UWAGA: Strona zawiera materiały archiwalne. Większość artykułów dotyczy Joomla! 1.0
Start arrow Administracja arrow Menu arrow Pozycje menu: Komponent
Pozycje menu: Komponent Drukuj Email
Pozycja menu typu Komponent [Component] umieszcza w strukturze witryny komponent, łączy ze stroną otwierającą komponentu, zawierającą narzędzia nawigacji i treści specyficzne dla konkretnego komponentu. Edytor pozycji menu umożliwia utworzenie w menu nowej pozycji, modyfikację istniejącego łącza oraz - niekiedy - określenie parametrów prezentacji stron komponentu.

Opis pozycji menu

Ten typ pozycji dodaje do menu łącze do strony otwierającej wybranego, zainstalowanego na witrynie komponentu (komponenty Joomla! po zainstalowaniu są przygotowane do opublikowania w Twojej witrynie. Przykładami komponentów są: Kontakty [Contacts], Katalog WWW [Weblinks], Sondy [Pools], Strona startowa [FrontPage].

Komponenty są elementami struktury z własnym interfejsem. Parametry prezentacji komponentów instalowanych w podstawowym wydaniu Joomla! określane są w parametrach pozycji menu. Parametry prezentacji innych, samodzielnie instalowanych komponentów, określane są zwykle w edytorach konfiguracji tych komponentów.

O edytorze

Otwarcie edytora blokuje możliwość edycji cech łącza przez innych administratorów oraz wyłącza opcje menu administracyjnego, aby zapobiec nagłemu opuszczeniu okna. Aby opuścić okno edycji, korzystaj z przycisków dostępnych w pasku narzędzi. Nie korzystaj z przycisku Wstecz przeglądarki!

Pasek narzędzi

Pasek narzędzi umożliwia wykonanie następujących czynności:

Przycisk Wstecz Wstecz [Back]: Umożliwia powrót do formularza wyboru typu pozycji menu i zmianę dokonanego wyboru a następnie edycję wybranego typu pozycji. Kliknij ten przycisk, jeśli chcesz zmienić wybrany typ pozycji menu na inny.

Przycisk Zapisz Zapisz [Save]: Zapisuje właściwości nowego menu, kończy proces edycji. W przypadku, gdy modyfikowana była wcześniej założona pozycja, odblokowuje ją do edycji przez innych administratorów. Przenosi do kreatora pozycji menu. Kliknij ten przycisk, aby zakończyć tworzenie nowej pozycji menu lub modyfikację pozycji istniejącej i zachować wprowadzone ustawienia.

Przycisk: Zastosuj Zastosuj [Apply]: Umożliwia zapisanie efektów pracy bez opuszczania edytora pozycji menu. W przypadku tworzenia nowej pozycji tworzy ją i umożliwia ustawienie właściwości niedostępnych przed zapisaniem. Zapobiega automatycznemu wylogowaniu i utracie niezapisanych danych w przypadku, gdy praca redakcyjna trwa dłużej niż domyślny czas trwania sesji administratora. Cofnięcie zapisanych zmian jest niemożliwe (można natomiast usunąć nowo utworzoną pozycję). Kliknij ten przycisk, aby zapisać wprowadzone ustawienia. Potem możesz kontynuować edycję właściwości lub opuścić okno edytora, wydając polecenie Zapisz lub Anuluj.

Przycisk: Anuluj Anuluj [Cancel]: Umożliwia rezygnację ze zmian wprowadzonych po poprzednim ich zapisaniu, opuszczenie edytora i powrót do wykazu pozycji menu. Istniejącą pozycję menu odblokowuje do edycji przez innych administratorów. Kliknij ten przycisk, jeśli chcesz zakończyć edycję pozycji menu bez zapisywania zmian, zachowując jedynie modyfikacje wprowadzone przez użyciem przycisku Zastosuj.

Przycisk: Pomoc Pomoc [Help]: Wywołuje okno pomocy podręcznej, objaśniającej właściwości tworzonej lub edytowanej pozycji menu i sposób korzystania z edytora pozycji menu. Kliknij ten przycisk, gdy potrzebujesz objaśnień na temat edytowanej pozycji menu.

Szczegóły łącza:

Każdą pozycję menu, łącze typu komponent również, charakteryzuje 8 ogólnych właściwości.

 • Nazwa [Name]: Tekst, wyświetlany w menu. Powinien być zwięzły, sygnalizować treść lub funkcję komponentu
  Pole: Nazwa łącza
 • Komponent [Component]: Na liście rozwijanej wylistowane są wszystkie dostępne komponenty. Wskaż ten, do którego ma prowadzić łącze w menu.
  Wybór komponentu
  Po utworzeniu łącza w miejscu listy pojawi się informacja zawierająca nazwę komponentu. Podczas ponownej edycji właściwości nie można przypisać do łącza innego komponentu.
  Dane komponentu po utworzeniu łącza
 • URL [URL]: URL komponentu dodawany automatycznie przez Joomla! po utworzeniu łącza (gdy klikniesz przycisk Zastosuj lub Zapisz).
  URL komponentu po utworzeniu łącza
 • Nadrzędna pozycja [Parent Item]: Ustawia łącze w hierarchii pozycji menu jako nadrzędne - góra - lub podmenu jednej z wcześniej utworzonych pozycji. Zaznacz na liście rozwijanej opcję góra lub pozycję menu, w stosunku do której komponent będzie pozycją podrzędną:
  Ustalenie miejsca łącza w strukturze pozycji
 • Kolejność [Ordering]: Nowe pozycje w menu Joomla! umieszcza domyślnie jako ostatnie. Pożądaną kolejność można ustalić po utworzeniu pozycji lub kliknięciu przycisku Zastosuj.
  Ustalenie kolejności
  Aby podczas edycji szczegółów łącza ustalić kolejność, na liście wyboru zaznacz wskaźnikiem pozycję, przed którą chcesz umieścić łącze.
 • Uprawnienia [Acces Level]: Wybór jednej z grup użytkowników ustala prawa do korzystania z komponentu przeglądania treści lub wykonywania zadań. Kliknij na liście określenie grupy użytkowników Joomla!. Dysponujesz trzema opcjami:
  Ustalenie praw dostępu
  • Public - dostęp publiczny: komponent będzie dostępny dla wszystkich użytkowników,
  • Registered - dostęp ograniczony dla zarejestrowanych: komponent będzie dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników,
  • Special - dostęp ograniczony specjalny: komponent będzie dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników z uprawnieniami specjalnymi - autorów, redaktorów, wydawców, operatorów i administratorów. Uprawnienia nadajesz użytkownikom w menu Witryna ⇒ Użytkownicy [Site ⇒ User Manager].
 • Publikacja [Published]: Decyduje o dostępności komponentu na witrynie. Domyślnie nowe pozycje menu są oznaczane jako opublikowane. Pozostaw ustawienie domyślne lub zaznacz Nie, jeśli chcesz tymczasem ukryć łącze.
  Publikacja łącza

Parametry

Lista parametrów będzie dostępna po utworzeniu nowej pozycji menu. Każdy komponent ma właściwe sobie parametry.

Tematy pokrewne

Zapoznaj się z artykułami:


Uwagi, źródła

Jeżeli masz sugestie odnośnie treści lub chcesz zgłosić poprawki do tego rozdziału, skomentuj go albo umieść wiadomość na forum: Dokumentacja - Propozycje, zmiany, poprawki

Dziękujemy!

Stefan Wajda, Zespół Dokumentacji PCJ

Na podstawie: help.joomla.org: Component

Zmieniony ( 26.07.2007. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »