazwy kategorii - od A do ź [Title Alphabetical]: Porządkuje wg kolejności alfabetycznej najpierw kategorie, a następnie artykuły wg kolejności określonej następnym parametrem.
   • Nazwy kategorii - od ź do A [Title Reverse-Alphabetical]: Porządkuje wg odwróconej kolejności alfabetycznej najpierw kategorie a następnie artykuły wg kolejności określonej następnym parametrem.
   • Kolejność ustawiona w kategoriach [Ordering]: Najpierw porządkuje kategorie wg kolejności w wykazie kategorii (Mateiały ⇒ Kategorie artykułów [Content ⇒ Category Manager]), a następnie porządkuje artykuły wg kolejności określonej następnym parametrem.
  • Kolejność artykułów [Primary Order]: Decyduje o kolejności artykułów wyświetlanych w blogu. Pierwszeństwo ma porządek określony powyżej. Jeśli wcześniej wybierzesz opcję nie sortuj, artykuły zostaną wyświetlone wg jednego z poniższych kryteriów. Jeśli wybierzesz którąś z pozostałych opcji powyżej, to artykuły zostaną wyświetlone w grupach - kategoriami, a dopiero potem uporządkowane wg jednego z poniższych kryteriów.

   Ustaw kolejność artykułów
   • Domyślne [Default]: zgodnie z kolejnością ustawioną w wykazie Wszystkie artykuły
   • Kolejność ustawiona w menedżerze strony startowej [Frontpage Ordering]: zgodnie z kolejnością w wykazie Mateiały ⇒ Strona startowa [Content ⇒ Frontpage Manager].
   • Data - od najstarszych [Oldest first]: chronologicznie - najpierw najstarsze.
   • Data - od najnowszych [Most recent first]: chronologicznie - najpierw najnowsze.
   • Tytuły - od A do ź [Title Alphabetical]: alfabetycznie wg tytułów.
   • Tytuły - od ź do A [Title Reverse-Alphabetical]: w odwróconej kolejności alfabetycznej wg tytułów
   • Autorzy - A do ź [Author Alphabetical]: alfabetycznie wg nazw autorów
   • Autorzy - od ź do A [Author Reverse-Alphabetical]: w odwróconej kolejności alfabetycznej wg nazw autorów.
   • Odsłony - od najczęściej przeglądanych [Most Hits]: wg częstotliwości odsłon - najpierw najczęściej przeglądane.
   • Odsłony - od najrzadziej przeglądanych [Least Hits]: wg częstotliwości odsłon - najpierw najrzadziej przeglądane.
   • Kolejność w kategorii [Ordering]: Zachowuje kolejność ustaloną w kategorii artykułów.
  Pozostałe parametry
  • Paginacja [Pagination]: Pozwala ukrywać lub wyświetlać pod sygnałami artykułów pasek nawigacyjny umożliwiający przemieszczanie się między stronami bloga: (<< Start < Poprz. 1 2 Nast. > Koniec >>. Zaznacz jedną z opcji. Auto - wyświetla pasek wówczas, gdy ilość artykułów w blogu przekracza ilość opublikowanych sygnałów informacji na stronie.
   Pokaż/Ukryj pasek nawigacyjny
  • Wynik paginacji [Pagination Results]: Decyduje o wyświetleniu informacji o ilości stron bloga i ilości wyświetlanych na stronie pozycji (np. 1-6 z 6).
   Pokaż/Ukryj rezultat paginacji
  • Grafiki w sygnałach [MOSImages]: Decyduje o ukryciu bądź wyświetlaniu w sygnałach informacji ilustracji umieszczonych we wstępach artykułów za pomocą standardowego bota Wstaw obrazek [MosImage. Jeśli wybierzesz opcję Ukryj, grafiki nie będą wyświetlone na stronie bloga, ale zostaną wyświetlone na stronie z pełnym tekstem artykułu.
   Pokaż/Ukryj grafiki w sygnałach
  • Nazwa sekcji [Section Name]: Pozwala wyświetlić lub ukryć nazwę sekcji, z której pochodzi artykuł. Nazwa sekcji wyświetlana jest pod tytułem artykułu. Może być przekształcona w łącze. Wybierz z rozwijanej jedną z opcji.
   Pokaż / Ukryj nazwę sekcji pod tytułami artykułów
  • Nazwa sekcji łączem [Category Name Linkable]: Przekształca nazwę sekcji w aktywne łącze do wykazu artykułów w kategorii. Stosuj, gdy opcję Nazwa sekcji powyżej ustawisz na Pokaż.
   Nazwa sekcji łączem
  • Nazwa kategorii [Category Name]: Pozwala wyświetlić lub ukryć nazwę kategorii, z której pochodzi artykuł. Nazwa kategorii wyświetlana jest pod tytułem artykułu. Może być przekształcona w łącze. Wybierz z rozwijanej jedną z opcji.
   Pokaż / Ukryj nazwę kategorii pod tytułami artykułów
  • Nazwa kategorii łączem [Category Name Linkable]: Przekształca nazwę w aktywne łącze do wykazu artykułów w kategorii. Stosuj, gdy opcję Nazwa kategorii powyżej ustawisz na Pokaż.
   Nazwa kategorii łączem
  • Tytuły artykułów [Item Titles]: Pozwala wyświetlić lub ukryć tytuły artykułów na stronach bloga. Tytuł może być przekształcony w łącze. Wybierz z rozwijanej jedną z opcji.
   Pokaż/Ukryj tytuły artykułów
  • Tytuły łączami [Linked Titles]: Przekształca tytuły artykułów na stronach bloga w aktywne łącza (w kodzie wynikowego dokumentu HTML obejmowane są znacznikiem a). Tytuł spełnia wówczas tę samą rolę, co łącze Czytaj całość pod tekstem skrótu artykułu. Kliknięcie w tytuł przez użytkownika przenosi go na stronę z pełnym tekstem artykułu. Zwykle stosowane jest jedno z tych rozwiązań.
   Tytuły artykułów łączami
  • Czytaj całość [Read More]:Pozwala ukrywać lub wyświetlać pod tekstem skrótu artykułu łącze Czytaj całość prowadzące do strony z pełnym tekstem. Wybierz z listy rozwijanej jedną z opcji: Globalne, zgodnie z ustawieniami w konfiguracji globalnej, Pokaż lub Ukryj, aby zmienić ustawienie globalne. Jeśli tytuły zostaną przekształcone w łącza, zasadne jest ukrycie tego odnośnika.
   Pokaż/Ukryj odnośnik Czytaj całość
  • Statystyka ocen [Item Rating]: Pozwala ukrywać lub wyświetlać pod tytułami artykułów na stronach bloga statystykę ocen. Dotyczy tylko stron bloga - nie wpływa na wyświetlanie formularza Ocenianie na stronach artykułów. Wybierz z listy rozwijanej jedną z opcji: Globalne - zgodnie z ustawieniami w konfiguracji globalnej, Pokaż lub Ukryj, aby zmienić ustawienie globalne.
   Pokaż/Ukryj statystykę ocen
  • Nazwa autora [Author Names]:Pozwala ukrywać lub wyświetlać pod tytułem artykułu nazwę jego autora, określoną w parametrach artykułu. Domyślnie wyświetlana jest nazwa użytkownika, który dodał artykuł. Jeśli zamieszczasz w witrynie teksty autorstwa osób, które nie są zarejestrowanymi użytkownikami witryny i zdecydujesz o wyświetlaniu nazw autorów, pamiętaj, by wpisać nazwę faktycznego autora w parametrach artykułu. Wybierz z listy rozwijanej jedną z opcji: Globalne - zgodnie z ustawieniami w konfiguracji globalnej, Pokaż lub Ukryj, aby zmienić ustawienie globalne.
   Pokaż/Ukryj nazwę autora
  • Data i czas utworzenia [Created Date and Time]: Pozwala ukrywać lub wyświetlać na stronach bloga pod tytułem artykułu datę i czas jego utworzenia. Dotyczy tylko stron bloga - nie wpływa na wyświetlanie tej informacji na stronach artykułów. Wybierz z listy rozwijanej jedną z opcji: Globalne - zgodnie z ustawieniami w konfiguracji globalnej, Pokaż lub Ukryj, aby zmienić ustawienie globalne.
   Pokaż/Ukryj datę utworzenia
  • Data i czas modyfikacji [Modified Date and Time]: Pozwala ukrywać lub wyświetlać na stronach bloga pod tytułem artykułu datę i czas jego ostatniej modyfikacji. Dotyczy tylko stron bloga - nie wpływa na wyświetlanie tej informacji na stronach artykułów. Wybierz z listy rozwijanej jedną z opcji: Globalne - zgodnie z ustawieniami w konfiguracji globalnej, Pokaż lub Ukryj, aby zmienić ustawienie globalne.
   Pokaż/Ukryj datę modyfikacji
  • Ikona PDF [PDF Icon]: Pozwala ukrywać lub wyświetlać na stronach bloga ikonę umożliwiającą użytkownikom wygenerowanie dokumentu PDF z artykułem. Wybierz z listy rozwijanej jedną z opcji: Globalne, zgodnie z ustawieniami w konfiguracji globalnej, Pokaż lub Ukryj, aby zmienić ustawienie globalne.
   Pokaż/Ukryj ikonę PDF
   Dokumenty PDF generowane przez Joomla! nie zawsze jednak wiernie oddają wygląd artykułów, zwłaszcza, gdy zawierają ilustracje i tabele. Warto więc przemyśleć korzystanie z tej opcji. Z problemu niezbyt udanych dokumentów PDF w przypadku artykułów zawierających tabelę można łatwo wybrnąć, ustawiając dla bloga opcję Ukryj, natomiast dla artykułów bez tabel - w parametrach tych artykułów opcję Pokaż. Ikona PDF będzie wyświetlana tylko na stronach z pełnymi tekstami artykułów.
  • Ikona Drukuj [Print Icon]: Pozwala ukrywać lub wyświetlać ikonę umożliwiającą użytkownikom wydrukowanie artykułu. Dotyczy tylko stron bloga - nie wpływa na wyświetlanie tej ikony na stronach artykułów. Wybierz z listy rozwijanej jedną z opcji: Globalne - zgodnie z ustawieniami w konfiguracji globalnej, Pokaż lub Ukryj, aby zmienić ustawienie globalne.
   Pokaż/Ukryj ikonę Drukuj
  • Ikona e-mail [e-mail Icon]: Pozwala ukrywać lub wyświetlać ikonę przenoszącą użytkownika do formularza Poleć znajomemu. Dotyczy tylko stron bloga - nie wpływa na wyświetlanie tej ikony na stronach artykułów. Wybierz z listy rozwijanej jedną z opcji: Globalne - zgodnie z ustawieniami w konfiguracji globalnej, Pokaż lub Ukryj, aby zmienić ustawienie globalne.
   Pokaż/Ukryj ikonę Poleć znajomemu

  Tematy pokrewne

  Zapoznaj się z artykułami:


  Uwagi, źródła

  Jeżeli masz sugestie odnośnie treści lub chcesz zgłosić poprawki do tego rozdziału, skomentuj go albo umieść wiadomość na forum: Dokumentacja - Propozycje, zmiany, poprawki

  Dziękujemy!

  Stefan Wajda, Zespół Dokumentacji PCJ

  Na podstawie: help.joomla.org - FrontPage Component Menu Item

Zmieniony ( 20.07.2007. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »